22-09-2017

Det er lykkedes at finde en mere permanent medlemssekretær. Det er Jesper Bøgh Kløve, som har påtaget sig dette vigtige hverv. Det tager naturligvis lidt tid, inden han er helt inde i det, så giv ham lige lidt snor i starten, ikke ? :-)
Mange tak fra den midlertidige sekretær, fordi du påtager dig dette, Jesper !
Ole Willumsen

Billeder fra Stevnsfortet (Jacob Feveile Nielsen og Ole Willumsen) og
Panzermuseets Friluftsmarked (Ole Willumsen)

Foreningsfolderen er naturligvis også revideret - se menupunktet "Klubfolder og vejledninger".
Du bør altid have nogle stykker med dig :-)

OBS - husk også at se opslagene fra i går !


21-09-2017:

Artikel i Jyske Vestkysten 18-09-2017

Fra lørdagens arrangement på Vejle Bibliotek. En skam der ikke var så mange fremmødte, men vi kan jo også give årstiden skylden. Vi der var fremmødt havde en dejlig dag og hyggede os. En tak skal lyde til H.P.
Kjeld Nissen


Der bliver arrrangeret tur til Militær stumpemarked i Ciney, Belgien 27. til 30. oktober - det haster naturligvis med tilmelding.
Efter hvad webredaktøren har hørt om dette marked, så er det absolut turen værd
OBS ! - Startdatoen ændret siden opslag i går

Der er også en spændende tur til Bornholm næste år i maj, da det må være på tide, at vi gengælder alle de gange vores Bornholmske medlemmer har taget turen over Østersøen for at besøge det mere vestlige Danmark.


14-09-2017:

Det er efterhånden en fasttømret tradition, at vi på Sjælland slutter sæsonen ved Kulturnatten hos Livgarden - og Christian Hansen har som vanligt godt styr på arrangementet


10-09-2017:

Nye links:

Military Manuals.Com Military manuals technical & operators manual for All Trucks and Vehicles Wheeled and Tracked(US)

Toolworld (DK) Specialister i højtryksrensere, værktøj og værkstedsudstyr til professionelle og entusiaster.

Dansk Værktøjs Salg A/S (DK)

Husk, at der ligger en mængde brugbare links her på siden (menupunktet links) og du er naturligvis også velkommen til at melde nye links ind til redaktionen.


05-09-2017:

Datoerne for næste års Koldkrigstræf på Stevnsfortet er allerede sat !

Nye annoncer under sælges


29-08-2017:

Jens Feveile har fået ny email- se bestyrelsessiden

Der er to nye arrangementer i kalenderen og der er kun 2½ uge til ! - se her


14-08-2017

Dorte Stokking har fået ny email (og billede) - se bestyrelsessiden

Ny annonce under sælges


07-08-2017

Revideret annonce under sælges


01-08-2017

Arrangementsudvalget - er nu på to mand, da Thomas Svarthol Jensen har sagt ja til at håndtere arrangementerne i Øst. HUSK! - at det ikke er ensbetydende med at de klarer alt mellem himmel og jord vedr. arrangementerne, men er koordinatorer, som holder overordnet styr på arrangementerne og især hvem der er kontaktpersoner på de enkelte træf m.m.

Arrangement Vest (for Storebælt):
Henrik Plagborg - plagborg.henrik@gmail.com eller 30 49 94 31


Arrangement Øst (for Storebælt):
Thomas Svarthol Jensen - svarthol@mail.dk eller 24 42 57 58


- og så er der nye annoncer under både købes og sælges


24-07-2017

På den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 23. juli, fik vi valgt en ny bestyrelse.
Du kan se bestyrelsens sammensætning, samt kontaktoplysninger på denne side
.

På samme side, lidt længere nede vil du også kunne se, at Henrik Plagborg er blevet formand for og foreløbigt eneste medlem af arrangementsudvalget (flere kommer til). Jesper Bøgh Kløve bliver medlemssekretær "in training" med henblik på at overtage funktionen, der lige nu varetages af Ole Willumsen; - og om ikke så lang tid bytter Ole Willumsen og Jesper Havn plads i webredaktionen, således at Jesper bliver webredaktør og Ole bliver redaktørassistent.

Når disse rokader er overstået, får Ole W. forhåbentlig tid at behandle de enorme mængder af artikler og billeder,  som I sender ind til foreningsbladet, - ikke sandt ? :-)

Kontingentforhøjelse: Med baggrund i et meget lille budgetteret overskud, besluttedes det på den ekstraordinære generalforsamling, at hæve kontingentet til 350 DKR pr. år.


15-07-2017

Bestyrelsens budgetforslag - til behandling på den ekstraordinære generalforsamling

En stribe bøger til salg


size="+2">Så er listen med kandidater til bestyrelsesposterne klar.
Indkaldelse


10-07-2017:
Referat fra den ordinære generalforsamling den 10.juni er nu godkendt - alle dokumenterne vedr. generalforsamlingen kan findes her

Husk, at der er ekstraordinær generalforsamling søndag den 23. juli, hvor vi skal vælge en ny bestyrelse og godkende budget. Listen med kandidater vil blive publiceret senest på lørdag, den 15. juli

Nyt i kalenderen:

Filmpremiere i Esbjerg - TILMELDING HASTER !

Flyer om militærudstillingen på Automania i Silkeborg (august)


25-06-2017:

Nyt i kalenderen: Oldtimertræf på Enderupskov Camping


25-06-2017:
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 23. juli - klik her
Som beskrevet den 12. juni, kunne der ikke vælges en ny bestyrelse på generalforsamlingen den 10. juni.
Der indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling for at få gennemført bl.a. bestyrelsesvalget.
Vi har nogle kandidater til bestyrelsespladserne, men vil naturligvis gerne høre fra dig, hvis du vil gøre en indsats - til alles bedste. Den endelige liste med kandidater vil blive publiceret efter den 9 juli dog senest 15. juli - jf. vedtægterne.
Datoen ligger desværre midt i sommerferien, men vi fandt det vigtigt, at få valgt en ny bestyrelse hurtigst muligt.
Indkaldelse m.v. vil altid kunne findes på denne side


14-06-2017:

tak til Niels Jørgen Madsen, der har sendt os en stribe billeder fra Timewinder i Pinsen.


12-06-2017:

Ekstraordinær generalforsamling
Det lykkedes desværre ikke at vælge en ny bestyrelse på Generalforsamlingen den 10. juni.
Dette skyldtes, at der ikke havde meldt sig nogen kandidat(er) til formandsposten og da det stillede forslag 3 ikke blev vedtaget, var der ikke mulighed for at finde en eventuel kandidat blandt deltagerne på mødet.
Hans Peter Bach meddelte desuden, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen og der manglede derfor også en kandidat til en almindelig bestyrelsespost.
Forsamlingen besluttede på det grundlag, at udskyde hele dagordenens punkt 7 til en ekstraordinær generalforsamling. Der vil senere blive udsendt en indkaldelse til denne.
I mellemtiden opfordrer vi medlemmerne til at endnu en gang at tænke over, om de vil påtage sig en af disse vigtige poster i vores forening og dermed aktivt støtte foreningens arbejde - til alles bedste.
Bestyrelsen


11-06-2017:

Ny hjemmeside ! - Snart !
På generalforsamlingen blev det afsløret, at Jesper Havn længe har arbejdet med en ny og stærkt forbedret hjemmeside til foreningen.
Alt hvad du kender fra den gamle side vil stadig være der, men der er kommet en masse nyt til.
Der vil være et lukket medlemsareal, hvor man blandt andet får adgang til alle de gamle numre af foreningsbladet og alle artiklerne vi være søgbare. Desuden vil der være et medlemsforum, der erstatter de nuværende to (Facebook og iGroups) hvor alle indlæg fra vores iGroups-forum er tilgængelige og søgbare. Alt hvad du vil vide om DMKF vil således kunne findes på samme sted. Arrangementskalenderen og Køb/Salg er også stærkt forbedret, så der er masser at glæde sig til.
Den nye hjemmeside vil blive aktiv, når vi har fået aftalt de praktiske detaljer omkring skiftet.

Peter Atti har ønsket at stoppe som medlemssekretær
og dette arbejde varetages derfor midlertidigt af Ole Willumsen.

Vi søger derfor en imødekommende person, der ikke er bange for at smøge ærmerne op og få svinet hænderne grundigt til med helt almindeligt kontorarbejde af den lettere art (der kan muligvis ydes tilskud til håndsæbe). En smule kendskab til MS Excel og MS Word eller lignende er et krav, men man behøver absolut ikke være superbruger i de to programmer. Arbejdet kan være ganske fornøjeligt, da det jo blandt andet handler om at modtage nye medlemmer i foreningen. Opgaven varetages i samarbejde med kassereren, der holder medlemssekretæren orienteret om kontingentindbetalingerne.
Posten som medlemssekretær er ikke bundet til en bestyrelsespost og sekretæren behøver heller ikke være medlem, så det kan være en i din husstand, som gerne vil hjælpe DMKF. Der vil naturligvis være en grundig instruktion og efterfølgende mulighed for at få hjælp.
Skriv til Ole Willumsen - dmkf@olew.dk


07-06-2017:

HUSK at hvis du vil sende en fuldmagt til bestyrelsen vedr. generalforsamlingen, så er deadline kl. 13 i morgen torsdag d. 8. juni..
Send til både formanden og næstformanden - friendly.ghost@live.dk og hp@hpbach.dk
Læs §9 stk 4 i vedtægterne, inden du skriver fuldmagten !

Christian Flamand sendte en mere fyldestgørende tekst til hans opstilling som suppleant til bestyrelsen, så Kandidater_til_bestyrelsen_2017.pdf er opdateret.

Der er kommet en fin motorcykel til salg


02-06-2017:
Der er 8 dage til generalforsamlingen og vi offentliggør derfor:

 • Indsendte forslag til behandling - der er 6 forslag der skal behandles
 • Opstillede til bestyrelsesposter

  Vi kan også nævne, at der vil være en spændende præsentation på mødet, som vi er sikre på, vil blive vel modtaget.

  Indkaldelse og regnskab m.v. kan altid kunne findes på denne side
  27-05-2017:

  Bemærk, at det i dag er allersidste udkald for opstilling til bestyrelsen, samt indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen den 10. juni.

  Forsvaret har skiftet auktionsfirma. Det er nu B2B Auctions i Jyderup
  https://www.b2bauctions.dk/materiel-fra-forsvaret

  Detaljeret info om Koldkrigstræf på Stevnsfortet.

  Nyt arrangement: Hylke Veterantræf & Markedsdag

  Nyt link: Midtjysk Kardanserservice i Sdr. Omme http://www.midtjyskkardan.dk
  - lige flyttet til nye rummelige lokaler


  15-05-2017:

  Arrangementet Store Flyvedag i Værløse på lørdag (!) har skiftet status, så det nu er et arrrangement med organiseret DMKF-deltagelse. Tilmelding senest fredagkl. 15 til Peter Atti - peter@atti.dk


  14-05-2017

  Der er nu fast skrueaften i Grindsted, mandag i lige uger, klik her

  Morten Frederik Hansen sendte os nogle fine billeder fra arrangementet Andelslandsbyen besættes

  Vores meget pålidelige billedkilde Niels Jørgen Madsen var også på gaden den 4. maj i København og har sendt os en stribe, som vanligt gode, billeder


  08-05-2017

  Indkaldelsen til årets generalforsamling er nu klar, ligeledes de først indkomne forslag til behandling - find dem her
  Bemærk, at forslag, opstilling til bestyrelse, samt evt. fuldmagter, for en sikkerheds skyld bedes sendt til både formanden og næstformanden friendly.ghost@live.dk og hp@hpbach.dk


  05-05-2017

  Vi havde en meget vellykket 4.maj-parade i København i går, hvor redaktøren tog en serie billeder, på samme sted som et historisk foto af Montgomerys parade 12. maj 1945.
  Frank Hestehauge var også ude med kameraet, så der dukker nok mere op

  Som lovet i bladet, der bør være nået frem til de fleste postkasser, er der også et galleri med alle Poul Brink-Larsens billeder fra Historiske Dage i Øksnehallen

  Der er også dukket endnu et ugentligt aftenarrangement op - i Køge


  03-05-2017:

  Der var efterhånden blevet indmeldt så mange ugentlige aftenarrangementer, at de nu har fået deres eget afsnit i arrangementskalenderen - klik her
  Det er en god lejlighed til at møde andre lidelsesfæller med samme diagnose som os og måske møder man endda nogen som har et militærkøretøj og ikke er medlem af DMKF - Husk at printe nogle foldere, som du kan uddele. Klik her


  01-05-2017:

  Ny annonce under Sælges - en GMC CCKW tipper !


  21-04-2017:

  Nyt i kalenderen:

  30. april Damptromleklubbens swap-meet - Holbæk

  1. maj - Skrueaften i Grindsted

  5. & 6. august - Damp- og Nostalgi Weekend 2017 - Holbæk

  Vi kan vist godt løfte sløret for, at der arbejdes for fuld kraft med en ny hjemmeside. Nyt layout og en masse nye funktioner, men også med alt det indhold, som du allerede kender. Der er virkelig noget at glæde sig til !
  Den gamle redaktør er i den forbindelse gået i gang med at finde og finpudse filerne til de gamle numre af bladet, så de kan komme med på medlemsområdet på den nye hjemmeside. På nr 51 faldt jeg over denne forside, hvor Erik Johansen kopierer en meget kendt tegning. Det er da reenactment så det forslår.  18-04-2017:

  Webredaktørens påskeferie forhindrede desværre at denne kom på websiden da den faldt ind i mailbakken skærtorsdag, men måske kan det stadig nås, hvis nogen er friske:
  Stumpemarked i Vesthimmerlands Messecenter i Aars På arrangørernes vegne vil vi gerne indbyde jer til at møde op med et antal militær køretøjer lørdag den 22. april 2017 kl. 09.00 -16.00.
  I kan få plads indendørs eller udendørs, og det er GRATIS.
  Kontakt mig gerne hurtigt, hvis det har jeres interesse.
  HP-bilnostalgi.dk - Hans Pedersen - mobil 29 84 82 82

  4.maj-kørsel hos GHR, - klik her

  Automania, Silkeborg - Automania, Silkeborg Bunkermuseum og DMKF - har aftalt, at lave et fælles arrangement i forbindelse med årets udgave af Automania i Silkeborg, som indgår som en del af programmet for Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017. klik her


  05-04-2017:
  Mere info om mad og diverse på Græsted Veterantræf

  Nye arrangementer i kalenderen:

  Langeland besat

  Der sker flere ting på Fyn, som man kan køre til i løbet af sæsonen: Der er et ugentligt aftenarrangement i Klintebjerg og i Otterup har de et arrangemenet der hedder "Alt med hjul". I Odense er der et arrangement for køretøjer med sorte nummerplader

  Så nærmer sig dagen hvor vi skal fejre årsdagen for Danmarks befrielse med vores traditionelle historiske optog i de Københavnske gader.
  De som har lastbiler på over 3,5 tons skal være opmærksom på, at de muligvis kan være omfattet af nogle af alle de nye regler for kørsel i optpg med personer på ladet.
  For veteranlastbiler med dieselmotorer er der ikke krav om partikelfilter indenfor miljøzonerne. Dette gælder dog ikke biler, som kører "erhvervsmæssigt" den pågældende dag, de skal være forsynet med godkendt (synet) filter. Alle benzindrevne lastbiler er undtaget for krav om filter.
  Så, for de veteranlastbiler der har kørt med i alle årene, er der ingen ændringer, kun hvis køretøjet benyttes til erhvervsmæssig kørsel den pågældende dag. Ligeledes skal en evt. køreskive ikke benyttes hvis ikke der køres erhvervsmæssiggt den pågældende dag.
  Vi fejrer Danmarks befrielse, men det lader til, at regeltyraniet så småt har krydset grænsen i næsten ubemærkethed.
  Mere info om selve arrangementet tilgår løbende når jeg har det.
  Hilsen
  Christian Flamand


  01-04-2017:

  Så er der et medlem som gerne vil have en M151 jeep - se under købes


  27-03-2017:

  Classic Military Show har fået tilføjet en hjemmeside

  Ny annonce under sælges
  Vi har også fundet lidt på Veteranpostens sider


  09-03-2017:

  Nyt arangement i kalenderen Andelslandsbyen ved Holbæk besættes

  Der er kommet program til arrangementet "Luftwaffe, Søbekål og 2.verdenskrig" i Skanderborg

  Der er fundet udstillere til arrangementet Historiske Dage i Øksnehallen, men det er naturligvis et besøg værd. se her - www.historiske-dage.dk


  01-03-2017:

  Nyt arrangement i kalenderen: Oldtimerløbet i Gråsten


  16-02-2017:

  Så er spændingen udløst og vinderne af vores lille konkurrence i blad nr 100 er fundet.
  Gearkassedelene kom fra en Land-Rover, helt præcis en Series 2 med 2l diesel fra 1958, men der var en lille finte og det er, at tandhjulene til bakgearet ikke er med på billedet.
  Det var åbenbart sværere end som så, blot at gætte mærket, for kun ganske få svarede rigtigt. Der var endda nogen som svarede forkert, selv om de burde vide bedre
  Vi tænkte ellers, at formuleringen "der er naturligvis tale om et køretøj, som ofte ses i militær sammenhæng" kunne lede på sporet af en bil, som ikke nødvendigvis var bygget til militært brug, men alligevel ofte ses i den sammenhæng
  Tak til Poul Brink-Larsen som fik idéen til konkurrencen og leverede billedet.

  De heldige vindere er: Flemming Koch fra Rønne, som gættede rigtigt og vandt bogen, samt Arne Jørgensen fra Vig og Jens Modin fra Kalundborg, der hver vandt en T-shirt.

  Tillykke til vinderne og tak til alle de, der indbetalte deres kontingent i tide. Hvis du endnu ikke har betalt, kan du spare os for en masse bøvl, ved at få klaret sagen nu.
  300,- kr på konto 1551 0196304 - HUSK, at skrive dit navn og postnummer i beskedfeltet !


  13-02-2017:
  Når der nu ikke var andre der ville, har redaktionen selv gennemgået linksiderne, slettet og rettet med rund hånd. Christian Flamand prøvede alle (!) links (det slog næsten klik (!) for ham...) og Ole Willumsen redigerede linksiderne - se menuen her til højre Links.
  Har du selv nogle gode links, skal du ikke tøve med at dele dem med os andre - send en note til dmkf@olew.dk


  06-02-2017:

  Materiel- og udlånslistenMaterielsiden er revideret.

  Ny annonce under Sælges

  Nyt i kalenderen: Sindal Veterantræf


  31-01-2017:
  I dag er det vores fødselsdag, hurra, hurra, hurra !

  Nye arrangementer:

  Kulturarrangement og bogudgivelse på Skanderborg vandrehjem/Frihedsmuseet

  Bestyrelsen har besluttet, at vi som klub deltager på TimeWinder,
  men der er jo også et andet træf i Pinsen... - Græsted Nostalgitræf 2017

  Sofiero Classic i Sverige
  24-01-2017:
  Det går stærkt, når noget bliver lagt under "Bortgives" - Mindre end én dag tog det denne gang !


  23-01-2017:
  Så er der datoer for årets Koldkrigstræf på Stevnsfortet i august - der er ny ledelse (Thomas har fået et andet museum at bestyre), men de nye folk vil også gerne se os.

  Der er også et andet nyt arrangement i kalenderen Store Flyvedag på Værløse Flyvestation - endnu ikke med garanteret DMKF-deltagelse - er der nogen der vil koordinere ?
  - Så send en note til DMKF-arrangementsudvalget hp@hpbach.dk

  Det er ikke så tit vi har en annonce under BORTGIVES, men det har vi lige nu!
  Der er også nye annoncer under KØBES og SÆLGES

  Sidst, men ikke mindst, er blad nr 100 pakket og sendt afsted til medlemmerne. De bør lande med posten i ugens løb
  Der er (som vanligt, her i starten af året), en årskalender med. Desværre smuttede der noget med skrifttypen, som gør at foreningsnavnet står lidt tyndt Redaktøren må påtage sig skylden for dette, men det ændrer ikke på kalenderens anvendelighed.


