Copyright


Al tekst, billeder og filmklip som vises på disse sider Dansk Militærhistorisk Køretøjes-Forenings ejendom, med mindre andet er angivet.

Kortere tekstafsnit fra siderne må frit citeres, forudsat det sker med kildeangivelse og samtidig orientering til webredaktøren

Anvendelse af hele artikler, illustrationer og filmklip, må kun ske efter skriftlig tilladelse fra webredaktøren og/eller bestyrelsen.All text, pictures and movies shown on these pages are the property of the Danish Historic Military Vehicle Association, unless otherwise stated.

Single paragraphs may be used freely, provided the webmaster is notified.

Use of whole articles, pictures and movies, only by written permission from the webmaster and/or the board.