Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening er medlem af Motorhistorisk Samråd.

Motorhistorisk Samråd har til formål at fremme bevarelsen og anvendelsen af motorkøretøjer af motorhistorisk interesse i Danmark.

Samrådet varetager de tilsluttede klubber og deres mere end 30.000 medlemmers fælles interesser, d.v.s. overordnede og generelle opgaver, overfor myndigheder og inden- og udenlandske organisationer, herunder medlemskabet af den internationale veterankøretøjsorganisation Fédération Internationale Des Véhicules Anciens (FIVA).Samrådet arbejder desuden for en udbygning af samarbejdet mellem de tilsluttede klubber.

Motorhistorisk Samråds hjemmeside med masser af nyttige oplysninger findes på: www.motorhistorisk.dk

DMKF's repræsentant i MhS er:

Allan Snogdahl
Lille Skensved
61 78 79 13 - snogdahl@hotmail.com