  19-01-2017:
  Jens Lippmann har sendt os en ny revideret udgave af hans ret enestående Fidusbog.
  Her er en masse gode tips og en del af dem er hentet, eller suppleret fra vores forum.
  Den er rigeligt en gennemlæsning værd.
  Klik HER !
  Til dagligt kan du finde fidusbogen under overskriften Artikler - her findes også en version i Word-format, så du selv kan tilføje eller redigere.
  Meld gerne tilbage til Jens, hvis du har rettelser eller tilføjelser, eller bare er glad for at kunne nyde godt af Jens' store arbejde lippmann@post.tele.dk

  I samme afsnit har vi også fået et løsblad om REO/M35 (m.fl.) Ventiljustering - udarbejdet af Jesper Vilhelmsen


  09-01-2017:
  Årets generalforsamling vil blive afholdt lørdag den 10. juni i Nordsjælland.
  Indkaldelse vil blive udsendt senere, jf. vedtægterne.

  Ny annonce under Sælges


  02-01-2017:
  Ny annonce under Sælges


  01-01-2017:
  Godt nytår !

  M38A1-jeep-projekt under Sælges


  12-12-2016

  Nyt arrangement i kalenderen - Roskilde Airshow

  Ny annonce under Sælges

  Husk, at hvis du lige mangler et julekort, ligger der nogle nederst på siden med "Klubfolder og vejledninger"


  07-12-2016
  Ny annonce under Sælges


  05-12-2016
  Ny annonce (2 ting) under Sælges


  28-11-2016
  Arrangementssiden har i den grad haft vokseværk og der er masser af nyt, som man allerede nu bør tænke på at deltage i næste år.
  I stedet for at liste det hele her, så klik her og gå mulighederne igennem.
  Du vil bemærke, at vi har suppleret overskrifterne, så du kan kende forskel på, om arrangementet er noget DMKF arrangerer, deltager i (d.v.s. at andre arrangerer, men der er en DMKF-kontaktperson som koordirerer en samlet DMKF-deltagelse), - eller er noget, som vi tænker kunne være interessant for vores medlemmer.

  Materieludvalgets side er også redigeret og er udvidet med teknisk hjælp. Meningen er, at vi vil forsøge at finde en række medlemmer, som kan kontaktes, når man har tekniske spørgsmål om mere specifikke ting og køretøjer.
  Vi starter med at skrive lidt om, hvad udvalgets medlemmer kan hjælpe med og så kan der komme flere på med tiden.


  16-11-2016
  Foredrag og byttemøde i Køge - klik her

  Vi var på Samlermesse i Rødovre, den 13. november.
  Det er en kendsgerning at vi alle blver ældre, se blot Erik og Søren her. Erik forsøger at få en splint ud af Sørens finger. , med mange briller og lup.
  Mon DMKF nu betyder: Det Man Kalder Førstehjælp, De Mange Klodsede Fingre, eller måske Danske Mænd Kræver Førstehjælp :-)
  -
  Fotos: Christian Flamand


  14-11-2016
  M151A1-projekt til færdiggørelse under Sælges


  11-11-2016
  Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening, arrangerer hvert andet år et af Skandinaviens absolut største træf for historiske militærkøretøjer, materiel, og levendegørelse af historie. JDRVP har afholdt disse træf i 2007, 2009, 2011, 2013 og 2015.
  Næste udgave af deres træf - Classic Military Show - afholdes 14. - 20. august 2017.
  I 2017, inviterer JDRVP således igen DMKF, og en hel masse andre foreninger til deres "Camp TOVBY", i det militære øvelsesterræn Finderup, som ligger tæt på Viborg. Der er lagt op til nogle spændende dage,for såvel deltagere som publikum, hvor der vil være fremvisning af historiske køretøjer, fremvisning af materiel fra Forsvaret, spændende temaområder med miljøer fra 2 Verdenskrig, Den Kolde Krig, Regionale konflikter, og nyere tids internationale operationer. Der vil være fælles grillaftener, og hygge i den efterhånden legendariske, og meget traditionelle Café de Normandie, hvor alt kan ske, og søger man udfordring, giver øvelsesterrænnet rig mulighed for udfordrende kørsel i terræn.
  Lad os få skrabet så meget materiel sammen, som vi kan, og få en hyggelig weekend ud af det.- Der er efterhånden ved at være en god international stemning på træffet, med deltagelse fra det meste af Skandinavien og Tyskland.
  Jeg vil løbende holde jer orienteret. Ellers kan I selv holde øje på:
  http://www.jdrveteranpanser.dk/?page_id=675
  Jesper Vilhelmsen friendly.ghost@live.dk


  08-11-2016
  Så er bladet på vej til medlemmerne med posten.
  Det betyder også, at siden med links fra bladet er opdateret og her ligger også links til de nye gallerier med masser af fine billeder fra Bornholm og Ardennerne, som hører sammen med nogle af artiklerne.


  07-11-2016
  Ny anonce under Sælges


  02-11-2016:
  Der er kommet en flot Willys MB til salg

  Foreningsblad nr 99 er i trykken og bliver sendt i starten af næste uge.
  Samtidig kommer der en masse nye billeder i galleriet og når vi skriver "en masse", så mener vi det !


  20-10-2016:
  DMKFs medlemsforum på iGroups flytter over på Facebook
  Det er der flere årsager til:
  Vi har ofte haft problemer med medlemmernes adgang til iGroups, det koster et vist beløb årligt, iGroups kundeservice er noget mangelfuld (for nu at sige det pænt) og endelig er rigtigt mange af vores medlemmer allerede på Facebook, mens kun ca. halvdelen er medlemmer hos iGroups, trods talrige opfordringer og invitationer.
  Vi har derfor besluttet at nedlægge vores forum på iGroups og oprette en lukket gruppe på Facebook.
  Den nye FB-gruppe er forbeholdt DMKF-medlemmer og adgangen styres, som før, af vores medlemssekretær, Peter Atti (peter@atti.dk).
  Vi ved godt, at en del medlemmer vægrer sig ved at oprette en Facebook-konto, men det er altså her man skal være, hvis man fremover vil deltage i diskussionerne. Desuden er der et væld af spændende grupper på Facebook, som beskæftiger sig med militærkøretøjer og historie og relaterede emner, så der er mange fordele ved at overgive sig og oprette en Facebook-konto.
  Du har muligvis hørt dårligt om Facebook, men hvis man er lidt kritisk med, hvad man klikker på, er der ikke den store risiko ved at bruge det.
  Acceptér kun venneanmodninger fra folk du kan checke på forhånd / folk du kender, og lad være med at klikke på de tillokkende undersøgelser og gadgets, hvor du kan se, "hvilket Wild-West-navn du har" og lignende. Med en anelse omtanke er det ganske ufarligt og redaktøren har været der meget længe uden problemer.
  Der vil også fortsat være en åben Facebook-gruppe for DMKF, men den er mere tænkt som en reklamesøjle for foreningen og henvender sig altså egentlig ikke til medlemmerne.
  Du finder den nye Facebook-gruppe her: DMKF - lukket medlemsforum


  10-10-2016:
  Michael Mosegaard og Leif Lægaard har påtaget sig at koordinere DMKFs stand på Samlermessen i Rødovre den 13. november; - hvis du gerne vil bidrage til at gøre vores stand spændende.


  29-09-2016:
  Ny anonce under Sælges

  Redaktionen har netop modtaget en masse billeder fra Bornholms Befrielse i sommmer, så til de, der utålmodigt venter på noget fra dette arrangement, kan vi sige, at det kommer i næste nummer af bladet (om en måneds tid) og samtidig her på hjemmesiden - der er noget at glæde sig til !


  19-09-2016:
  En lille men dedikeret skare mødte op i weekenden på Panzermuseets Friluftsmarked og holdt DMKF-fanen højt. - Du skulle have været der.....
  Ud over museet og de mange stader med div. håndværk og andre varer, fik vi mulighed for at se Christian Flamands nyindkøbte Willys Mule.
  Du kan se et billede og et par videoklip her. På sidstnævnte har Junior a.k.a. Jakob Flamand bemægtiget sig køretøjet og transporterer bl.a Jens Modin rundt på området, mens han (Jens altså...) troner som en anden VIP (bare fordi han har en Tatra 813, så..... :-).
  Billede
  Video 1
  Video 2
  Video 3
  Flere billeder fra træffet ønskes, da redaktøren var optaget af andre pligter og ikke nåede at få apparatet frem.


  15-09-2016:

  Beklager at denne kommer lidt sent. Enten har redaktøren overset noget eller også er der smuttet noget andetsteds.:
  På lørdag er Zeppelin og Garnisonsmuseet Tønder vært ved den årlige afslutnings-køretur for militære veteran og klassiske køretøjer. Der er arrangeret en spændende køretur rundt og omkring Tønder egnen med afgang fra museet kl.10.00 ved Henrik Teller (ccc14286@mail.jubii.dk).
  Omkring kl.14.00 forventes kolonnen tilbage på museet, hvor der vil være lejlighed til at kigge og spørge ind til alle køretøjerne. En lang række af museets køretøjer vil i dagens anledning være hentet frem fra vores garageanlæg, så man også kan se dem på række og geled foran museet. Lørdag er ligeledes dagen, hvor vores rigtig gode og trofaste venner - Luftværnsartilleriforeningen - besøger museet i forbindelse med deres årlige træf. Vi ser frem til at høre alle røverhistorierne.....dem er der bestemt mange af! Og vi elsker dem!
  Museet er åbent for publikum fra kl.11.00 til 16.00, mod betaling af entré - DOG, hvis man medbringer et militært køretøj eller er medlem af Luftværnsartilleriforeningen/tidl. Tønder Kaserne personel er der gratis entré. Vi ses!

  Ny annonce under sælges


  12-09-2016:
  Så er der åbent for tilmeldinger til Kulturnat 2016 ved Livgarden
  Vi får samme plads som vanligt og der vil være spisning for deltagerne !


  05-09-2016:
  Henrik Teller har leveret endnu en håndfuld dokumenter, denne gang typegodkendelser til MAN 8 lastvogn - se på denne side: Typegodkendelser. - Mange tak til Henrik :-)

  Selv om sæsonen er ved at gå på hæld, er der stadig masser at foretage sig:

  Kragsbjergtræffet næste weekend.
  Søndag samme weekend kan du bese arealet, hvor næste års Veterantræf skal afholdes -i Hundested

  Weekenden efter er der Panzermuseets Friluftsmarked.

  Vi slutter sæsonen af med Kulturnatten på Livgardens Kaserne. (NYT arrangement i kalenderen!)

  Men der er også Damptromleklubbens Swapmeet i starten af oktober og en måneds tid senere er der Våbenhistorisk Selskabs årlige samlermesse.
  30-08-2016:
  Ny annonce under sælges - en M151 venter på en ny kustode

  Mens de sidste venter på at modtage bladet, har vi lagt nr 98 på nettet. Det kan hentes her

  Lidt foruroligende har vi i dag hørt om et medlem, der først i dag fik sit blad, selv om det blev indleveret i Jyderup den 16. Poststemplet siger den Københavns Postcenter den 17/8, men SÅ langt er der da ikke til Jylland ? Hvis du modtager dit blad efter i dag, eller måske lige har fået det og stadig har kuverten, vil vi gerne vide hvilken dato, der står på poststemplet - send info til dmkf@olew.dk.

  Redaktionen har jo lovet at lægge ældre numre af bladet ud på hjemmesiden. Det er en opgave til de mørke vinteraftener, men vi måtte af anden årsag finde dette nummer om M151 frem og så kan de nye også få en forsmag på, hvilket guld der ligger i gemmerne.


  28-08-2016:
  Har du stadig ikke modtaget bladet, er forklaringen sandsynligvis den, at da det store pakkecirkus på Stevnsfortet var overstået, endte nogle at de frankerede kuverter åbenbart i æsken med ubrugte kuverter, som redaktøren jo bare tog med hjem og stillede til side. Det var superlækkert med hjælp til pakningen, men vi endte altså i en situation, hvor "for mange kokke... o.s.v." - De er således på vej nu. :-)

  17-08-2016:
  Bladet er på vej i posten og bør ramme din postkasse senest mandag. Hvis du ikke får det, så kontakt redaktionen (dmkf@olew.dk)

  Deadline for tilmelding til DMKF-campen på Panzermuseets Friluftsmarked er ændret til 1. september. Se mere her

  NY annonce under Sælges
  10-08-2016:

  Der er ændret kontaktperson på arrangementet ved Garderhøj-Fortet. Michael Mosegaard har påtaget sig at træde til.


  07-08-2016:

  Nyt arrangement i november - Våbenhistorisk Selskabs Samlermesse i Rødovrehallen


  21-07-2016:

  Åbent hus på Flådestation Korsør - læs mere her

  Invitation til Panzermuseets Friluftsmarked (førhen Kongskildemarkedet)
  Arrangementet løber af stablen 17-18 september 2016 og foregår i hele den skønne plantage omkring museet.
  Friluftmarkedet er nu i gang for andet år og er en stor markedsplads med traditionelt kunsthåndværk, lokale fødevarer og økoprodukter, hobbydyr etc. samt ikke mindst livsstil og her kommer DMKF ind i billedet. At samle på og dyrke militærhistorie er absolut også en livsstil og derfor vil vi invitere jer til at komme og udstille jeres flotte køretøjer og andet udstyr, gerne i en camp med overnatning i jeres militærtelte. Vi stiller et dejligt og stilleog hyggeligt område i midten af hele arrangementet gratis til rådighed hvor man kan lave lejr for op til ca. 20 biler. Der forefindes toiletter på museet (døgnåbent) og der kan købes mundgodt i cafeen i den normale åbningstid.
  Lejrområdet ligger således, at alle gæster kan passere ind forbi og se jeres flotte grej, miljø og lejrliv.
  På gårdspladsen i museet er der stumpemarked med relation til militær og civil classic/veteran auto etc. samt handelsboder med uniformer og andre samlerting, og ønsker du at have en salgsbod er prisen 100,- pr. lb.meter.
  Men det er ganske gratis at udstille og overnatte i lejren og vi håber, at så mange som muligt af jer vil være med til, at køre Friluftmarkedet op til en af de større attraktioner på sjælland. Grundet første års succes har indtil nu omkring 90 stadeholdere booket sig til, så med jeres deltagelse kan vi hurtigt få skabt endnu mere interesse for vores fremtidigt faste sensommer arrangement. Et arrangement hvor der også er stor vikingelejr (tæt på militærlejren), smådyr, pånyridning, naturværksted, opvisninger og shows samt spisesteder, hyggeligt kaffetelt samt øltelt etc.
  Deadline for tilmelding er 1.september og du kan tilmelde dig til Allan tlf. 20259048 eller til allan@panzermuseumeast.dk som også besvarer evt. spørgsmål.
  Panzermuseum East, Fladholtevej 18 4200 Slagelse www.panzermuseumeast.dk - facebook.dk/friluftmarked
  Mvh. Allan


  28-06-2016:

  Nyt træf på Fyn i september

  Deadline for aflevering af artikler og billeder til næste blad er 15. juli !


  22-06-2016:

  Hvis man har lyst til at se, hvor næste års "Græsted Veterantræf" afholdes, så er der en mulighed den 11. september https://www.facebook.com/events/854102028023221/

  Vi har fået denne forespørgsel:

  Vi ville høre om der var nogen der kunne være interesseret i at hjælpe til ved Zombieløbet 2016 - d.25 september. ved at udstille deres køretøj som kulisse og evt lave noget "skuespil" ved en bevogtet zombie fri safezone for løberne. Evt give løberne nyt liv (Safezonen vil blive indhegnet at byggeplads hegn af arrangørerne) Køretøjerne vi søger er MC, jeep/ GD eller ligende max str MAN 8. Zombiløbet, er et løb hvor man kan løbe 5 eller 10 km. På ruten vil der være udklædte som zombier der vil prøve og tage ens liv. Den har løberne 2 af som, sider om livet på løberne som snore/haler. Arrangementet forgår i Vallensbæk mose.
  Der ville være rute/opgave gennengang lørdag d.24 september. Gode ideer til "indretning"/ scenarie opsætning af safezonen modtages gerne. Der er gratis mad og drikke i løbet af dagen derfor er tilmeldning nødvendigt.
  Ved evt spørgsmål og tilmelding kontakt
  Arne Henriksen Tlf. 40 27 53 63 Tom Sørensen som kan træffes på mobil 40 77 78 82


  14-06-2016:

  Referatet fra den ordinære generalforsamling foreligger nu.
  Alle øvrige dokumenter vedr. generalforsamlingen kan også findes på denne side: Referater m.m.

  Nyt under Manualer: VW M181 Indbygningsgodkendelse på radiomateriel af AN/VRC-12 serien. Vi fik også typegodkendelsen til samme bil af Henrik Teller; - den lå dog allerede på siden Typegodkendelser, men så fik vi en lejlighed til at minde jer om,  at der ligger mange gode ting rundt om her på hjemmesiden !


  13-06-2016

  Tur til Flyvestation Værløse på søndag

  To arrangementer i Jylland: Jyllandstræf på Hvidsten Kro og Veteranlastbiltræf i Gjern - hvor man kan repræsentere DMKF og sikkert få en hyggelig dag

  Husk også 2. Verdenskrigs-træf i Hanstholm, som er lige om hjørnet !

  Ny annonce under Købes


  Undskyld, redaktøren lavede en fejl forleden og linkede til den gamle bestyrelsesside.
  Dette link er det rigtige:

  Bestyrelsen har konstitueret sig - klik her


  01-06-2016

  Nyt arrangement, i Skandeborg: Hylke Veterantræf og Markedsdag 2016

  Foreningsfolderen er revideret, da vi har fået ny medlemssekretær, Peter Atti.
  Hvis du stadig har nogle af dem, hvor Kurt Wehlast står på bagsiden, er redaktøren sikker på, at de to finder ud af det alligevel, hvis nogen henvender sig.


  31-05-2016

  Ny annonce under Sælges


  30-05-2016:
  Bestyrelses- og udvalgssiden rettet så meget som det nu kan lade sig gøre, inden konstituering.

  Endelig kontakt- og tilmeldingsperson tilføjet på arrangementet ved Garderhøj Fortet i september

  Vigtigt nyt om nummerplader fra Motorhistorisk Samråd:
  Da ordningen for historiske nummerplader blev udvidet til at omfatte to-bogstavsplader, indskrænkede SKAT samtidig ordningen til kun at omfatte personbiler og motorcykler. Dette var en ren intern beslutning i SKAT, der ikke fremgår af hverken lov eller bekendtgørelse, og den har siden givet anledning til en del frustrationer.
  En sej jyde lod sig ikke spise af med SKATs standardafvisning, men klagede over, at han ikke i henhold til forvaltningsloven bestemmelser, havde fået en individuel behandling, men blot et standardsvar.
  Sagen blev ført helt til Landskatteretten, som gav klager medhold!
  SKAT må ikke afvise et andragende om historiske plader uden at der har været en individuel behandling af hver sag, og da det pågældende køretøj, en brandbil fra 1939, skulle have historisk korrekte sorte plader, var der ingen tekniske eller økonomiske begrundelser for afslaget (Gule plader, som ikke tilbydes pt., kom først i 1950).

  Med andre ord: NU kan du få sorte emaljeplader til din lastbil eller varebil i stedet for de gule refleksplader, forudsat bilen er indregistreret første gang inden 1. juli 1950

  Se også samrådets nye hjemmeside, som langt om længe er blevet aktiv


  29-05-2016:
  I går holdt vi som bekendt årets generalforsamling. Det var et godt møde, hvor vi havde en god dialog. Der kommer naturligvis et referat, men indtil da skal vi meddele, at vores bestyrelse nu ser således ud:

  Formand:
  Christian "M6" Steikmann Jensen

  Bestyrelsesmedlemmer:
  Allan Snogdahl (nyvalgt)
  Hans Peter Bach " Senior" (nyvalgt)
  Jens Feveile
  Peter Atti

  Suppleant:
  Jesper Vilhelmsen (nyvalgt)

  Revisor:
  Christian Sauer

  Bestyrelsen har ikke konstitueret sig endnu, men det bliver naturligvis publiceret snarest her på siden
  Det er dog aftalt, at Peter Atti overtager medlemssekretariatet fra Kurt Wehlast, som efter mange års tro tjeneste vil bruge tiden på andre vigtige ting.
  Peter er derfor også blevet co-administrator på vores Forum, så han kan holde styr på adgangen til samme.

  Tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer Finn Nielsen og Kurt Wehlast og den nye bestyrelse for deres engagement, samt til de medlemmer der mødte op, eller skrev en fuldmagt og dermed tog aktivt del i foreningens virke.


  26-05-2016:
  Et lille tilbageblik. Tidligere på måneden var en del DMKF-medlemmer i fjernsynet i forbindelse med 70-året for Bornholms befrielse - se bare her http://www.tv2bornholm.dk/?newsID=103907


  23-05-2016:

  For at vi bestiller den rette mængde kaffe og kage til generalforsamlingen på lørdag, er det vigtigt at du I DAG melder til formanden, at du kommer (hvis du da ikke allerede har gjort det) - Christian Steikmann på chr.steikman@c.dk / 24 49 21 80
  Indkaldelse og andre dokumenter ligger her

  Der er lagt lidt mere materiale ind om Fars dag på Wedelslund

  - og mens vi er ved fars dag, - så er der også spændende aktiviteter på PanzerMuseum East denne dag.

  Læg turen forbi Stevnsfort i sommerferien
  Hele juli og august er der masser af aktiviteter på Koldkrigsmuseum Stevnsfort; - og vi vil gerne have mange flere aktiviteter med ting, der kører og bidrager til historien om forsvaret af Danmark i den kolde krig.
  Mangler du derfor et sted at køre hen i sommerferien, skal du være meget velkommen til at lægge vejen forbi Koldkrigsmuseum Stevnsfort i juli og august, med dit historiske militærkøretøj. Her vil du få mulighed for at køre ind på området og udstille dit køretøj, mens du og familien deltager i aktiviteterne. Vi giver naturligvis fri adgang til aktiviteterne i terrænet og en kop kaffe, til alle der kommer forbi.
  Som altid er det køretøjer, der har været anvendt af danske eller NATO's styrker i den kolde krig, som vi er interesserede i. Skulle der snige sig et enkelt køretøj fra Warzawapagtlandene med, så kunne det naturligvis også være interessant.
  Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd, men du er velkommen til at sende os en e-mail på ttp@oesm.dk eller ringe på 29 24 64 89, hvis du vil høre nærmere eller melde din ankomst.
  Vi glæder os til at se jer.
  Med venlig hilsen
  Koldkrigsmuseet Stevns Fort
  Thomas Tram Pedersen og Jens Feveile Nielsen
  God tur og fornøjelse !


  22-05-2016:

  Niels Jørgen Madsen må være vores suverænt mest stabile billedleverandør. Nu har han sendt os en stribe, som vanligt flotte, billeder fra Græsted Veterantræf.

  Ny annonce under sælges


  21-05-2016:

  Så fik vi tekst på alle kandidaterne til de ledige bestyrelsesposter - klik her.
  Indkaldelsen, regnskabet og det indkomne forslag, kan du fortsat se her
  Til sin tid vil du også kunne finde referatet fra mødet på dén side, men vi vil naturligvis hellere have, at du deltager på årets generalforsamling.


  20-05-2016:
  Der er nu kun en uge til årets generalforsamling og ifølge vedtægterne publicerer vi navnene på de 3 opstillede kandidater til de ledige bestyrelsesposter, samt indkomne forslag. Desuden kan du også se regnskabet, ja du kan faktisk se det hele ved at klikke her

  Der er kommet suppplerende oplysninger og program til Fars Dag-arrangementet ved Ejby bunkeren.

  Ny annonce under købes


  11-05-2016
  Vedr. Sofiero Classic - så har Hans Peter Bach (Senior)meddelt, at han desværre ikke kan tage derop allligevel og derfor står det åbent for andre at arrangere noget fælles.

  Ny annonce under købes

  Af redaktionelle årsager havde jeg egentlig gemt billederne fra De historiske dage i Øksnehallen, så de var friske til en ekstra artikel i næste nummer af bladet. Nogen var imidlertid utålmodige, så her er de; - fra Poul Brink-Larsen, Thor Jonsson og vi har allerede set nogle af Peter Attis i bladet, men ikke dem alle.

  Flere billeder fra 4. maj paraden i Kbh., fra Niels Jørgen Madsen.


  08-05-2016:
  Så er der billeder fra vores 4.maj-parade gennem København. Det var som vanligt en hyggelig tur med masser af positive tilkendegivelser fra publikum på ruten, samt ved start og slut - og vi fik hele to ture rundt på Amalienborg Slotsplads.
  Vores egne motorcykler klarede på bedste vis trafikreguleringen undervejs, så det hele blev afviklet på en sikker måde.


  27-04-2016:

  I den følgende uges tid bliver sæsonen for alvor skudt i gang: Der er sæsonåbning på Panzermuseum East på søndag, Samme dag er der Bunkeråbning i Esbjerg og det er også i den weekend at Andelslandsbyen i Holbæk besættes.

  4.maj er der parade med historiske køretøjer i København og 7-8, maj fejres 70-året for Bornholms befrielse.

  Den 2. maj er sidste udkald for at bestille mad på Græsted Veterantræf !

  Hvis du har fået bladet med posten, kan du finde de links, som hører til artiklerne, her


  25-04-2016:

  Nyt arrangement Byttemøde og foredrag i Køge

  Blad nr 97 er på vej til medlemmernes postkasse


  17-04-2016
  Indkaldelse til DMKFs ordinære generalforsamling - klik her


  15-04-2016
  Nye annoncer under både Købes og Sælges


  29-03-2016
  Nyt arrangement i Esbjerg og ny annonce under Sælges


  17-03-2016
  Der har desværre været en mindre uklarhed omkring invitationen til Militærkøretøjsklubbens 10 års jubilæum i april; - således at udenforstående fortsat er velkomne om lørdagen, men kun indtil kl. 16.00


  16-03-2016
  Nyt under Sælges

  Nyt arrangement: Garderhøj klassiske militærshow 2016
  02-03-2016:
  Så er der nyt om årets Veterantræf i Græsted - hvor skal vi være, hvordan melder vi os til og hvad kan vi få at spise.

  Andre nye arrangementer: Andelslandsbyen besættes, Damptromleklubbens Swapmeet forår og Damptromleklubbens Swapmeet efterår.

  Redaktøren, der jo er lidt schweizertosset, specielt med MOWAG, fandt denne 1:4 model af en MOWAG Piranha, men har desværre ikke lige midlerne; - men sådan er det jo ofte :-(


  18-02-2016
  Endnu en ny annonce under sælges


  17-02-2016:
  Ny annonce eller rettere et nødråb under købes

  Ny udgave af Jens Lippmanns "fidusbog":
  Version 17-2-2016: - Word-format (du kan selv tilføje og rette) eller PDF-format
  Bogen kan altid findes på artikelsiden


  15-02-2016:
  Nye annoncer under både køb og salg

  Det tyske forlag Tankograd har udgivet en bog om engelske efterkrigskøretøjer, der lyder meget interessant:
  British Military Trucks of the Cold War - Manufacturers, Types, Variants and Service of Trucks in the British Armed Forces 1945-79
  Bogen koster EUR 39,- og kan blandt andet fås hos www.amazon.de
  http://tankograd.com/cms/website.php?id=/de/British-Military-Trucks-of-Cold-World-British-Armed-Forces-1945-79.htm

  Jeg faldt også lige over disse to titler fra samme forlag, som jeg ikke selv har, men godt kunne have nævnt i seneste nummer af foreningsbladet, hvor de to køretøjer blev beskrevet:
  MUNGA og Iltis
  Disse kan også fås hos Amazon.de og koster begge EUR 14,95

  OK, vi er jo mest spændt på, hvornår vi kan få fingre i dem,billigt !
  Fem firmaer indstilles til at kunne byde på pansrede patruljekøretøjer
  Disse fire producenter er finalister i lastbiludbuddet
  08-02-2016:
  Ny annonce under Købes

  Nu er der kommet detaljer om Koldkrigstræf på Stevns Fortet i august

  og har inviteret os.


  08-02-2016:
  Ny annonce under Købes

  70 året for Bornholms befrielse fejres den 7. og 8. maj i Rønne. Arrangementet er færdigarrangeret i samarbejde med museet i Rønne, da der er begrænset plads til køretøjer. Men skulle DMKF-medlemmer komme forbi, er de selvsagt velkomne, der vil dog ikke være plads til flere køretøjer oppe ved museet.


  02-02-2016:
  Foreningsblad nr 96 er i disse dage på vej ind ad brevsprækken hos medlemmerne.
  Som vanligt kan du genfinde alle links i artiklerne her på siden, så du kan klikke dig direkte ind på mere info. Artiklerne kan du kun se i bladet. Klik her for at komme til linksiden.
  Den ligger også i menuen ude til venstre og hedder "Links fra blad"


  27-01-2016:
  Henrik Teller faldt over en hel stribe danske smøreskemaer til bl.a. Dodge WC M151 og Jagtvogn og de er nu lagt ind på vores omfattende side med manualer og andre nyttige bøger.

  Det varer egentlig ikke så længe før Panzermuseum East åbner igen og der er gratis adgang til de, der kommer i historiske køretøjer og kigger på alle de spændende nye ting.

  Fandt lige dette link: http://www.verzamelaar-vlaardingen.nl/EN/home til en samlermesse der afholdes flere gange årligt i Holland


  19-01-2016:

  Tre nye arrangemmenter i kalenderen:
  I april: Historiske dage i Øksnehallen
  I juni: Fars dag træf ved Ejby-bunkeren
  I august: Berlin Patrol


  14-01-2016:

  Endnu et arrangement Grundlovsdag - denne gang på Wedelslund

  2-3 juli er der 2. verdenskrigs træf i Hanstholm


  03-01-2016:

  Godt nytår til alle !

  Grøn køredag i det sønderjyske (juni)


  29-12-2015:
  Nye muligheder for at præsentere DMKF i 2016:
  Brønderslev Veterandage og Sofiero Classic (Sverige - husk billedlegitimation . . . .) Der er flere arrangementer på vej :-)


  21-12-2015
  Ny annonce under sælges

  - og så skal redaktionen, bestyrelsen og div. udvalg naturligvis ønske alle en glædelig jul og et godt nyt år.


  10-12-2015
  Der er garageaften i januar hos Lars Møller i Vildbjerg - klik her

  Det kommer næppe som nogen stor overraskelse at Græsted Veterantræf afholdes i pinsen, men nu er det da sat i kalenderen. Mere info i god tid inden træffet.

  I relation til artiklen i blad nr 95 om kølevæsker har Bent Larsen sendt os dette

  Desuden er der ryddet lidt op under køb/salg/bytte og tilføjet en annonce under Købes

  HUSK - at der ligger nogle fine julekort, der er lige til at printe - nederst på siden "klubfolder og vejledninger"


  08-12-2015
  Du har forhåbentlig modtaget nr 95 af foreningsbladet (?).

  Som vanligt kan du genfinde alle links i artiklerne her på siden, så du kan klikke dig direkte ind på mere info. Artiklerne kan du kun se i bladet. Klik her for at komme til linksiden.
  Den ligger også i menuen ude til venstre og hedder "Links fra blad"

  På bagsiden af bladet lover vi at fortælle mere om en ny bog, der hedder Sønderborgs Soldater - Kasernen i Sønderborg 1907-2014
  Nu er den udkommet og Jens Lippmann skriver om den:
  Her er så for- og bagside af bogen, ISBN:978-87-87153-26-3, ISSN:0085-0845. Den kostede 199,00 i Sønderborg.
  Bogen er fyldt med de herligste billeder, og giver blandt andet en fantastisk beskrivelse af forsvaret rolle i Sønderjylland efter genforeningen. Beretningerne fra de, der har været på skolen igennem tiderne er ligeledes interessante. Forsvarets ledelseskultur igennem tiderne etc. Herlig julegave.


  Redaktøren fandt lige dette relaterede link: http://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/de-danske-soldaters-indtog-i-sonderjylland - der samtidig giver et link til en meget spændende side, med gamle danske filmklip.

  Bemærk i øvrigt, at næste nummer af bladet udkommer allerede omkring månedsskiftet januar/februar og derefter gerne skulle udkomme fast hver 3. måned.


  05-12-2015
  Det er lige om lidt, men det kan da være at du kan nå det: Foredrag om Danske kampvogne og Den Kolde Krig på Stevnsfortet


  02-12-2015
  Bladet (nr 95) er på vej ud til alle medlemmer og bør lande i postkassen senest mandag i næste uge (B-post) - der er også en lille julegave i form af en DMKF-kalender i kuverten. Næste nummer kommer allerede i januar og så skulle vi gerne være på sporet med en udgivelse hver tredie måned

  Her på siden er der kommet nye annoncer både under købes og sælges

  HUSK - at du under menupunktet "Klubfolder og vejledninger" kan finde nogle julekort, som du selv kan printe.


  17-11-2015
  Ny annonce under sælges

  - og et indslag fra aktivitetsudvalget:
  I bestræbelse på at vise oversigten af vore træf så tidlig som muligt, er det besluttet at Aktivitetsudvalget løbende lægger datoer for træf ind i kalenderen, efterhånden som de er planlagt, så alle på årsplanen kan se hvornår der er et træf som den enkelte ønsker at deltage i. I første omgang kan det være et par datoer uden den dybere baggrund for træffet eller hvad der skal ske, bare at der er et træf disse dage. Efterhånden som planlægningen så udvikler sig, vil der komme mere på.
  Så hvis du allerede nu er ved at planlægge et træf, så send datoerne til os, så kommer de ind i kalender allerede nu.
  Kontakt Senior
  Hans Peter Bach hp@hpbach.dk eller 40 42 69 04
  Således er Koldkrigstræffet på Stevnsfortet i 2016, nu planlagt til den 12. 13. og 14. august.


  15-11-2015:
  Redaktøren deltog i går i Motorhistorisk Samråds årsmøde og blev lidt glad, da han hørte denne udtalelse fra et medlem i en anden veteranklub:
  "Jeg har flere gange set de der militærkøretøjsfolk i Græsted, og det ser ud som om de har det meget sjovere end os andre" Han hentydede bl.a. til vores muligheder for supplere vores køretøjer med andet udstyr, samarbejde med reenactment-grupper og muligheden for at lave en spændende kørende præsentation.
  Værd at huske i denne årstid, hvor vi ikke kan køre og i stedet bruger tiden på at skrue, restaurere og tænke på næste års arrangementer.

  Mere om MhS i næste nummer af bladet


  09-11-2015:
  Næste nummer af foreningsbladet bliver lidt forsinket grundet en svært forstuvet fod (dog ikke på bogstaverne !....). Bladet skulle have været klar til tryk nu, men redigering på PC'en er ikke særlig kompatibelt med at ligge ned og holde benet højt. Beklager meget :-(


  28-10-2015:
  Nyt link til en klub i Holland: F.M.V. The Green Sparks


  26-10-2015:
  Egentlig er det lidt udenfor vore område, men da det handler om gamle køretøjer og emner, som de fleste af os kan relatere os til, tager vi et par links til et par nye bøger: Volvo PV 444-445-544-210 og "DA VI KØRTE I RÆKKERNE"
  Det er jo heller ikke helt ligegyldigt, at Jørgen Kjær som har forlaget Motorploven, er mangeårigt medlem af DMKF og tillige bestyrelsesmedlem i Motorhistorisk Samråd - altså en ægte entusiast :-)
  (Webredaktøren skal i øvrigt helt sikkert have den om Volvoerne !)


  19-10-2015:
  Billeder i galleriet fra Classic Military Show i Finderup og fra Kulturnatten på Rosenborg fra Hans Peter Bach og Poul Brink-Larsen

  Ny annonce under sælges


  13-10-2015

  Vi har modtaget et link fra Forsvarsgalleriet til en række billeder, som de gerne vil have hjælp til at sætte tid og sted m.m. på. Vi håber, at I kan hjælpe: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153384592889807.1073741950.143039694806&type=3
  Send gerne svarene til redaktionen, hvis du hellere vil détdmkf@olew.dk
  Der er i øvrigt en mængde spændende billeder på deres side: forsvarsgalleriet.dk

  Ny samlet pris på en annonce under SALG

  Der er stadig et par relevante arrangementer i kalenderen
  28-09-2015

  2 gange Byttemøde og foredrag hos Våbenhistorisk Selskab i oktober og januar


  24-09-2015:

  Referat fra årets generalforsamling - også på siden Referater m.m.
  Bestyrelsen har konstitureret sig og bestyrelsessiden er rettet tilsvarende

  Nyt arrrangement i kalenderen, Våbenhistorisk Selskabs Samlermesse

  Nye annoncer under Sælges og under Set på nettet

  - og så fandt webredaktøren denne nyudgivelse om Dodge ambulancerne WC 54 og 64KD


  15-09-2015:
  Næste weekend er der Friluftsmarked på Panzermuseum East - og DMKF er selvfølgelig med; - Hanne og Jørgen har klubbutikken med og kommer allerede fredag.

  Billeder fra koldkrigstræf på Stevnsfortet
  Vi har også modtaget nogle fotos fra Classic Military Show i Finderup, men gemmer dem i første omgang til næste nummer af foreningsbladet.
  HUSK - at redaktionen MEGET gerne modtager massevis af billeder fra vores aktiviteter -send til dmkf@olew.dk

  I galleriet findes der en side som hedder Medlemmernes køretøjer. Den har fået nogle få tilføjelser, men kan sagtens blive meget større, så send gerne DINE billeder ind. Redaktionen vil i løbet af vinteren supplere billederne med flere oplysninger om køretøjerne.


  10-09-2015:
  Nye annoncer under sælges - en flot jeep, en ny pris på en Geländewagen og en fin motorcykel i en anden farve end grøn
  En tilføjelse til den nyeste annonce under købes


  01-09-2015:
  Nye annoncer under
  købes


  31-08-2015:
  Arrangementet ved Garderhøj Fort er fjernet fra kalenderen ifølge Christian Kerff(email): christiankerff@hotmail.com (Tlf. mobil): 22 98 01 09

  Foreningsfolderen er rettet ganske lidt - den gamle er OK at dele ud, hvis du har hentet og trykt den inden for det seneste år.


  27-08-2015:
  Bladet (nr 94) er på vej med posten ! - nogle få har allerede fået det i Finderup. Resten må vente nogle få dage, da vi har sparet og sendt det som B-post.
  Dette er første nummer med den nye redaktion, så vi er meget spændte på, hvad I syntes om det.
  Som noget nyt kan du finde alle de weblinks, som er nævnt i bladets artikler her på dmkf.dk - på den måde kan du klikke direkte på dem, uden at skulle skrive dem af fra bladet, - smart ikke ?
  Artiklerne kan du kun se i bladet
  Klik her for at komme til linksiden.
  Den ligger også i menuen ude til venstre og hedder "Links fra blad"

  P.S. Næste nummer kommer allerede om ca. 2 måneder, så I kan godt begynde at skrive og sende billeder ind til redaktionen !


  16-08-2015:
  Nye arrangementer: Det ene allerede i næste weekend på Fyn, for de der ikke kan nå til Finderup; SORT PLADE 2015 some r et arrangement for køretøjer med historisk korrekte sorte emalje-plader. Det andet er en voldsom udvidelse af Panzermuseum East's stumpemarked, da museet har overtaget Kongskilde Friluftsmarked, som nu hedder Panzermuseets Friluftsmarked.
  09-08-2015:
  Nyt arrangement - Kulturnatten på Rosenborg


  28-07-2015:

  Næste nummer af foreningsbladet (med ny redaktion) er ved at blive stykket sammen, så hvis du har noget at tilføje, er det NU ! - Vi er dog villige til at trække deadline lidt, hvis der er noget rigtigt godt på vej :-)


  25-06-2015

  Så kom der billeder fra DMKF's 20 års fødselsdagstræf Panzermuseum East, fra Dorte Stokking, der også på bedste vis sørgede for, at vi ikke sultede og tørstede, - samt Jacob Feveile Nielsen. Mange tak til begge og hermed en opfordring til andre om også at billeder ind (ikke blot fra fødselsdagstræffet !)

