Love og regler


Historiske nummerplader:
Hvis du har et motorkøretøj, som er indregistreret første gang før den 1. april 1958, kan du få historisk korrekte nummerplader til køretøjet.
Se Motorhistorisk Samråds hjemmeside for en uddybende beskrivelse.

Miljøzoner::
Veteran(diesel)lastbiler, der er registreret til veterankørsel (se dette) kan køre i de såkaldte "miljøzoner". Medbring kopi af registreringsattesten som dokumentation, hvis du skulle blive stoppet.
Loven der omhandler dette hedder BEK nr. 598 af 23/06/2008 - Miljøministeriet

Registrering til veterankørsel:
I ”Bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv” (BEK nr 1067 af 11/11/2005) står der:
§ 4. Et motorkøretøj, der er underkastet periodisk syn efter § 55, stk. 1-3, i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer og registreret første gang for mere end 35 år siden, kan registreres til veterankørsel.
Stk. 2. Et køretøj, der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis og ikke til erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører.

Og i ”Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer” §55 står der:
Stk. 4. Køretøjer registreret til veterankørsel er underkastet periodisk syn første gang 40 år efter første registrering og derefter med 8 års mellemrum.
Det er altså ikke noget der sker automatisk, men det koster ikke noget at få køretøjet registreret om til veterankørsel.
Men bemærk: Det sætter nogle begrænsninger for hvordan køretøjet må anvendes !

Syn af køretøjer:
Der findes et utal af regler om køretøjets mål, vægt og udstyr.
Disse regler kan findes i et dokument, der kan hentes på Færdselsstyrelsens hjemmeside (www.fstyr.dk).
I "Vejledning om syn af køretøjer" kan du finde alle krav der stilles til køretøjer.
Vejledningen er en kommenteret udgave af Detailforskrifter for Køretøjer med overgangsbestemmelser og med beskrivelse af synskrav mv.
Under hver regel er angivet hvornår den gælder fra og tidligere lignende krav. Ved at gennemgå den nøje kan man finde ud af hvilke krav der er til netop det køretøj man vil syne.
Dette kan være en god idé at gøre, inden man kører til syn, da synstederne ikke er voldsomt godt bekendt med de historiske undtagelser, som vejledningen indeholder. Brug evt. klippebordet i Windows til at sammensætte et dokument med lige netop de undtagelser som gælder for dit køretøj.
Vi har haft flere tilfælde hvor man på synsstedet var glad for sådant et dokument, fordi de så ved hvilke regler de skal kigge under.

Told
Se Importguide

Vejbenyttelsesafgift (ved over 12 tons totalvægt):
Køretøjer der er mere end 35 år gamle er fritaget for denne afgift, jf. brev fra Skatteministeriet til Motorhistorisk Samråd den 17. juni 2003 - se dokumentet her

Vægtafgift:
Køretøjer der er mere end 35 år gamle (1.registreringsdato - se registreringsattesten) får automatisk nedsat vægtafgiften til ¼ af den normale sats.

Se også Motorhistorisk Samråds hjemmeside

Man kan også søge på specifikke love og bekendtgørelser på siden www.retsinformation.dk

Opdateret d. 14.11.2008