  - også en enkelt ny annonce under købes


  21-06-2015:

  Efter at klubbutikken en kort periode lå hos Peter Wulff, er den for nogen tid siden endt hos Hanne Lindberg; - webredaktøren har bare været lidt sen til at få ændret det, undskyld.
  Så kig forbi siden og se, om der er noget, som du mangler. Så vidt vides er vi pt. fuldt lagerførende i alle varer og størrelser.


  20-06-2015:
  Ny annonce under Salg

  Vi havde en forrygende 20 års fødselsdag hos Allan Pedersens Panzermuseum East og fik afholdt en god generalforsamling, hvor mange gode emner blev debatteret.
  Bestyrelsessiden
  er stort set opdateret, så den svarer til den nye bestyrelse, men afventer bestyrelsens konstituering før den kan blive helt korrekt.
  Referat fra årsmødet følger naturligvis når referenten har fået skrevet rent m.v. - det var et langt møde så....
  Redaktion af foreningens blad er overgået til Ole Willumsen og Christian Flamand - mere herom om kort tid, men du kan allerede nu sende dine indlæg og billeder til:
  Ole Willumsen, Høedvej 75, 4440 Mørkøv, dmkf@olew.dk.

  Vedr Koldkrigstræf på Koldkrigstræf på Stevnsfortet (august). En lille opfordring/ønske: Da vi får lidt bedre tid til at vise køretøjer frem for publikum end vi tidligere har haft, vil jeg bede jer om, at tage noget udstyr med til at stille op sammen med jeres køretøj. Det tager sig rigtigt godt ud, og får altid nogen flere til at komme hen og se, hvad det lige er for en tingest, der står der ved bilen/motorcyklen.
  Jeg har altid selv haft megen glæde af at lave en lille udstilling de gange jeg har haft noget med ud. Så tænk på hvad det kunne være. Flere har allerede altid en god udstilling medbragt, men her kan vi godt lide endnu mere.
  På gensyn på Stevns
  Jens


  11-06-2015:
  Information om Koldkrigstræf på Stevnsfortet i august - klik her
  Information om Jyllandstræf på Hvidsten Kro - klik her
  En salgsannonce er det også blevet til i denne opdatering

  Beskrivelse af opstillere til bestyrelsesposter:
  Det fremgik allerede af indkaldelsen til generalforsamlingen at Peter Atti opstillede. Peter var valgt som suppleant og indtrådte i bestyrelsen, da Peter Wulff trådte ud. Vi kender ham derfor allerede, med vi har her i 11 time modtaget lidt mere info:

  Peter Atti, Kaldetal 55.
  Købte mit første militærkøretøj (Alvis Saracen) i 2004 og har nu en kopi af det danske Militærpolitis BMW motorcykel.
  Min baggrund for at stille op til bestyrelsen er, at jeg vil arbejde for at DMKF fortsat skal være den bedste forening for ejere/samlere af militære køretøjer.
  Vi skal styrke vores primære formål, som er: At bevare og udbrede interessen for militærkøretøjer af enhver art og til disse hørende udstyr, samt at skabe kontakt mellem medlemmerne til gensidig støtte ved restaureringsprojekter og lignende.
  DMKF er, og skal være, den danske forening alle kender til når det handler om militærkøretøjer i privat eje. Uanset om det gælder til historiske fremvisninger, levende udstillinger/træf eller til brug i forbindelse med film/teater/opera mm.!


  Når vi nu er så godt i gang, kan vi lige gentage Chistians beskrivelse af sig selv, - han stiller op til formandsposten:
  Christian Steikman (også kendt som "M6")
  44år
  Selvstændig sidste 10 år med autoværksted
  Ønsker at få en god forening
  Har familie der støtter mig (hunden)
  Ejer selv militærkøretøjer: Lastbiler og bæltekøretøj


  Vel mødt til generalforsamlingen på søndag !:-)


  30-05-2015:
  Webredaktørens humør stiger talrige grader hver gang der er en kuvert fra Niels Jørgen Madsen i postkassen, for den betyder uvægerligt, at der er en ny sending superflotte billeder fra en DMKF-aktivitet, som kan lægges på hjemmesiden; - også denne gang, hvor det er Græsted Veterantræf der har været i søgeren. Mange tak Niels.

  At Niels er så stabil skal naturligvis ikke forhindre andre i at bidrage . . . :-)

  29-05-2015:
  Nyt arrangement i september på Garderhøj-fortet

  Christian Flamand har sendt os denne nyttige manual: Battlefield damage assessment and repair - masser af tips til alternative måder at fikse tingene, når man virkelig er på spanden. - den kan naturligvis fremover findesi vores manualsamling

  HUSK -at det i morgen er allersidste chance for at indsende indlæg til behandling på årets generalforsamling eller stille op til en bestyrelsespost . .. !

  I den forbindelse har vi modtaget følgende fra Christian Steikmann, der stiller op til posten som formand:
  Christian Steikman (også kendt som "M6")
  44år
  Selvstændig sidste 10 år med autoværksted
  Ønsker at få en god forening
  Har familie der støtter mig (hunden)
  Ejer selv militærkøretøjer: Lastbiler og bæltekøretøj
  Hilsen
  Christian Steikman


  18-05-2015
  Dele til Power Wagon under Salg

  og så et par praktiske bemærkninger:

  Græsted Veterantræf spisetider ! - klik her

  Når (ikke hvis ! :-) ) du kommer til DMKFs fødselsdagsfest, skal vi bede dig udfylde dette udstillerskema - klik Word / PDF og tage det med.
  På forhånd tak :-)
  P.S. Det lille felt med "Nr" skal ikke udfyldes !

  11-05-2015
  - El-diagram til Diamond T 6x6 (4 ton), som angiveligt også duer til Dodge W300M Power Wagon ! - ligger under "Manualer" Tak til Mogens Christensen, der fandt det i GHRVPKs arkiver og Thor Jonsson, der viderebragte

  08-05-2015
  - og i dag lå der til webredaktørens store glæde en CD fra Niels Jørgen Madsen i postkassen, med en stribe fine billeder fra 4. maj-paraden i Kbh. (se også nedenfor)

  07-05-2015:
  Erik Johansen har sendt os en masse billeder fra to arrangementer i forbindelse med 70-året for befrielsen:
  Den traditionelle DMKF 4. maj-parade fra Flyvergrillen til Churchill-parken, via Langelinie. H.K.H. Kronprins Frederik kiggede forbi ved starten !
  Den 5. maj befriede vi Korsbæk på Bakken, sammen med WW2 Tommies, hvilket også var en stor succes.
  Mange tak til Erik for billederne. Redaktøren er glad, når I sender nogle billeder til hjemmesiden !

  04-05-2015:

  70-året for Danmarks befrielse !
  Væsentligt kedeligere, men ikke uinteressant: Regnskabet for 2014-15 foreligger, - til gennemgang og forhåbentlig godkendelse på generalforsamlingen den 14. juni

  22-04-2015:

  er der kommet program og tilmeldingsskema til DMKFs 20 års jubilæumstræf -- klik straks her

  05-04-2015:
  Vedr. Græsted Veterantræf: Dorte og Christian (M6) laver/sørger for mad alle dage.
  Hent dette skema (klik her), angiv hvilke måltider du bestiller (sæt kryds), regn den samlede pris ud og send blanketten/blanketterne til Chr.steikman@c.dk senest 13. maj. Betaling med bankoverførsel til reg.nr. 2255 - kontonr. 4378456202.

  Ny annonce under Sælges

  Indkaldelse til generalforsamling
  Dato: Søndag den 14 juni 2015
  Tid: 09.30
  Sted: Panzermuseum East, Fladholtevej 18, 4200-Slagelse
  Dagsorden ifølge vedtægter (klik her).
  På valg er:
  Finn Nielsen (kandidat søges)
  Jens Feveile (genopstiller)
  Peter Atti (indtrådt for Peter Wulff)
  samt valg af suppleant.
  Bemærk her §8. stk. 5: Kandidater til bestyrelsesposter skal meddele deres kandidatur senest 14 dage før generalforsamling, vedhæftet en kort beskrivelse af deres baggrund og mål for arbejdet i DMKFs bestyrelse.
  med venlig DMKF hilsen
  Finn Nielsen/Fmd.
  OBS ! Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indsendte forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Dette skal ske på foreningens hjemmeside, eventuelt også pr. email eller pr. brev til medlemmerne. (red. anm.)

  30-03-2015;

  Nyt link: Tungvogns Historisk Forening - langt om længe er der kommet en dansk forening for lastbiler og busser - og ja, der er lige nu et påfalende personsammenfald med en del af DMKF's medlemsliste, men der kommer forhåbentlig snart mange flere lastbil- og busfolk til.

  Du kan finde ovenstående og mange andre spændende danske links på denne side: Andre danske sider

  29-03-2015:
  Ny annonce under Sælges

  Bemærk, i relation til
  Græsted Veterantræf - at man kun kan udstillle, hvad træffet beskriver som "en virksom veteranmaskine fra før 31 december 1975". Det udelukker desværre en del af vores nyere køretøjer, men det er bedre at vide det nu, frem for at blive afvist på træffet.

  22-03-2015:
  Græsted Veterantræf har åbnet for tilmedinger
  Endvidere er der kommet mere info om Classic Military Show i august
  Svenskerne holder et angiveligt meget underholdende veterantræf på Sofiero slott i slutningen af juni
  I den seneste nyhed var Damptromleklubbens træf fejlagtigt angivet til 25./26. juni, men det er 25./26. JULI ! - beklager fejlen

  11-03-2015
  Nye arrangementer: Beldringe besat - den 3. maj. - Damptromleklubbens 50 års jubilæum - 25./26. juli !

  22-02-2015:
  Peter Wulff har meddelt, at han ønsker sig frigjort for sin bestyrelsespost i DMKF og herunder arrangementsudvalget med virkning fra d.d. Han oplyser, at han også i fremtiden er at finde på DMKF medlemsliste og forlader bestyrelsen af personlige grunde.

  15-02-2015
  Nyt arrangement

  Ny annonce under købes

  01-02-2015:
  Nye annoncer under Sælges

  Nye arrangementer
  Bl.a. dette:
  Den 31.januar 2015, var det 20 år siden DMKF er startet. Det synes vi skal fejres. Derfor er vi i samarbejde med PanzerMuseum East ved at arrangere en fødselsdagsfest, som vi håber, du vil være med til at gøre festlig og sjov.
  Læs mere om dette arrangement ved at klikke HER !

  31-01-2015:
  I dag er det 20 år siden Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening kom til verden midt i en snestorm. Efter et længere svangerskab var fødslen relativt ukompliceret og barnet voksede sig hurtigt stort og sundt. En masse spændende legetøj kom til fra nær og fjern og stimulerede barnet i de kritiske tidlige år; - og som med andre børn er legetøjet blot blevet større (og dyrere) med årene. Alle teenagere går gennem en lidt uregerlig periode og der var et par unoder her og der. En blindtarmsoperation har heller ikke manglet. Man kan måske også tale om en vis medlemsmæssig overvægt i en årrække, men vores barn er nu nede på en fornuftig kampvægt og det, der er tilbage, er viden, vilje og styrke til at sikre den fortsatte eksistens.
  Tillykke med fødselsdagen fra webredaktøren.

  En fødselsdagsfest skal vi ikke undvære og bestyrelsen har dette indlæg i dagens anledning:
  Den 31.januar 2015, er det 20 år siden DMKF er startet. Det synes vi skal fejres. Derfor er vi i samarbejde med PanzerMuseum East ved at arrangere en fødselsdagsfest, som vi håber, du vil være med til at gøre festlig og sjov.
  Læs mere om dette arrangement ved at klikke HER !

  26-01-2015:
  Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening er medlem af Danske Hærhistoriske Museer.
  Danske Hærhistoriske Museer er en interesseorganisation bestående af foreninger, myndigheder, institutioner og virksomheder, der arbejder for at fremme bevarelse af den danske hærs historie. Gennem fortællingen om den danske hær skabes forståelse for Hærens udvikling og tradition og dermed for dens nutid.
  Som en del af dette arbejde har DHM udfærdiget en arrangementsvejledning
  Baggrunden for denne vejledning er den voksende interesse for afholdelse af udstillinger og arrangementer med militærkøretøjer og erkendelsen af, at publikum, sjældne udstillingsgenstande og tonstunge køretøjer kræver særlige overvejelser og planlægning ikke mindst på det sikkerhedsmæssige område.
  Der er desuden forfattet et Adfærdskodeks og Adfærdskodeks - tillæg
  Adfærdskodeks er udfærdiget som vejledning for DHM’s medlemmer, således at der på bedst mulig måde værnes om den hærhistoriske sag. Det skal bemærkes, at arrangøren kan have udfærdiget regler, som går forud for denne vejledning. Regler som er arrangørens ansvar og som kan være særlige for netop dette arrangement.

  Inden nogen får ondt i øjnene af førstnævnte udmærkede, men meget omfattende vejledning, skal det bemærkes, at vi længe har haft en brochure med en mere lavpraktisk tilgang, nemlig FIVA's Vejledning i brugen af historiske køretøjer

  Links til disse publikationer kan også findes vores side med foldere og andre nyttige brochurer

  19-01-2015:
  Christian Flamand har sendt os forkortet variant af betjeningsvejledningen for Yamaha DT250MX , samt typegodkendelse for samme.

  Tilbage i november var der årsmøde i Motorhistorisk Samråd, nu er referatet af det mere end 6 timer lange møde klar, klik her

  18-01-2015:
  Ny annonce under Sælges

  08-01-2015:
  Nye annoncer under Sælges og der er foretaget en mindre oprydning

  28-12-2014

  Nye annoncer under Købes og Sælges

  og så, selvfølgelig, de bedste ønsker for det nye år !

  14-12-2014

  Ny annonce under Købes
  Der søges efter en manifold til Dodge PW

  Der er også mulighed for at mødes en sidste gang i inden nytår på ved Foredrag og byttemøde 28/12-2014 på Køge hjemmeværnsgård

  09-12-2014

  Så er datoen til 5. udgave af Koldkrigstræffet på Stevns Fortet sat og det bliver den 7-8-9/august.
  Tider, enkeltheder, nyheder og andet vigtigt vil fremgå af senere meddelelser.
  Med venlig hilsen samt ønsket om en god jul og et godt nytår.
  Jens Fevejle

  Der er kommet en ny version af Jens Lippmanns "Fidusbog", helt nøjagtigt version 9.
  Henrik Teller var så venlig at polere på version 8, men ver. 9 er foreløbig lidt mere rå.
  Version 8: - Word-format (du kan selv tilføje og rette) eller PDF-format
  Version 9 "upoleret": - Word-format (du kan selv tilføje og rette) eller PDF-format
  Du kan fortsat finde den under menupunktet "Artikler og teknik"

  03-12-2014
  En hel stribe GMC-CCKW og lidt mere til salg

  Motorhistorisk Samråd er gået i gang med at kigge på problematikken omkring veteranlastbiler og -busser - og fartskrivere/kontrolapparat. Det er egentlig "kun" studenterkørslen, der er påvirket, men vi har bedt dem om at tage fat om nældens rod, inden de får flere gode (!) idéer inde på Borgen. . .. - Læs her

  - og så var webredaktøren ordstyrer ved årsmødet i Motorhistorisk Samråd i den forgangne weekend og det kommer der nok også lidt på skrift om på et tidspunkt - især den store undersøgelse af veteranernes kørsel, miljøpåvirkning og økonomiske betydning er spændende information.
  - du kan evt. abonnere på deres nyhedsbrev - nede til højre på denne side: klik her

  16-11-2014:
  Et par artkler fra Motorhistorisk Samråds hjemmeside:

  Lukket for al handel på Rygtebørsen
  Et år med nye toldregler

  Ny annonce under sælges

  19-10-2014:

  Haster: Tur til Militærmesse i Belgien, næste weekend ! Klik her

  Ny annonce under Sælges

  12-10-2014:

  Den vanlige historiske våbenmesse i Rødovre er aflyst pgr. sygdom. I stedet afholdes der en messe i Næstved-Kalbyris - tidligere kampvognsværkstedet - klik her.

  08-10-2014:

  Ny annonce under sælges

  Materiellisten er revideret

  02-09-2014:

  Vedr. arrangement ved Ejby bunkeren: Muligheden for at overnatte fra lørdag er bortfaldet - klik her for arrangementsinfo

  I dag kom der en CD fra Jens Feveile med billeder fra Koldkrigstræf på Stevnsfortet

  Hans Peter Bach -"Senior" har fået billede på siden med bestyrelse og udvalg

  30-08-2014:

  Opdateret: Stumpemarked hos Panzermuseum East i september - klik her

  Jens Modin stak hovedet ind hos redaktøren med billeder fra Turen til træffet i Darlowo, Polen og Koldkrigstræf på Stevnsfortet

  27-08-2014:

  Peter Wulff (Bestyrelsesmedlem og arrangementsudvalg) har fået ny mailadresse: peter.wulff@outlook.dk - det er (forhåbentlig) rettet alle relevante steder.

  26-08-2014:

  Opdateret: Stumpemarked hos Panzermuseum East i september - klik her

  25-08-2014:
  Reviderede annoncer under både køb og salg

  Langt om længe er det lykkedes at få styr på bestyrelsessiden

  12-08-2014:

  Info om
  Kulturnatten i København
  Aeronautisk Dag på Avedøre Flyveplads

  Et avisudklip fra Halsnæs Avis om Louise og Per Larsens tur til Normandiet i juni.

  07-08-2014:

  Webredaktøren er tilbage fra ferie og der lå naturligvis en stribe annoncer til købes og sælges

  Ligeledes er der kommet lidt mere om årets udstilling ved Ejby-bunkeren i Vestvolden

  17-07-2014:

  Nye annoncer under sælges

  09-07-2014

  Ny annonce under Købes

  Nyt om træf på Garderhøjfortet: Fortet står for forplejningen og tilmelding modtages indtil 5. august.

  Nyt arrangement: Vi er inviteret til fødselsdagsfest

  06-07-2014:

  Annonce revideret under Byttes


  05-07-2014:

  Vores mangeårige medlem Leo Johansen fra Esbjerg har desværre forladt os efter længere tids sygdom. Leo var også kendt som "Onkel Leo", fordi han var Erik Johansens onkel. Det var også Erik, der fik lokket Leo med i DMKF ved at give ham et medlemskab, med det krav til medlemssekretæren, at Leo fik medlemsnummer 100, selv om vi ikke var nået dertil endnu på det tidspunkt. Så Leo og hans Willys CJ3B jeep blev indlemmet i DMKF og har været der lige siden, med stort udbytte for alle.
  Vi fra Sjælland så naturligvis ikke så meget til Leo, men de af os, der jævnligt har besøgt War & Peace Show i England har haft glæden af Leos sprudlende selskab, hver gang vi passerede Esbjerg, - ofte både på ud- og hjemvejen. Leo kom altid forbi havnen for at hilse på og det var et af turens ubetingede højdepunkter, fordi Leo var den han var. Altid en god historie, et godt grin og en mindre vognladning øl på ladet af hans VW Transporter (T2), som han rundhåndet delte ud af, indtil vi modvilligt var nødt til at afbryde for at køre ombord på færgen.
  Onkel Leo vil være stærkt savnet og vores tanker går til hans familie.  01-07-2014:

  Ny annonce under Byttes

  25-06-2014:

  Vedtægternes §8 stk 5 rettet, som besluttet på årets generalforsamling.

  rev 22-06-2014:

  Referatet og formandens beretning fra årets generalforsamling foreligger nu, og kan findes her (referat) og her (formandends beretning)
  Hvis du vil se indkaldelsen og regnskab, kan du finde det hele her

  Niels Jørgen Madsen har som vanligt sendt os en masse fine billeder fra Græsted Veterantræf og ligeledes Dorte Stokking

  Vi mangler en tovholder til DMKFs deltagelse Copenhagen Historic Grand Prix 2014 - se mere her og meld til Kurt Wehlast bkw@vip.cybercity.dk - hvis du vil stå for dette. På forhånd tak :-)

  - og så er der dukket et muligt redningsprojekt op i form af en CJ2A/CJ3B jeep under "sælges"

  15-06-2014:

  Opdateret information om Koldkrigstræffet på Stevns Fortet: Klik her for at se nyhedsbrevet og her for at komme til arrangementskalenderen.

  Nye salgsannoncer

  11-06-2014:

  Frank Hestehauge og hans Dodge WC62 har igen været med i Operaens opførelse af Leoncavallos opera Bajadser, - se interviewet med Frank her

  Jens & Anette (Modin) besøgte den stadigt hostende redaktør (bare rolig, det er ikke TB !) i går aftes i deres fine Dodge WC62 (endnu en !) og afleverede en stribe billeder fra årets Græsted Veterantræf - se dem her
  Flere billeder (og tør man håbe på videoklip ?) afventes med længsel fra andre deltagere.

  04-06-2014:
  De sidste informationer om Græsted Veterantræf, inklusive et kort over området. Klik her

  - og så er der kommet et par nye gamle ting til salg

  12-05-2014:

  Ny og reviderede annoncer under Sælges

  10-05-2014:

  Der indkaldes til generalforsamling lørdag den 7. juni kl. 10:00
  Sted: Camp DMKF, Græsted
  Klik her for at se indkaldelsen
  Regnskabet kan ses her på hjemmesiden - klik her

  Vigtigt nyt om tilmelding og bespisning på Græsted Veterantræf klik her

  Niels Jørgen Madsen har sendt os en stribe fine billeder fra 4.-amj optoget i København - klik her

  07-05-2014:
  Ny annonce under købes

  - og en hilsen fra Panzermuseum East:
  Kære DMKF medlemmer !
  Mange tusind tak for opbakningen og det flotte fremmøde ved vores Grand Opening af Panzermuseum East. Det var en fantastisk dag for både Tomasz, min famile og mig.
  Vi var vildt spændt på hvor mange gæster der ville møde op på dagen og vi passerede 500 besøgende, ganske flot.
  Vi håber I alle fremover vil være med til at udbrede kendskabet til vores museum som løbende vil blive udvidet og allerede har vokseværk på materielsiden.
  Venlig hilsen Tomasz og Allan  05-05-2014:
  Billeder fra åbningen af Panzermuseum East - klik her og 4. maj paraden i København - klik her

  - og tilføjet et par annoncer under Sælges

  29-04-2014:

  Peter Wulff var den 6. april til Samlermesse i Nykøbing Hallen (Falster) og blev interviewet: klik her for at se klippet på Youtube - interviewet start ved 9:55.

  Opdateret information om Koldkrigstræffet på Stevns Fortet: Klik her for at se nyhedsbrevet og her for at komme til arrangementskalenderen.

  Ny og revideret annonce under sælges

  Vi har modtaget:
  Jeg var i Lustrup skærtorsdag og fik et hint til hvor jeg kunne finde en Dan Vestas trailer , men desværre er den ombygget til kuglekobling, jeg har spurgt Niels Henning,om han kunne hjælpe med et prodsøje, men desværre. Jeg vil derfor høre om du måske kunne hjælpe mig med at høre, om der måske i jeres klub som kunne hjælpe mig, så jeg kan lave den så tæt på original som muligt Den bruges efter min M38A1
  Med venlig hilsen Flemming Clausen, Ellekærparken Hornslet, Mobil: 40255522 Mail: hornslet@os.dk
  Hvis du kontakter ham, - så husk at minde ham om at blive medlem af DMKF, når han nu bruger vores netværk (red.anm.)

  24-04-2014:
  Fin GMC CCKW set på internettet: http://www.smallblock.dk/us-vans-trucks/1900-1949/6-1900-1949/9998-gmc-353-1943

  Befæstningsdag ved Ejby bunkeren - klik her og sæt kryds i kalenderen

  Der er åbent for tilmeldinger til Græsted Veterantræf på træffets hjemmeside www.veterantraef.dk.
  Et lille tip: Du kan vælge at blive medlem af træfforeningen. Det koster det samme som hvis du deltager alle dagene og du får således både adgang og medlemskab for de samme penge.
  Det er ikke voldsomt tydeligt, hvad man skal gøre, hvis man allerede er medlem af træfforeningen, men linket til dén side er her:
  http://www.veterantraef.dk/udstillere/er-du-medlem-af-foreningen-saa-udstiller-du-gratis/

  16-04-2014:
  4. maj på Sydvestsjælland
  - sammen med GHRVPK: Klik her.
  Husk, at der også køres i København, som vanligt - klik her

  14-4-2014:
  Stauning Airshow i august klik her -hvis nogen vi være kontaktperson på dette så meld jer endelig - se nedsert i invitationen.

  VIGTIGT ! - MhS og FIVA’s brugerundersøgelse

  Kære venner !

  I foråret lancerer Motorhistorisk Samråd og FIVA deres andet opfølgende Europæiske Socio-økonomiske undersøgelsesprojekt. Som det var tilfældet I 2005/2006 bliver ejere af historiske køretøjer i 15 Europæiske lande bedt om at deltage i en web baseret spørgeundersøgelse omkring deres køretøjer, brugen og økonomien omkring brugen.

  Som medlem bedes du derfor deltage i denne vigtige web baserede undersøgelse, der er tilgængelig fra den 26. marts og frem til den 1. juni i år.
  Du vil kunne finde linket til MhS' side om undersøgelsen længere nede på denne side. Der vil du også kunne finde flere detaljer om undersøgelsen inklusiv alle spørgsmålene, så du kan få samlet de ønskede data sammen, inden du starter på selve besvarelsen.

  Selve undersøgelsen er på dansk.

  Det er vigtigt for vores hobby, at man tager sig de 10-12 minutter det tager at besvare undersøgelsen (har man mange køretøjer, tager det lidt længere tid). Dette fordi vi gerne vil opnå den bedst mulige forudsætning for at kunne tale de historiske køretøjers sag og arbejde målrette på at kunne sikre retten til fortsat at gøre brug af de historiske køretøjer.

  Tænk på emner som miljøzoner, bomregler, periodesyn, toldregler og historisk korrekte nummerplader og du har en række af de udfordringer vi i fællesskab skal sikre ikke forhindrer os at bruge de offentlige veje.

  Klik her for at komme til MhS' side med undersøgelsen

  Venlig hilsen
  Ole Willumsen

  05-04-2014:
  Nyt arrangement i maj: Ejby bunkeren 60 år

  31-03-2014:
  Jesper Vilhelmsen fandt dette link: www.liberatedmanuals.com, hvor man frit kan downloade en lang stribe amerikanske manualer

  Dansk Vintage Motor Club holder sit årlige Jyllandstræf ved Hvidsten Kro - 31. august.

  Tilføjet og revideret i annonce under salg

  27-03-2014:
  Panzermuseum East/FBKK inviterer DMKF til at deltage i åbningen af museet - klik her

  Jens Lippmanns fidusbog er blevet redigeret af Henrik Teller og der foreligger derfor en ny udgave - klik her eller find fidusbogen under Artikler og teknik

  26-03-2014:
  Hans Peter Bach (også kendt som "Senior") er indtrådt i arrangementsudvalget.

  To salgsannoncer revideret

  17-03-2014:
  Der er kommet en Studebaker Weasel til salg (ex-Aalholm) på DBA: http://www.dba.dk/vaaben-og-militaer-studebaker/id-1006431372/.
  Der er en del BS i annoncen, men ellers interessant

  11-03-2014:
  Kontingent for 2014: Hvis du ikke allerede har betalt dit kontingent for 2014, er det på høje tid.
  Du kan overføre beløbet (300 kr eller 350 dkr. for medlemmer udenfor Danmark) til vores foreningskonto: 1551 0196304 (SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK33 30000000196304)
  Husk at skrive dit navn og postnummer i beskedfeltet !


  Ny Europæisk undersøgelse
  Motorhistorisk Samråd (MhS) og FIVA lancerer en ny Europæisk undersøgelse for historiske køretøjer. I dette forår lancerer MhS og FIVA deres andet opfølgende Europæiske Socio-økonomiske undersøgelsesprojekt. Som det var tilfældet I 2005/2006 bliver ejere af historiske køretøjer i 15 Europæiske lande bedt om at deltage i en web baseret spørgeundersøgelse omkring deres køretøjer, brugen og økonomien omkring brugen.
  Som medlem bedes du derfor deltage i denne vigtige web-baserede undersøgelse, der er tilgængelig fra den 26. marts og frem til den 1. juni i år. Du vil kunne finde et link til undersøgelsen på MhS’s hjemside “www.motorhistorisk.dk, hvor du også vil kunne finde flere detaljer om undersøgelsen inklusiv alle spørgsmålene, så man kan få samlet de ønskede data sammen inden opstart af besvarelsen.
  For at sikre en fuld uafhængighed udføres selve undersøgelsen af et eksternt analyseinstitut GfK I Holland og der er tilknyttet professorer og elever fra universiteter i både Holland og England til at behandle de data som undersøgelsen bringer frem. Hermed sikres det også at de indsamlede data behandles og håndteres helt I overensstemmelse med regler og skikke. Selve undersøgelsen er på dansk.
  Det er vigtigt for vor hobby, at man tager sig de 10-12 minutter det tager at besvare undersøgelsen. Dette fordi vi gerne vil opnå den bedst mulige forudsætning for at kunne tale de historiske køretøjers sag og arbejde målrette på at kunne sikre retten til fortsat at gøre brug af de historiske køretøjer.
  Tænk på emner som miljøzoner, bom-regler, periodesyn, toldregler og historisk korrekte nummerplader og du har en række af de udfordringer vi i fællesskab skal sikre ikke forhindrer os at bruge de offentlige veje.
  Nu om dage er de fleste regelsæt omkring ejerskab og brug af historiske køretøjer baseret på beslutninger taget I EU. Dette er én af grundene til at MhS er de danske klubbers repræsentant i FIVA, der siden 1966 har talt vor hobby’s sag internationalt og bag linierne i for eksempel Europaparlamentet.
  I oktober/november vil de fælleseuropæiske data være samlet til en rapport og der vil blive lavet en offentliggørelse for det til den tid nye Europaparlament i Brüxelles. I umiddelbar forlængelse heraf vil også de rent danske konklusioner blive offentliggjort og taget I brug overfor danske beslutningstagere med indflydelse på politikken omkring dansk transport. Så har du et historisk motorkøretøj uanset art, så tag dig venligst den tid det kræver at udfylde din del af undersøgelsen. Der er adgang til undersøgelsen i perioden 26/3 til 1/6 2014.

  De bedste hilsner fra Motorhistorisk Samråd
  09-03-2014:
  Garderhøj klassiske militærshow i september - klik her

  25-02-2014:
  Nye annoncer under Set på nettet og Sælges

  - og så er der et lille tip fra Svend-Erik Willendrup:
  Hollander Interchange, et US firma, har to kæmpe kataloger over bildele, der bliver anvendt i forskellige køretøjer. D.v.s. mange bilfabrikker brugte ikke udelukkende egne komponenter, men købte dem hos underleverandører.
  Så i Hollander Interchange kan man se, hvilke andre køretøjer, det styrehus, eller den bagaksel, eller hvad man mangler, også er blevet anvendt.
  De to kataloger koster ca $90 derovre og dækker biler fra tyverne og op til tresserne
  https://hollanderinterchange.net/catalog/index.php?cPath=21

  19-02-2014:
  Info om tur til War & Peace Show i England (juli)

  OBS ! - Webmasteren flytter (fysisk) og er derfor uden internetadgang den næste uges tid.

  17-02-2014:
  Adskillige nye og en revideret salgsannonce

  Jens Lippmann har sendt os et nyttigt opslagsværk, som han selv har kreeret og da sæsonen står for døren, er dette vel en meget passende tidspunkt at publicere den. Jens skriver selv:
  Fidusbogen er samlet igennem årene til eget brug. Den indeholder erfaringer, som er høstet efterhånden som de er opstået, eller ”stjålet” fra kloge mennesker, vort forum eller diverse magasiner.
  Tanken er at egne erfaringer indsættes efter behov. Rettelser og gode råd modtages med begærlighed. For fejl garanteres på ingen måde. Ethvert ansvar fralægges.
  Jens Lippmann

  Find bogen her i Word-format (du kan selv tilføje og rette) eller PDF-format.
  Fremover ligger Fidusbogen i Artikelsamlingen

  14-02-2014:
  Tur til træf i Polen i slutningen af juni - klik her.

  07-02-2014:
  Vedtægterne er revideret jævnfør referatet fra generalforsamlingen i 2013 (bedre sent end aldrig - webredaktøren beklager !).
  Ny annonce under Sælges
  Der er sat tidsrum på et arrangement i marts
  30-01-2014:
  Ny salgsannonce Nyt link til svensk museum: Stiftelsen Smålands Militärhistoriska Samlingar

  M1 signalgevær til salg på Lauritz:
  http://www.lauritz.com/da/auktion/springfield-signalgevaer-m1-kal-30-2/i3284403/

  24-01-2014:
  Nyt arrangement i starten af juni
  To nye annonce under "Købes"
  14-01-2014:
  Arrangementskalenderen er opdateret

  Mere info om årets Koldkrigstræf på Stevns - Klik her

  Lukning af det selvstændige Bestyrelsesforum Da vores forum "Bestyrelsesdialog" kun har været meget lidt brugt i det seneste 1½ års tid, har bestyrelsen besluttet at lukke dette forum og spare pengene til mere kreative formål.
  Det skal selvfølgelig stadig være muligt at have en dialog med bestyrelsen, så der vil blive oprettet en ny emnegruppe på vores foreningsforum til dette formål.

  13-01-2015:
  Nyt link: C. Slieker Universal Trading - (Holland) - Surplus og reservedele til bl.a. jeep og GMC. 11-01-2014.
  Webredaktøren håber at alle havde en god jul og at 2014 vil blive et år, hvor vi ses ofte og som vanligt hygger os i hverandres selskab.
  Vi har netop modtaget en invitation til et arrangement i Holbæk i juli, men der ligger også allerede andre ting som er værd at overveje i arrangementskalenderen.

  Det er også på tide at betale kontingent. Hvis du ikke allerede har gjort det, så er det bare med at få startet netbanken og overført kr. 300 til konto nr: 1551 0196304 - husk at skrive dit navn og postnummer på indbetalingen (hvis du ikke lige har medlemsnummeret ved hånden).

  Alternativt (mis)brug af jerrycans.- Peter Andersen har lånt sin jeep ud som blikfang for en stand i Bella Center. Firmaet Danish Fuel laver picnickurve, kufferter og andre ting ud af jerrycans (se her).


  27-12-2013:
  En efterlysning:
  Jeg søger 9.00-16 dæk til min nye Canada CMP Chevrolet C15, det er samme str,der sidder på CMP 8, Ferret og andre engelske køretøjer. Det skal være med Dunlop Track Grip mønster, det reproduceres af Simex, og Team Bertelsen importerer Simex til Laro m.m. Men de kan ikke nøjes med at købe 5 dæk hjem, så jeg søger andre, der også er interesserede i at købe sådanne dæk.
  Svend Erik Willendrup - sewillendrup@gmail.com

  Husk også:
  Byttemøde
  Sted: Køge hjemmeværnsgård Københavnsvej 265, 4600 Køge
  Dato: Søndag den 29. december 2013
  Tid: 1300- 1700
  Kaffe m.m. kan købes.
  Kontaktperson: Leif Lægaard - 21 78 87 36

  17-12-2013:
  Nyt arrangement - lige før nytår - klik her

  16-12-2013:
  Ny annonce under Købes

  12-12-2013:
  Nyt forenings-/museumslink: Fanø i Atlantvolden
  Medlemssekretariatets fastnetnummer ændret til: 35 13 09 98 (Kurt Wehlast)

  08-12-2013:
  Brian Kerdil 22 73 22 88 / Email søger manualer og anden dokumentation for MAN 8.136 - er der nogen som kan hjælpe ?

  26-11-2013:
  Info om Hanstholm-Træf 2014, samt besættelsesarrangement i Andelslandsbyen Nyvang lagt i arrangementskalenderen.
  - og så er forsidebilledet blevet skiftet til Jens Modins Dodge WC 62, der netop har fået nummerplader på, så den er klar til næste sæson.
  Bemærk i øvrigt, at det ikke er muligt at få gule historiske nummerplader til gulplade-køretøjer og man kan heller ikke længere få sorte plader til disse køretøjer;- grundet en stramning hos Skat. Vi håber at Motorhistorisk Samråd kan få ændret dette på sigt, men tålmodighed kræves !

  13-11-2013:
  Panzermuseum East søger forskellige effekter klik her

  11-11-2013:
  René Knudsen søger en foldecykel - -klik her

  04-10-2013:
  4 billeder fra Kulturnatten, taget af Jens Modin - klik her
  Ny annonce under Sælges

  24-10-2013:
  Nye annoncer under Sælges

  20-10-2013
  Der er kommet en dato på næste års Koldkrigstræf på Stevns Fort
  og redaktøren har fundet lidt mere overskud på boghylden

  08-09-2013:
  Chance for at erhverve en fin Willys MB, med en sjov forbindelse til en meget kendt film. Klik her

  30-09-2013:
  En vigtig opdatering vedr. Kulturnatten på Rosenborg:
  Hej Alle
  Opstilling bliver som sidste år. Det som ellers kom ud af mødet er:
  Jeg skal senest på fredag i indeværende uge aflevere liste over køretøjer og navne på personer der deltager, således der kan laves adgangskort. I bedes derfor på email: Christian.hansen@c.dk sendes fulde navn på deltagere og registreringsnummer på køretøj inden fredag (den 4. okt.).
  Vi skal være på plads senest kl 1730
  Det sidste punkt var i relation til forplejning. Forsvaret har desværre besluttet at der ikke kan tildeles et måltid til deltagere, som vi tidligere har modtaget. Det er naturligvis beklageligt - meget.
  Såfremt I gerne vil spise i cafeteriet (selv betaler) skal jeg også vide det inden fredag
  Vel mødt
  Christian
  Email: christian.hansen@c.dk Mobil: 61 61 25 96.

  29-09-2013:
  Karl Rosberg har sendt os noget nær en million billeder fra War & Peace Show 2009, -11 og -13.
  De kan nu ses i Galleriet

  - og der er kommet et par ting til salg

  28-09-2013:
  Foredrag om dansk uniform M/1923 på Kastellet -Klik her

  23-09-2013:
  Ny annonce under Købes

  22-09-2013:
  Tilføjet billeder på en annonce under Sælges

  17-09-2013:
  Våbenmesse i Rødovre -klik her

  16-09-2013:
  2 nye annoncer under "Sælges"

  05-09-2013:
  Webredaktøren har nogle bøger til salg - Klik her for se listen

  12-09-2013:
  Græsted Veterantræf 2014 får temaet "D-Day". Dette skyldes, at det afholdes i pinsen fra den 7-9 juni 2014. Det vil sige, at vi nu går fra at have levet en glemt tilværelse på træffet, til at skulle være "stjernene" :)
  De som ikke tager udenlands - skal komme til D-Day Danmark !
  Vi skal bruge alt hvad der gemmer sig af WW2, samt alle de andre "grønne køretøjer".
  - Og det bliver godt for os: Vi bliver flyttet, til den anden side af vejen, hvor dyr og landbrugsmaskiner stod. Vi kommer til at ligge lige ved siden af hovedingangen fra parkeringspladsen. Dertil kommer, at vi nu må lave en mere permanent og større terrænbane, samt får en gammel grusgrav til "campe" i. Vi får meget mere strøm, og måske vand.
  Planen er at prøve at lave det største reenactment-show i DK, har sendt en "brevdue" til "regimentet". Vi har fået lov til at køre en daglig paradekørsel fra vores lejr til ring 1 og retur.
  Vi har følgende i støbeskeen til træffet:
  1. Rigtig speedfire på pladsen - forhandlinger næsten positivt overstået.
  2. Ubåden "FREJA" kopi af U96 på pladsen - under forhandling.
  3. Reenactment Show - under udarbejdelse.
  4. Live luftduel - under forhandling.
  5. Private toiletter til DMKF - under forhandling.
  6. Private badeforhold til DMKF - under forhandling.
  7. Polititilladelse til brug af løst krudt under reenactment - under behandling.
  8. Morgenmad under træffet til DMKF- under forhandling
  DETTE ER VIGTIGT:
  Jeg bruge følgende:
  - Op til træffet:
  1. Konstruktive input og idéer.
  2. 1-2 personer som vil deltage i arbejdsgruppen.
  3. 1 person, som vil påtage sig ansvaret for at samle en reenachment gruppe. Så vi kan give en værdig modstand.
  4. Kontaktmuligheder til "svenskerne" fra i år, da jeg har misted deres mail/tlf nr.
  - Under træffet:
  • Alle de "hænder" der er :)
  • Personer som vil være "kakao-sheriffer"/MP'er og hjælpe med opstilling af materiel, gule veste og andet.
  Jo flere der hjælper - jo bedre bliver det.

  INGEN UNDSKYLDNING:
  Få nu lavet de småting på køretøjet, så det kan komme med. Håber også at se minimum én ambulance til træffet.

  God tur til jer der skal til Normandiet, og til jer andre - Vi ses til næste år.

  Venlig hilsen
  Niels Bernth - nielsemand@godmail.dk / 61 68 39 78


  Ejby Bunkeren - ved København
  Dato: 15. september
  Tid: 10-15
  Jeg har fået en lidt sen henvendelse fra Ejby Bunkeren (Martin oplyser, at det er/var en smutter) men: Søndag den 15 sep fra 10:00 til 16:00 fejrer de 1 års fødselsdag, og vil gerne, som sidste år, se vores deltagelse. Jeg vil gerne have et praj på fhncj3b@gmail.com så jeg kan holde bunkeren orienteret.
  hilsen Finn
  Webside: http://www.befaestningen.dk/besog/ejbybunkeren

  31-08-2013:
  Nyt arrangement i oktober - Kulturnat hos Livgarden

  27-08-2013:
  Vi har meget sent fået info om dette træf i Sydsverige:
  Möllerödsdagarna 2013
  Dato: 31. august
  Sted: Mölleröd, mellem Hässleholm og Finja
  Mere info: klik her

  26-08-2013:
  Lektionsplan fra kampvognsskolens uddannelse i Centurion, 1955. Direkte link her (stor PDF-fil) og så ligger den naturligvis under "Manualer".
  Desuden en ny "købes"-annonce
  Lastbiltræf i Gjern - klik her.
  Ikke et køretøjstræf, men måske er der nogen der gerne vil kigge på alligevel - Pløjestævne i Gl Estrup

  24-08-2013:
  Webredaktøren besøgte forleden Preben Jensen i Glostrup og modtog bl.a. en mængde billeder fra hans soldatertid hos Gardehusarregimentet i Næstved fra 1955-58, hvor han lærte at køre Centurion og senere fungerede som chauffør for chefen på kasernen. Der var også stribe billeder fra hans tid i Gaza med hold 7 - COY Iversen 1959-60 - ikke mange køretøjer, men spændende billeder alligevel. - klik her for at se det hele i Galleriet
  Ud over alt dette fik vi også en mappe med dokuementer der viser lektionsplanen for uddannelsen i Centurion-kampvognen, samt div. vedr. andre køretøjer. Disse sider vil blive scannet og lagt ud her på siden for derefter at indgå i DMKFs bibliotek.
  Mange tak til Preben for materialet og nogle hyggelige timer.

  15-08-2013;
  Sidste weeekend havde vi et meget vellykket træf på Stevnsfortet og Jacob M. Feveile Nielsen tog en stribe gode billeder og en video
  Der blev rapporteret fra træffet i TV2 lokal-TV og Dagbladet Køge havde denne artikel på deres hjemmeside, samt denne i bladet.

  Peter Gissel, der er frivillig hjælper på Odense Bunkermuseum, og historiestuderende, - sendte os et link til en stribe billeder af nogle fine Lego-modeller han har lavet af kendte militærkøretøjer.

  Ny annonce under Til salg

  08-08-2013:
  Til alle jer der skal på Koldkrigstræffet på Stevns Fortet har jeg følgende oplysning:
  Kør IKKE igennem St. Heddinge, hele byen er gravet op for noget kloakering, så man kan ikke køre igennem hovedgaden.
  Fortsæt på omfartsvejen og tag enten til venstre lige syd for LL. Heddinge eller fortsæt helt til Rødvig og drej til venstre lige i begyndelsen af byen. Begge veje fører til Stevns Fortet.
  Med venlig hilsen
  Jens

  P.S. Husk service og bestik !

  01-08-2013:
  Webredaktøren er tilbage fra ferie og har lagt to nye "til salg"-annoncer ud, samt et arrangement i august.

  07-07-2013:
  Nyt arrangement i september og nye(gamle) ting til salg

  Webredaktøren holder sommerferie fra den 10. juli til og med den 31. juli

  04-07-2013:
  Seneste (og vældigt godt) nyt om Koldkrigstræffet på Stevns Fortet - klik her

  30-06-2013:
  Webredaktøren (Ole Willumsen) har fået nyt telefonnummer: 53 64 31 61

  24-06-2013:
  Roskilde Airshow i august - klik her

  14-06-2013:
  Søges - klik her

  11-06-2013:
  Nyt til salg - klik her

  02-06-2013:
  Referat fra årets generalforsamling: Klik her

  29-05-2013:
  I weekenden kom vi lidt videre med vores mødested i Fladholte. Se blot her

  Så er der åbent for tilmeldinger til Classic Military Show 2013.
  21-25 august i Finderup http://www.jdrveteranpanser.dk/?page_id=686.
  Vel mødt

  Niels Jørgen Madsen har som vanligt sendt os en massse fine fotos fra Græsted Veterantræf - klik her - et af dem endte på forsiden :-)

  Dæk bortgives - klik her

  21-05-2013:
  Information om Koldkrigstræffet på Stevnsfortet - klik her
  Ny annonce under "køb"

  18-05-2013:
  Ny annonce under "køb"

  14-05-2013:
  Græsted Veterantræf:Træfinfo til deltagere - klik her

  Årets generalforsamling
  - blev overstået i god ro og orden (vi er jo civiliserede mennesker :-)) og vi havde gode og konstruktive diskussioner om mange emner.
  Bestyrelsessiden er rettet, så den afspejler den nye bestyrelses sammensætning, omend den endelige konstituering mangler.
  Indkaldelse og regnskab er nu placeret på denne side, hvor referatet også snart vil kunne findes.
  Tillykke til de nyvalgte og tak for indsatsen til "de gamle".
  MEN HUSK ! - Det er ikke kun bestyrelsen der tegner klubben; - vi er alle med til at gøre DMKF til hvad den er.
  OBS ! - Det er også værd at besøge Arrangementskalenderen. Det er bla. snart deadline (31. maj) for tilmelding til træffet på Langelandsfortet, den 14.-16. juni,
  - og vi tager bl.a. også en tørn den 24./25. maj med at få gjort mødestedet i Fladholte færdigt

  Ny klub på linksiderne: The Scottish Military Vehicle Group

  Vores udsendte medarbejder Kim Frost Fuglsang har opdateret sin spændende hjemmeside: www.jeepww2myworld.com
  Kim var i øvrigt lige i København til 4. maj, inden han igen returnerede til det fjerne østen !
  Græsted Veterantræf - Mad lørdag aften.
  Som vanligt laves der fælles god og rigelig mad lørdag aften. Prisen er 70 kr /person og vi kan lave mad til max. 100 personer. Send din tilmelding til denne del af arrangementet SENEST DEN 14. MAJ til Birgit og kurt Wehlast på bkw@vip.cybercity.dk
  HUSK at skrive antal personer. Betaling foregår på træffet.

  VIGTIGT ! - Mad ved generalforsamlingen
  Da foreningen som vanligt er vært ved en bid mad efter forsamlingen, beder vi om, at man NU melder sin deltagelse til John Blok Kristiansen på jokblok@gmail.com - husk at skrive antal personer.

  Den ass. kasserers kommentarer til regnskabet - klik her

  03-05-2013:
  Fandt lige denne på Milweb:
  Military Vehicle and Parts Auction
  From the Falaise 1944 Museum stocks after closure includes: SDFZ251 chassis, M4 Sherman hull, Flak 36, Pak 40 parts etc.
  The Jean Paul Loirat Collection- 60+ vehicles including Kettenkrad, Zundapp, Flak 38, Kubel, Ferret etc etc. Bid in person or Online.
  Auction is at Caen 31st May - viewing 29th and 30th May.
  0033 (0)607 433805
  klik for katalog (stor PDF-fil!)

  02-05-2013:
  Generalforsamlingen er kun lidt mere end en uge ude i fremtiden, så her er Indkaldelse med forslag til behandling, samt personbeskrivelse af nye opstillede til bestyrelsen: Klik her

  27-04-2013: Så fik vi også en llle selvbiografi fra Finn Nielsen ("Radiofinn") der stiller op til formandsposten ved årets generalforsamling.
  Skulle der lige være smuttet noget m.h.t. indkaldelse m.v., så kig her

  26-04-2013:
  Køb og Salg er opdateret
  Diverse småfejl rettet i foreningsfolderen

  21-04-2013:
  Køb og Salg er opdateret

  10-04-2013
  Græsted Veterantræf - Der er gode medlemmer, som har påtaget sig at koordinere - se her og på arrangementssiden - Der er penge at spare ved tilmelding NU !

  Adskillige nye annoncer med spændende ting til salg -og der er stadig flere der søger forskellige ting

  Husk også at kigge arrangementssiden godt igennem, - der kommer hele tiden nye muligheder til

  Er der nogen der kan hjælpe ?
  Jeg er ved at indsamle materiale til en bog om den dansk-byggede traktor Bukh, og vil i den forbindelse høre, om der er nogen I jeres forening, der har billeder af de Bukh-traktorer, der har kørt ved militæret? Det kunne også være, der er nogen, der har oplysninger om, hvor mange der har Bukh-traktorer, der har været ved militæret?
  Med venlig hilsen
  Ivan Laursen, Ørbyvej 6, 8305 Samsø, Tlf. 23 44 06 43

  08-04-2013:
  Årets regnskab: Klik her
  Jens Feveile stiller op til betyrelsen og har sendt os lidt ord om ham selv.

  30-03-2013:
  - så lige at Military Manuals Com, har fået "Operation & Maintenance"-manualen til GMC CCKW (og DUKW) på CD-ROM til US$ 29,95.
  Ny manualer til at hente gratis på vores sider: Scammell TRMU, Drivers handbook - ingen i forenigen har sådan en, men det viste sig, at manualen (som lå i DMKFs bibliotek) er overordentlig sjælden, så nu kan Scammell-entusiaster i andre lande også få glæde af den.
  - også brugermanual til Saurer chassis type 1C/2C/3C, - igen mest til gavn for nogen uden for landet, men sikkert også interessant at kigge i for andre.

  29-03-2013:
  Årets generalforsamling afholdes den 11. maj i Odense - mere info følger
  Efter en meget vellykket udstilling i Bella Center, var der forhåbentlig mange, der Skærtorsdag fandt frem til Niels Henning i Ribe - og vi kan nu se frem til at mødes hos Christian Flamand på næste lørdag - se blot i arrangementskalenderen
  Vi kan også afsløre, at et nyt nummer af foreningsbladet er (på vej) i trykken og snart lander i medlemmernes postkasser
  13-03-2013:

  DMKF-koordinator til Græsted Veterantræf søges
  Jeg har meddelt bestyrelsen, at jeg fra og med i år ikke vil stå for koordineringen af DMKFs deltagelse i Græsted Veterantræf i Pinsen. Fornyelse er en god ting og jeg syntes det er på tide, at det også omfatter vores deltagelse i GV.
  Vi søger derfor et, gerne flere medlemmer, der vil påtage sig denne opgave.
  Alt hvad der har at gøre med adgang til træffet, sker ved deltagernes direkte tilmelding til Græsted Veterantræf. GV sender så en liste med de deltagere, der har skrevet, at de kommer med et militærkøretøj - så den del klarer næsten sig selv..
  Koordineringen handler derfor primært om at få resten op at stå; - koordinering med GV-arrangørerne og ”egne styrker” m.m.
  Niels og Mette Bernth har som vanligt tilbudt at lave mad lørdag aften og i den forbindelse skal der holdes styr på nogle tilmeldinger og indbetalinger.
  Hvis du er frisk på at gøre en forskel på denne måde, så send en note til Peter Wulff i DMKF's arrangementsudvalg - peter.wulff@privat.dk / 24 46 58 32
  Venlig hilsen
  Ole Willumsen

  04-03-2013:

  Nye annoncer under køb og salg og MASSER af nye arrangementer, - bl.a et allerede i næste weekend i Fredericia !

  Husk også at følge med i Kim Frost Fuglsangs hjemmeside, hvor der jævnligt sker noget: http://www.jeepww2myworld.com


  11-02-2013:

  Det tog lidt tid, men nu er den her: DMKFs 2013-kalender - til at printe og hænge op

  05-02-2013:

  Nye annoncer, - og

  Den kan sikkert godt tåle en gentagelse:
  Kontingent
  Godt nytår til alle i DMKF og deres familie.
  Så kom vi alle forhåbentligt godt ind i det nye år;
  - og med det nye år 2013 er det tid til at indbetale kontingent.
  Kontingentet er uændret i år som følger:
  Medlemmer bosiddende i Danmark: KR.300,00
  Medlemmer bosiddende udenfor Danmark: KR 350,00

  Beløbet bedes indbetalt på Danske Bank reg nr. 1551 konto nr. 0196304
  SWIFT/BIG:DABADKKK-IBAN:DK33 30000000196304

  Husk fulde navn og medlemsnummer !
  Det ville være dejligt hvis alle kunne nå at indbetale i januar.
  På forhånd tak
  Ass. kasserer
  Jens Feveile Nielsen - fevejle@ofir.dk / 28 20 97 02


  21-01-2013:
  Materieludvalgssiden og -listen revideret
  Ny annoncer under både køb og salg

  13-01-2013:
  Forårssammenkomster i Ribe og Ringsted.
  Tur til War & Peace Show i England - i juli

  07-01-2013:
  Ny "købes"-annonce under Køb og Salg, mere info om Classic Military Show i Finderup den 21.-25. aug., samt en lille opfordring fra vores kasserer:

  Kontingent
  Godt nytår til alle i DMKF og deres familie.
  Så kom vi alle forhåbentligt godt ind i det nye år;
  - og med det nye år 2013 er det tid til at indbetale kontingent.
  Kontingentet er uændret i år som følger:
  Medlemmer bosiddende i Danmark: KR.300,00
  Medlemmer bosiddende udenfor Danmark: KR 350,00

  Beløbet bedes indbetalt på Danske Bank reg nr. 1551 konto nr. 0196304
  SWIFT/BIG:DABADKKK-IBAN:DK33 30000000196304

  Husk fulde navn og medlemsnummer !
  Det ville være dejligt hvis alle kunne nå at indbetale i januar.
  På forhånd tak
  Ass. kasserer
  Jens Feveile Nielsen - fevejle@ofir.dk / 28 20 97 02


  29-12-2012:
  Der er sket rigtigt meget i Motorhistorisk Samråd efter årsmødet i november, - se blot her.
  Derudover har redaktøren af disse sider vist alt for længe syltet Allan Pedersens hjemmeside for hans Panzermuseum East.
  Endelig vil redaktøren ønske alle et godt og grønt nytår.

  16-12-2012:
  Thomas Bertelsen har den. 27 november 2012 meddelt, at han trækker sig som formand, af personlige årsager. Da vi er i den ”stille” periode, hvor de største aktiviteter forgår i garagen, har bestyrelsen valgt, at der ikke bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.
  Bestyrelsen arbejder på en løsning.
  Ind til videre går kontakten gennem:
  Næstformand i DMKF
  John Blok Kristiansen
  Svenstruphøj 66
  9230 Svenstrup J
  25 10 60 23
  jokblok@gmail.com

  25-11-2012:
  Nyt fra Motorhistorisk Samråd er en ny side her på dmkf.dk, hvor vi viderebringer udvalgte tekster fra Samrådets nyhedsbreve, så der bliver mere fokus blandt medlemmerne på Samrådets arbejde.
  Denne gang handler det blandt andet om et meget vigtigt høringssvar i forbindelse med revision af registreringsafgiftsloven.
  (Det skal selvfølgelig bemærkes, at det desværre ikke er nogen garanti for at lovgiverne gør som vi ønsker os, men vi har dog deres øre.

  Den gamle redaktør (helt bogstaveligt !) har lige haft mulighed for at smugkigge på næste nummer af foreningsbladet og I kan godt glæde jer til at modtage det med posten; - altså når trykkeren er færdig med det :-)

  08-11-2012:
  Nye manual-løsblade til M151 - klik her

  07-11-2012:
  Vi har modtaget dette fra HMK i Norge:
  Salg via Retrade av kjøretøy som har vært hos Forsvarets Museer.
  Auksjonen vil starte 1. november 2012, og avsluttes 30. november 2012.
  Ved å gå inn på denne linken, http://retrade.no/search?q=Forsvaret vil dere ha et filtrert søk, hvor kun materiellet Forsvaret har lagt ut for salg vil dukke opp. All nødvendig informasjon i forhold til budgivning og prosessen rundt overtakelse vil være der.
  Det vil være en visning av materiellet 20 november fra kl 12:00 til 14:00. En representant fra Forsvarsmusèet vil være tilstede for å kunne gi litt historisk informasjon rundt hvert enkelt kjøretøy.
  Trude Hestvik, HMK-Medlemsservice
  Bemærk, - at der gælder specielle regler om udførsel af historiske køretøjer fra Norge - se auktionssiderne !

  Nyt link: http://www.reforger.de/en/
  Nye Annoncer både under Køb og Salg

  Andelslandsbyen søger allierede køretøjer til besættelsesarrangement
  Andelslandsbyen Nyvang afholder et årligt besættelsesarrangement i autentiske omgivelser med deltagelse af over 100 danske og udenlandske aktører.Arrangementet er et totalteater, der besøges af godt 2.000 gæster. Ved det kommende arrangement, 4-5 maj 2013, vil vi supplere oplevelsen med udstilling og deltagelse af allierede køretøjer. En reklamefilm for arrangementet kan ses her
  Ejer du et køretøj fra krigsårene, eller kender du én der gør, så hører vi meget gerne fra dig. Ellers er du meget velkommen til af videresende denne efterlysning.
  Vi håber at du har fået lyst til at give dig selv og publikum en god oplevelse.
  Venlig hilsen
  Benjamin Lamberth
  Arrangør
  Tlf.: 51 20 25 09 / bl@andelslandsbyen.dk

  21-10-2012:
  Redaktøren faldt over dette billede af en GMC CCKW der efter krigen blev anvendt som sættevognstraktor i Italien.

  Sættevognen er bygget af Orlandi; - bemærk de dobbelte styrbare bagaksler og det betydelige læs. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig hvor nerveprirrende det må have været at køre med ! Billedet er sakset fra denne side, hvor der er mange spændende bøger om italienske erhvervskøretøjer og meget andet: http://www.negri.it/pubblicazioni.php

  19-10-2012:
  Nyt link til Danske Hærhistoriske Museer, som vi er medlem af


  17-10-2012:
  Oprydning og tilføjelser i Køb/Salg/Bytte
  OBS ! - mailadresser på kontaktpersoner er rettet (tilbage) til disse personers rigtige adresser. Efter en del dårlige erfaringer og falske fejlmeddelelser på de oprettede DMKF.DK-mailadresser, har redaktøren besluttet at slette disse og linke til de oprindelige mailadresser.

  21-09-2012
  Nye annoncer


  14-09-2012:
  Nye og reviderede annoncer

  08/09-09-2012:
  Nyt fra Motorhistorisk Samråd - klik her

  Nyt annoncer i Køb og salg.
  Nye arrangementer i Saltum den 22. september (tilmeldingsfrist er NU !) og Antik Våbenmesse i Rødovre (11. nov.)

  Forsidebilledet blev skiftet ud - meget passende med et par billeder der var taget på flagdagen for Danmarks udsendte. - Så kan man også beundre det store arbejde Allan Pedersen har lagt i at få den BMP1 vi har til låns fra Forsvaret til at se pæn ud - i hvert fald på ydersiden - mekanisk er den hinsides alt håb. Men nu udgør den i hvert fald et passende vartegn ved Allans Panzer Museum East og ikke mindst vores klublokaler. Sidstnævnte kan vi forhåbentlig få lavet færdige her hvor sæsonen går på hæld og inden vinteren sætter ind.

  Ved det meget vellykkede træf på Stevnsfortet gav Per Larsen redaktøren en CD med billeder fra årets Græsted Veterantræf. For en gangs skyld er det ikke så meget bilerne der er i fokus, som medlemmerne, der jo betyder mindst lige så meget for foreningen som køretøjerne.

  Redaktøren havde kameraet med til Koldkrigstræf i den sidste weekend i august (men desværre ikke MOWAG, der gerne ville køre, men ikke kunne klemme sig ud af garagen - godt nok er den smal, men det gik altså ikke). Det kom der en stribe billeder ud af, hvor man kan se nogle af de medlemmer og køretøjer der deltog. Jørgen "Ivan" Lindberg havde en vældigt fin kanon med og Niels Vegger havde fået plader på den ene af hans Scammell Pioneer bjærgningsvogne. Imponerende sager ! Bemærk også Kaptajn Bruun, der overvågede adgangsvejen (og toiletnøglen). Som vanligt var der en god stemning på Stevnsfortet, hvor vi også fik lejlighed til at kigge på de underjordiske faciliteter.

  19-07-2012:
  Rettelser til bunker-arrangement i København/Ejby i midten af september.
  Allied Reenacted er ændret til ww2yanks
  OG så det jo altid værd t kigge på køb-og-salg annoncerne

  07-08-2012:
  Så holdt redaktøren desværre op med at holde ferie, så nu er der:
  Nyt om Koldkrigstræf på Stevnsfortet
  - og masser af nye annoncer, med rare ting der er til salg og mangler en ny ejer

  Nyboder boghandel lukker
  Vi skriver til jer med den lidt triste nyhed om at Nyboder Boghandel er sat til salg. De nuværende aktionærer ønsker at trække sig tilbage. Derudover er det i disse år hårde tider for boghandelen, så der må friske kræfter til.
  Fra i den 1.8. holder vi sommerudsalg. Vi har masser af gode danske og udenlandske bøger til stærkt nedsatte priser og antikvariatet tilbyder klækkelige rabatter på 50-70%.
  http://nyboderboghandel.dk/
  Tilmelding til vores nyhedsbrev kan ske på: info@nyboderboghandel.dk. Vi er desuden begyndt at slå vores folder på www.facebook.com/nyboder. Så kom ind til os i butikken og se de mange gode tilbud - og klik evt. ind på facebook og bak os op.

  01-07-2012:
  Referat og Formandens beretning fra generalforsamlingen. (åbner som PDF-dokumenter)
  Vedtægterne er revideret som vedtaget på generalforsamlingen.
  - og der er også lige dukket nogle flere annoncer op - både under køb og salg

  25-06-2012:
  Nyt om Nordfalsters kræmmermarked og Truckershow: klik her

  12-06-2012:
  Nye regler for kørsel med anhænger i udlandet: Jeg fandt lige dette på FDM's hjemmeside: Nye regler for anhænger i udlandet
  Læs også Motorhistorisk Samråds nyhedsbrev om de lokal motorkontorer og alkotestere
  En lille note om et veloverstået træf på Wedelslund - klik her
  - og så er der naturligvis kommet lidt mere til salg - husk også at kigge i arrangementskalenderen

  2012-06-06:
  Bestyrelsessiden er opdateret med ny formand og to nye bestyrelsesmedlemmer.
  Niels Jørgen Madsen har som vanligt sendt en masse rasende gode billeder fra Græsted Veterantræf

  2012-05-24:
  Nye ting til salg og listen over foreningens materiel er opdateret

  2012-05-20:
  Stumpemarkedet på Knivholt Hovedgaard (2./3. juni) er udskudt på ubestemt tid.

  2012-05-15:
  Mange spændende ting til salg

  2012-05-14:
  Så er der indkommet forslag til behandling på årets generalforsamling. Der er heldigvis også villige kandidater til de ledige bestyrelsesposter og det samlede regnskab er også klar til gennemsyn.
  Det er måske værd at genlæse indkaldelsen
  Husk at bestille (gratis) frokost hos Formanden eller Ole Willumsen

  2012-05-10;
  Husk at deadline for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen er lørdag den 12. maj. Dette er også deadline for opstilling til de ledige bestyrelsesposter, heriblandt formandsposten !

  2012-05-08:
  Generalforsamling, Regnskab: Klub-, tur- og butikskonti

  Kassererens kommentarer til regnskabet:
  Året 2011 adskiller sig fra det foregående år ved væsentligt større indbetaling af kontingenter, men det skyldes ikke at vi pludselig har fåer 3 gange så mange medlemmer, men det faktum at indbetalingsdatoen for kontingentet falder sammen med regnskabsafslutningen, og så afhængig af, hvornår giroerne sendes ud, og hvor hurtigt disse betales, vil beløbet figurere på det nye, eller det gamle regnskab.
  Der har været væsentlig færre udgifter til blad m.m. da det har knebet gevaldigt med af få jer til at sende stof til bladet.
  Vi har desværre været nødt til at føre en sag mod et betroet medlem af foreningen, denne sag har kostet os rigtig mange penge, jeg håber ikke at noget lignende gentager sig, Selve sagen og dens forløb vil blive behandlet under punktet formandens beretning.
  Sv. E.

  2012-05-07:
  Billeder fra 4. maj-parade i København - klik her - eller kik i Galleriet
  (Hvis nogen vil have billederne af deres eget køretøj i originalstørrelse, så send en mail med billednummeret/-numrene til ole@olew.dk)
  Se også et videoklip her - via Frank Nielsen
  Græsted Veterantræf; - tilmelding til aftensmad lørdag, senest søndag den 13. maj - se mere her
  Du kan samtidig melde din deltagelse i årets generalforsamling og efterfølgende (lette og gratis) frokost.

  2012-05-02:
  Vi søger alle typer af gamle militære nummerplader, eller gode nærbilleder af samme,samt kontakt til samlere af militære nummerplader.Vi søger fotos af de nummerplader der var på Danish Air show 2010 hvis der er nogle der har taget billeder? På forhånd tak
  Venlig hilsen
  Preben Buchhave, Danish Design Museum, Hospitalsgade 13, 8900 Randers C, Telefon 60658811, www.danishdesignmuseum.dk

  2012-05-01:
  Vores udsendte medlem Kim Fuglsang har opdateret sin side: http://www.jeepww2myworld.com/

  Måske er der nogen der kan hjælpe:
  Jeg har en høflig forespørgsel. Jeg har en Willys fra 1946 - som er meget fin stand, men jeg kan simpelthen ikke få liv i den efter vinteren... Kan du eller dit netværk anbefale mig en mekaniker som har forstand på sådanne motorer ? Bilen holder i Hørsholm. På forhånd tak
  Venlig hilsen - Best regards
  Claus Chr. Ploug Larsen - +45 4063 2016


  Medlemmer søger ting og andre har noget til salg, der er endda noget der bortgives.
  Husk også at kigge i arrangementsoversigten - og husk at generalforsamlingen holdes den 26. maj på Græsted Veterantræf.
  Træffet i Hanstholm er også blevet beriget med yderligere oplysninger.


  2012-04-30:
  Mindeord om Ron Snook:

  Ved Rons bortgang har foreningen mistet sit æresmedlem. Ron blev æresmedlem som påskønnelse for sit store engagement i forbindelse med DMKFs årlige tur til War & Peace Show i England. Ron var indbegrebet af det at knytte bånd til lidelsesfæller på tværs og nogle vil endog sige på trods af grænser, og der var ingen grænser for Rons storsind og imødekommenhed. Vi der kendte ham vil savne ham og hans tørre, klare konstateringer meget.
  Ron var et stort menneske i alle ordets betydninger.
  Christian Flamand

  Ron Snook er ikke mere blandt os. Canceren sled ham ned, og onsdag morgen kl 0100 døde han i sit hjem i Rainham Kent.
  Leif Lægård og jeg var taget derover for at sige farvel til en god kammerat og ven siden 1995. Ron efterleves af sin kone Boom og sine 2 sønner Michael og Poul.
  Vi har meget at takke ham for, at der var arrangeret og klar når vi landede i Beltring, hans humor og fortællinger om fortiden i REME hvor han var i 22 år.
  Rons første kone Betzy mødte han på øvelse i Randers i 1965 og der blev kimen lagt til hans glæde og interesse for os danskere.
  Han var heller ikke bleg for at udtrykke sin mening og iøvrigt kommentere situationen.
  Æret hans minde
  Bent Jellesmark


  2012-04-26:
  Så er alle siderne lagt ind hos vores nye vært (OneCom) og alt på hjemmesiden fungrerer forhåbentligt korrekt

  2012-04-23:
  Efter et lille serverproblem i fredags er siden nu atter aktiv.
  Græsted Veterantræf - der er nu åbent for tilmelding - klik her
  Indkaldelse til generalforsamling (hvis du ikke har fået den sammen med bladet).
  Nyt om træffet på Langelandsfortet
  Ny vært for hjemmesiden: Efter 12 gratis år hos Eniro gik den ikke længere og vi skifter snart til One.com. Der kan blive nogle fortyrrelser i den anledning.


  2012-04-17:
  Dødsfald. Desværre er to af vore medlemmer gået bort i denne uge; begge grundet sygdom. Den ene er Gert Christiansen fra Skodsborg og den anden er vores æresmedlem Ron Snook fra Rainham, Kent i England.Vores dybeste medfølelse til deres familier.

  Et DMKF medlem har forladt os i en alt for tidlig alder.
  Gert tabte kampen til cancer efter kort tids sygdom.
  Gert var en af de lidt mere stille eksistenser i klubben, men for os udvalgte få, der havde æren af at lære ham bedre at kende, var han et utroligt sympatisk, hjælpsomt og gavmildt menneske.
  Gert have en solid viden og enorm interesse i radioer og havde man et problem, havde han både råd og en løsning. De der kendte Gert vil savne ham meget, savne hans inderlige smil og karakteristiske latter og det er en stor skam at ikke flere fik æren af at kende ham.
  Med hans alt alt for tidlige bortgang er der kommet et hul der for evigt vil stå tomt., men at have kendt ham, vil altid føles som et privilegium.
  Gå bort med fred Gert, du har fortjent din hvile.

  På gensyn min ven
  Thomas Bertelsen


  Nyt fra Motorhistorisk Samråd

  2012-04-12:
  Husk, at formanden holder åbent hus i denne weekend
  Introduktionsvideo/lysbilledshow til Koldkrigstræf på Stevns Fort i august
  Nyt arrangement i oktober
  Endnu mere til salg

  2012-04-10:
  Flere nye (gamle) ting til salg, nyt om Koldkrigstræffet på Stevns Fort og et nyt træf i juli (Ørbæk), med snarlig tilmeldingsfrist

  2012-04-03:
  Nye arrangementer i juni

  2012-04-01:
  Et medlem søger en Dodge Power Wagon - et andet medlem har en til salg og der er også en MB GD, samt en karosse til en Unimog ambulance der frister.

  Desuden er det jo altid værd at kigge i arrangementskalenderen
  Det nye blad er hos trykkeren - og nej, det er ikke en aprilsnar :-)


  2012-03-21:
  Vores medlem Anders Christensen har desværre forladt os.

  Vi har ofte mødt Anders og hans Land-Rover på diverse træf; - altid entusiastisk og med en rask bemærkning på tungen. Jeg mindes tydeligt, da han dukkede op på et Veterantræf i Græsted, selv om han netop havde gennemgået en større operation. Det var ikke noget der skulle forhindre ham i at deltage - og det var nok den Anders de fleste af os så. En hjælpsom og venlig mand, der kyndigt delagtiggjorde os i Land Roverens mysterier; - blandt andet i bladet, hvor vi fik en detaljeret gennemgang af Lightweight Land-Roverens historie. Til minde om Anders, bringer vi artiklen her.
  Vores dybeste medfølelse til Tina og til hans familie og andre venner.
  Æret være hans minde.
  På foreningens vegne
  Ole Willumsen


  2012-03-15:
  HUSK - at det i dag er sidste frist for tilmelding til Beltring/War & Peace-turen i juli. Tilmeldingsseddel og mere info: Word / PDF

  2012-03-12:
  Kim Frost Fuglsang sidder i Singapore og skal jo foretage sig noget fornuftigt, så han har lavet en hjemmeside om sin jeep og andre militære ting - se blot her

  2012-03-12:
  Nye ting i kalenderen: Forårstræf hos formanden i april. Datoen for generalforsamlingen er fastlagt, det bliver den 26. maj på Græsted Veterantræf.
  Efter sigende arbejdes der intenst på at redigere det første nummer af vores genoplivede foreningsblad, så det meget snart kan pakkes og postes til de hungrende medlemmer.

  2012-02-07:
  En annonce mere, samt tilmeldingsseddel til årets tur til War & Peace Show i England !

  2012-03-06:
  Flere nye annoncer, deriblandt Jørgen Kjær som så gerne vil have en Willys MB/Ford GPW; - er der ikke nogen der kan hjælpe ?


  2012-02-26:
  Foreningsbladet lever !
  Jørgen Lindberg og Finn Nielsen (Russer-Jørgen og Radio-Finn) har taget handsken op og vil videreføre foreningsbladet, der ikke er udkommet i snart et år. I skrivende stund kan vi ikke sige hvornår næste nummer udkommer, men der foreligger heldigvis noget materiale til det kommende nummer.
  Men som vanligt bliver der ikke noget blad på sigt, hvis medlemmerne ikke bidrager i en lind strøm, - så send straks og vedholdende dine artikler og billeder til vores nye redaktører:
  Jørgen Lindberg, Høvevej 36, 4550 Asnæs, gaz69@gaz69.dk / 30 45 73 04
  eller Finn Nielsen, Nykøbing Slagelsevej 10 B, 4560 Vig, fhncj3b@gmail.com / 51 34 97 86

  Send os din mailadresse !
  Vi har netop udsendt kontingentopkrævninger for 2012. Det er efterhånden blevet en dyr affære og derfor vil vi derfor gerne sende dig en email, når det naste gang er tid at indbetale kontingentet, - eller når der sker noget spændende i foreningen. Derfor beder vi dig sende din mailadresse til vores medlemssekretærer Birgit og Kurt Wehlast pa bkw@vip.cybercity.dk Når du nu har tændt for PC'en eller Mac'en opfordrer vi dig også til at gå ind på vores forum og melde dig til her, hvis du ikke allerede er registreret som bruger. Der er en livlig diskussion af alle mulige emner og der plejer at være hurtig reaktion, når nogen søger hjælp til noget. Klik her

  2012-01-29:
  SKAT meddeler nu, at indførelsen for Digitalt Motorkøretøjs Register (DMR) er fastsat til den 6. juni 2012. Det betyder, at ejere af veteranbiler og veteranmotorcykler fra 1958 - 1976 efter denne dato ikke længere kan få et ønskenummer til de historiske, sorte nummerplader med to bogstaver og fem cifre. Efter 6. juni udstedes der fortsat historiske nummerplader med de ønskede bogstaver, men ikke med ønskede cifre. læs mere her

  Billeder fra vores kommende mødested i Fladholte, - fra den 21. januar, hvor alt blev malet første gang.
  - Og nu går der sikkert nogle medlemmer vest for bæltet og tænker: Hvorfor skal det kun være på Sjælland ? Svaret er enkelt: Det skal det heller ikke nødvendigvis, for hvis der kan findes et eller flere andre steder, som vi kan istandsætte og bruge på tilsvarende vilkår (endnu engang tak til Allan), vil det være en rigtigt god ting.
  Henvend dig til bestyrelsen, hvis du kender et sådant sted, eller måske endda selv har lokalerne

  2012-01-23:
  Klubfolderen er revideret, nu da vi har fået nyt medlemssekretariat.

  2012-01-19:
  Nye arrangementer og nye ting der frister (deriblandt en fransk jeep, som redaktøren desværre ikke har råd til ;-( ), under Køb og Salg

  2012-01-17:
  Salg af store mængder M151 MUTT dele i Sverige (Skåne) den 28. og 29. januar. Klik her
  Info om vores nye mødested i Fladholte på Sjælland og en billeddagbog fra renoveringen, der opdateres løbende - klik her

  2011-12-24:
  Bestyrelsen og webredaktøren ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

  Nyt medlemssekretariat:
  Det er lykkedes at finde afløseren for vores medlemssekretær Tina Kronborg, idet Birgit og Kurt Wehlast har påtaget sig opgaven, når Tina og Michael (Valle) snart skal have tvillinger (!).
  Vi takker Tina for veludført arbejde (og stor tålmodighed) gennem flere år og Birgit og Kurt for beredvilligt at træde til og hjælpe foreningen med dette vigtige arbejde.
  Medlemssekretariatet sørger for at sende materiale ud til nye medlemmer, samt holder styr på de eksisterende.
  Telefon og mailadresse kan findes på bestyrelsessiden

  Det Kongelige Teater spiller for tiden operaerne Cavalleria Rusticana og Bajadser i Operahuset på Holmen (Det kongelige Teaters hjemmeside). "Hvad har det så med DMKF at gøre ?" - Spørger den opmærksomme læser. Joh, operaerne er skrevet i henholdsvis 1884 og 1892, men er i den nye opsætning fremskrevet til nyere tid og i den anledning var der brug for et amerikansk militærkøretøj fra 2. verdenskrig. Ind på scenen kommer Frank Hestehauges Dodge WC62, se blot her: Youtube (30 sekunder inde i klippet)., samt disse billeder:


  I denne uge er der også blevet ryddet gevaldigt op i Køb & Salg, samtidig med at der kommet lidt til. Arrangementskalenderen er ligeledes blevet beriget med et par punkter (det er godt at være i god tid)

  2011-10-31
  Nyt fra Motorhistorisk Samråd:
  Venstregående sidevogne godkendes
  Efter mange års tovtrækkeri ser det nu endelig ud til, at venstregående sidevogne på veteranmotorcykler igen bliver godkendt. Venstregående sidevogne på motorcykler blev ved en fejl i lovgivningen helt tilbage i 1976 ikke taget med i en ny færdselslov. Resultatet var, at det siden dengang har været forbudt at køre med dansk, indregistrerede motorcykler med venstregående sidevogne.Læs mere
  Nummerpladeordning forlænges
  Den 31. oktober 2011 skulle SKAT i forbindelse med nyt køretøjsregister gå over til Digitalt Motorkøretøjs Register (DMR). SKAT meddeler nu, at indførelsen for DMR er udskudt i hvert fald til foråret - muligvis længere. Det betyder, at ejere af veteranbiler og veteranmotorcykler fra 1958 - 1976 fortsat kan få det ønskenummer (medmindre det er optaget), som passer til køretøjets første indregistreringsdato - de historiske, sorte nummerplader.Læs mere

  2011-10-30:
  Ny bog om Nimbus - klik her.
  - Når vi nu r i reklamehumør, så har vi fået denne fra Castrol om ethanol i benzinen og hvad man kan gøre

  2011-10-11:
  Per Ryolf har sendt os et link til en stribe billeder han har lånt af sin nabo. De stammer fra naboens far, som gjorde tjeneste ved Garderhusarregimentet i Næstved 1951-52 - se bare her
  Nye køb og salg annoncer

  2011-09-25:
  Nye billeder fra Koldkrigstræf på Stevns Fort og tilhørende tekst

  2011-09-18:
  Nyt under Arrangementer og Køb/Salg
  Husk, at der kun er en uge til arrangementet i Vordingborg !

  2011-09-12:
  To nye arrangementer i allernærmeste fremtid, samt et i oktober i kalenderen
  - og så er der kommet en GMC og en trailer til salg - foruden de mange andre annoncer du finder under Køb & Salg

  2011-08-26:
  Artikler til nyt foreningsblad ønskes
  Siden jeg forlod redaktørposten med blad nr 88, har jeg fået mange positive kommentarer og langt de fleste forstår godt, at jeg gjorde, som jeg nu gjorde.
  Flere har luftet deres interesse for at overtage, men for at en ny redaktion kan komme på benene, må der nødvendigvis være noget at lave blad af.
  Dette har været en gennemgående problem i næsten al den tid jeg lavede bladet, men vi kommer ikke videre, før en ny redaktionsgruppe ser, at medlemmerne har viljen til at bidrage !
  Så tænd PC'en (eller fat pennen) og skriv for pokker !
  Indtil videre kan artikler m.m. sendes til mig, enten på dmkf@olew.dk eller med post til
  Ole Willumsen
  Bentzonsvej 2, 4.tv.
  2000 Frederiksberg

  Venlig hilsen
  Den gamle (ex)bladredaktør

  2011-08-25: HASTER !
  Vi er blevet inviteret til Roskilde Airshow i den kommende weekend: Dato: 27. & 28. august
  Se mere her www.airshow.dk Tilmelding hos Leif Lægaard 46 48 06 36

  Desuden er der nu kommet kontaktperson og flere data på Kulturnatarrangementet på Rosenborg den 14. oktober
  - og så er der kommet billeder fra Koldkrigstræffet på Stevns

  2011-08-18:
  Nyt museumslink:Koldkrigsmuseum Langelandsfort
  Nyt fra Motorhistorisk Samråd: Klik her
  Nyt arrangement i september, ved Maribo klik her

  2011-07-19:
  Ny manual: M151 Rustbeskyttelse, som ligger her

  2011-07-03:
  Mere nyt om JDR-show i august:
  Øvelsesliste: Klik her
  Opdatering 30 Juni: Klik her

  2011-06-27:
  Et medlem søger en vandtæt tænding til M38A1 og der er kommet nogle GMC og Dodge lastbiler til salg - alt sammen under Køb & salg
  Billeder fra Græsted Veterantræf, - en stribe virkeligt gode fra Niels Jørgen Madsen og nogle få, lidt mere kuriøse fra redaktøren.
  Bedre sent end aldrig: Per Larsen kom i Græsted med en CD der indeholdt en masse fine billeder fra sidste års Midsommertræf i Vig og træffet i september hos GHR.
  Hvad kan redaktøren sige andet end: Tak og kom gerne med flere.

  I den forbindelse: Redaktøren fik også en CD med billeder fra Bunker by Night, men glemte at skrive hvem der kom med den. HJÆLP !

  - og så har vi fået Peter Wulffs glade fjæs med på siden med bestyrelse og udvalg m.m. Peter har været der et stykke tid, men uden billede og det går jo ikke. Vi mangler stadig et af Thomas Rud . . .

  2011-06-21:
  Soldaterhistorier - et nyt punkt i Galleriet, hvor de kan supplere de historiske billeder.
  Billeder fra Bunker By Night i Silkeborg i Galleriet
  Ny teknisk info: Karburatorjustering på M151 (findes under "Artikler & teknik")
  På Græsted Veterantræf kunne publikum stemme om hvilket køretøj der var bedst og deltage i en lodtrækning om to bøger. Vinderne blev: Magnus Tørnsø fra Allerød og Allan Rasch fra Fredensborg. Bøgerne er på vej med posten.

  2011-06-15:
  Fiberpelse (vær i god tid inden det bliver koldt igen), adskillige biler og en trailer er kommet til salg

  2011-06-06.
  Tilmeldingsfristen til træffet på Egeskov den 1. til 3. juli er forlænget til den 17. juni ! Se arrangementskalenderen
  - Og så er det jo i dag 66 år siden de allierede styrker gik i land nede i Normandiet.
  Billeder fra Stützpunkt Nord, Frederikshavn

  2011-05-04:
  Nye annoncer under Salg

  2011-05-31:
  Spørgsmål & Svar om JDR show i august - klik her

  2011-05-30:
  Referat fra generalforsamlingen - klik her

  2011-05-25:
  Ny info om arrangementet på Stevnsfort i august - klik her
  Nye annoncer under Salg
  Redaktøren var i Græsted i dag og tage billeder af vores nye areal.
  Lad jer ikke snyde af panoramaet; - arealet er i virkeligheden mere end 100x100 meter(1 hektar eller ca. 2 tønder land) stort.
  Luftfoto - klik her

  2011-05-24:
  Nye arrangementer i kalenderen (juni og august)
  Områdeoversigt til JDR træf i august klik her
  Program til Egeskov Træf i juli - klik her
  Vedtægternes §3. stk 4 er jf beslutning på generalforsamlingen ændret til: "Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller medlemssekretæren. Overdragelse af medlemskab til andre eller tilbagebetaling af indbetalt kontingent kan ikke finde sted."

  2011-05-05:
  Forslag til behandling på årets generalforsamling.
  Jævnfør vedtægterne publiceres de indsendte forslag her på hjemmesiden 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  Klik her for at se forslagene.
  Bemærk, at der er visse regler der skal overholdes vedr. fuldmagt, forslag og opstilling til bestyrelsen - se vedtægterne

  2011-05-04:
  Billeder fra 4. maj-parade i København i Galleriet

  2011-04-28:
  Hvis du ikke allerede har anmeldt din deltagelse til generalforsamlingen, skal vi bede dig gøre det snarest, - af hensyn til madbestillingen.
  Se arrrangementskalenderen

  2011-04-25:
  Regnskab for 2010-11: Klik her ! Se også i arrrangementskalenderen for indkaldelse til generalforsamlingen den 14. maj

  2011-04-21:
  Kassereren har for nyligt modtaget denne bedsked fra en bekendt i Australien:
  I am attending a commemoration ceremony for a recently deceased member of the Fort Glanville Historical Society. His widow is unveiling a plaque for him at the Fort & his ashes are being fired across the dunes from a 64 pdr RML gun.
  Redaktøren af disse sider (som selv ønsker at bedemandens sølvgrå Volvo erstattes af en GMC CCKW, når den tid engang kommer) syntes at det er et interessant alternativ til de mere traditionelle metoder.


  2011-04-19:
  Vedr. mad på Græsted Veterantræf lørdag aften: Da vi trykte tilmeldingsblanketterne til bladet, kendte vi ikke den endelige pris for maden. Den er siden blevet sat til 60 kr/person. Hvis du allerede har udfyldt din tilmelding og indbetalt, kan du vælge mellem at betale for maden på træffet, eller indsætte det ekstra beløb nu. Undskyld ulejligheden.
  Den tilmeldingblanket der nu ligger på hjemmesiden er komplet.

  2011-04-11:
  Trods hele fem korrekturlæsere er det lykkedes at trykke og sende tilmeldingsblanketter til Græsted Veterantræf ud med "2010" i overskriften i stedet for 2011. Det er korrigeret her på siden, men de blanketter der kommer med bladet er med 2010. Ak ja.

  2011-04-10:
  Nye medlemmer i arrangementsudvalget - husk, at det er udvalget du først skal henvende dig til, hvis du har et arrangement til kalenderen

  Fra 1. april kan du også få emaljenummerplader til biler der er produceret/registreret første gang mellem 1. april 1958 og 1. april 1976. klik HER for mere information.

  Invitation og tilmeldingsskema til Græsted Veterantræf er nu lagt i arrangementskalenderen

  Nye regler for hvordan panser og andre køretøjer med dårligt udsyn anvendes på træf. Klik her - Disse regler kommer i anvendelse på Græsted Veterantræf

  2011-04-03:
  Tilmeldingsskema til JDR-show (17.-21. august): PDF-formular - Excel

  2011-03-27:
  Indkaldelse til generalforsamling

  2011-03-15:
  Nyt arrangement i Odense i maj specielt for Willys jeep ejere

  2011-03-14:
  Sidste nyt om lørdagens mulighed for at snuse rundt hos Allan og måske samtidig besøge Antvorskov - se her

  2011-03-11:
  Flere nye opslag i arrangementskalenderen
  - endda et i 2012 !

  2011-03-05:
  Vi har modtaget følgende:
  En lille hilsen hvis I har interesse, så holder jeg salg af diverse militærting søndag d6/3 2011 Slotsgade 10 gården Hillerød
  Jeg sælger min meget store samling af diverse efekter fra 2. verdenskrig mm. Der er ca 50 banankasser med forskelligt udstyr så som reservedele til Tyske jagerfly mm Mange forskellige radioer/sende/måleudstyr+rør. Jeg sælger hele samlingen for højeste bud over 10000.-kr fra kl. 12 - 12,30
  Hilsen Kim Jensen Torvet 6 3400 Hillerød 21280509

  Det er selvfølgelig også værd at kigge på køb og salg siden.

  2011-02-20:
  Flere nye arrangementer i kalenderen (nogle allerede i marts !). Bemærk, at muligheden for at bese DMKFs mulige nye klubklokaler hos Allan T72, fejlagtigt er vist den 3. marts i den kalender, der medfølger bladet (kommer med posten i den kommende uge) - Det er den 19. marts som angivet i Allans tekst og arrangementskalenderen her på siden.

  2011-02-01:
  Klublokaler på Sjælland ?
  Bestyrelsen har modtaget et rigtigt godt tilbud (denne udlægning er redaktørens, men jeg ved, at den deles af mange flere) - læs selv videre her.
  Bemærk, at der er mulighed for at bese herlighederne den 19. marts !

  Husk også at checke både kalenderen og Køb/salg/bytte-siden

  2011-01-29:
  Det er utroligt, hvad man kan finde, når man rydder lidt op ! - En kuvert fra Thor Jonsson havde forputtet sig mellem nogle andre ting og den indeholdt en CD med billeder fra vores udstilling for næsten et år siden på Biler i Bella. Se dem her
  Tak for billederne til Thor og undskyld, - men bedre sent end aldrig, ikke sandt ?

  2011-01-27:
  Årets generalforsamling afholdes den 14. maj på Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense.
  Mere detaljeret info følger - senest med indkaldelsen en måned før.
  Men hvis du vil have et emne eller forslag behandlet på mødet, kan du allerede nu skrive til bestyrelsen


  2011-01-20:
  Programudkast til JDR-Show i august - klik her
  Bemærk i øvrigt, at det nu varer helt fra den 17. - hvis man vil :-)

  2010-12-28:
  Der er kommet et for årstiden og vejret passende køretøj til salg - der er også en hollænder, der frister med noget tungt grej !

  2010-12-14:
  I dag åbner DMKF's nye bestyrelsesforum !
  Her kan du have en åben dialog med bestyrelsen om bestyrelsens arbejde.
  Vi har valgt at oprette et selvstændigt forum til dette, så emnerne ikke bliver blandet sammen med spørgmål om hvilket tændrør der virker bedst i en GMC-lastbil m.v.
  Man skal have separat adgang til dette forum, så hav lige lidt tålmodighed med administrator i starten.
  Bestyrelsen har udpeget Thomas Bertelsen til moderator på dette forum. Thomas er den der styrer slagets gang og sætter folk pænt på plads, hvis de skulle komme til at skrive noget der ikke sømmer sig på en ordentlig forenings forum. Vi kender alle Thomas som en hyggelig og rar, men også bestemt mand, så det skal nok komme til at gå fint.
  Se forum-siden her på dmkf.dk (Hvis du allerede er medlem af DMKFs almindelige forum, skal du starte ved punkt 4 i vejledningen, når du har logget ind som du plejer på iGroups.)

  2010-12-13:
  Bladet er sendt afsted til medlemmerne i dag.
  Mats Bergwall har sendt os et spændende link med Hotchkiss SPV (som han jo selv har en af): http://spz-kurz.com/index.html
  Se i Arrangementskalenderen og i Køb & Salg efter de ting som ikke nåede med i bladet; - 4. maj parade, Stützpunkt Nord og nogle helt nye dæk.

  2010-11-28:
  Tilmeldingsblanketten til næste års Beltring-tur ligger nu klar under arrangementer
  Desuden er næste nummer (86) af foreningsbladet sendt til trykkeren.

  2010-11-14:
  Er der ikke et medlem med hjertet på rette sted, der kan redde den stakkels M38A1, der netop er kommet til salg på vores køb & salg side ? - der er stadig håb for den, men den trænger desperat til et godt hjem, hvor den ikke kommer i dårligt selskab.

  2010-11-08:
  Nye arrangementer i kalenderen for næste år: Bunker by night i Silkeborg den 28. maj og et træf i Berlin den 13. august.

  2010-10-27:
  Bestyrelsen har haft en personsag til behandling. Udfaldet af denne er foreløbigt publiceret ved en besked til alle brugere af vores forum og vil endvidere blive vedlagt næste klubblad for at sikre, at alle medlemmer får kendskab til udfaldet.
  Næste nummer af bladet forventes at udkomme i slutningen af november

  2010-10-24:
  Ny selvstændig side om Materieludvalget, udlån m.m.
  Der flere køretøjer der savner en ny ejer, samt ejere der savner stumper og hele køretøjer under Køb & Salg

  2010-10-18:
  Opdatering af informationer om træffet på Stevnsfortet næste år - klik her
  Desuden information om næste års JDR-træf, der desværre falder sammen med ovennævnte - klik her

  2010-10-03:
  Efter at have holdt vores radioordning og tilhørende kaldefrekvenser lidt ind til kroppen i nogle år, er det nu kommet med på hjemmesiden. Klik her for at få mere at vide.

  2010-09-30:
  Som lovet i Formandens artikel om Åben Hede i det netop udsendte blad, kommer her en stribe links, som det er værd at kiggge på:


  2010-09-26:
  Vi har fået dette tilbud:
  Prøv 4 nr af Militærhistorie!
  I år fylder Militærhistorie et år og det fejrer vi med et jubilæumstilbud til alle medlemmer i Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening.
  For kun 98 kr kan du få 4 numre af Militærhistorie - det første militærhistoriske blad, som er lavet specielt for et dansk publikum.
  Du kan også tegne et helårsabonnement med 12 numre for kun 429 kr (normalpris 828 kr) Så får du desuden dvd-filmen "Beretninger fra 2. verdenskrig" fra National Geographic som præmie!
  Med Militærhistorie får du spændende læsning om krig og konflikter i velskrevne historier, du ikke finder andre steder. Du får reportager direkte fra slagmarken med både personlige øjenvidneberetninger og det store billede. Vi fortæller om dramatiske begivenheder og giver forståelige forklaringer på komplicerede sammenhænge.
  Det er supernemt at tegne et abonnement, du klikker bare på nedenstående link og udfylder formularen! Hjerteligt velkommen som abonnent!
  Ja, tak! jeg vil gerne prøve Militærhistorie!
  www.militaerhistorie.dk

  2010-09-15:
  Officersforeningens efterårstur
  Dato: 22.-29. oktober
  Foreningen af officerer udenfor aktiv tjeneste arrangerer en tur til Tyskland og DMKF's medlemmer er også inviteret. - Klik her for at læse mere om turen, betaling m.m.
  Kontakt: Peter Freisleben: post@warncke-freisleben.dk - senest 25. sept.

  Bladet (nr 85) er i øvrigt sendt til tryk i dag og kan forventes i postkassen indenfor 1½ til 2 uger

  2010-08-17:
  Rekorden må være slået; - nu er der allerede et arrrangement i kalenderen for august NÆSTE ÅR !.
  Men inden da er der naturligvis en række træf som skal afvikles inden vi går i vinterhi, så kig også lige på dem, når du nu er der :-)
  For de der har penge tilbage efter sommerferien, er der også nogle fristelser under "til salg"

  2010-08-06:
  Nyt arrangement på Sjælland den 14./15. aug. i arrangementskalenderen.
  Nye annoncer under både Køb (der søges et intercom-anlæg til Ferret) og Salg !

  2010-08-02:
  Husk tilmelding til det store fællesarrangement med GHRVPK den 17.-19. september.
  - Glem naturligvis heller ikke de andre arrangementer i resten af sæsonen :-)
  Kig i arrangementskalenderen
  Se også lige et filmklip med Niels Veggers Scammell Pioneer - den kan køre ! - klik her

  2010-07-27:
  Nye annoncer under "Køb & Salg"
  Nye billeder i Galleriet fra Bunker By Night og Græsted Veterantræf - indsendt af John Blok Kristiansen (har han virkelig taget navneforandring, sådan som nogen påstår ?) Hvis nogen skulle undre sig over det sidste billede i GV-serien, så er det fra færgen.
  - Og så vil redaktøren ellers fortsætte sin ferie.

  2010-06-27:
  Er du interesseret i amerikanske efterkrigskøretøjer (og især vedligeholdelse af samme) bør du kigge på dette link: The Preventive Maintenance Monthly Collection
  Allerede i '40-erne fandt den amerikanske hær ud af, at tegneserieformatet fungerede godt, når man skulle udbrede vigtig information om vedligeholdelse til de typisk ret unge soldater. De hyrede derfor den kendte tegneserieforfatter Will Eisner til at redigere bladet Preventive Maintenance Monthly - også kaldet PS Magazine. Hele samlingen fra 1951 til 1972 er nu blevet scannet og lagt på nettet og der er meget godt at hente i disse blade.
  Man kan også se en lang række af siderne med Joe Dope, den dovne soldat, der altid skyder genveje med katastrofale resultater. En enkel meddelelse, skrevet som en limerick fortæller den tilhørende historie.
  Bladet udgives stadig, men redaktøren af disse sider har ikke kunnet finde et brugbart link

  2010-06-25:
  Nyt om Maribo Tatoo den 10. og 11. september i kalenderen.
  Desværre nåede denne imformation ikke med i det blad der pt. er hus trykkeren.

  2010-06-22:
  Formanden har bedt mig gøre opmærksom på, at deadline for indbetaling til War & Peace-turen er den 24. - så hvis du skal med og endnu ikke har betalt, skal du sørge for det inden bålet tændes i morgen aften.

  2010-06-06:
  Niels Jørgen Madsen og Per Nielsen har begge sendt os en masse flotte billeder fra Græsted Veterantræf.
  Per har tillige sendt sendt en stribe fra 4.-maj paraden i København.
  Se dem i Galleriet
  Det kkunne også væren en idé at besøge Køb og Salg-siden

  2010-06-01:
  Nyt om Midsommertræf hos Finn og Jørgen - se arrangementskalenderen
  -Finn har i øvrigt fået ny mailadresse: Fhncj3b@gmail.com
  Link til siden "Huekørsel" er slettet, da Kim Hansen har solgt siden

  2010-05-30:
  Radioinstallationsmanual til MB 240GD på manualsiden (tak til Keld Morgen og Henrik Teller)
  Nyt link til side om Daimler Ferret på linksiden om specifikke køretøjer (tak til Bo Bergmann)
  Der er også billeder fra 4. maj på Sydsjælland, Køng Stumpemarked (hvor Falck måtte hjælpes fir med en GMC!), samt de første (?) billeder fra Græsted Veterantræf i Galleriet

  2010-05-18:
  Regnskab for klub- og turkonti - klik her Regnskab for butikskonto - klik her

  2010-05-17:
  Hvis nogen er hurtig, kan pågældende fejre M151-jubilæet i Græsted Veterantræf i nyindkøbt jeep - se køb og salg.

  2010-05-12:
  Nyt arrangement i august (bemærk, tilmelding inden 31. maj !) og nye salgsannnoncer

  2010-05-09:
  Der modtages ikke flere tilmeldinger til Græsted Veterantræf (tilmeldingsfristen var 1. maj).
  Der er tilmeldt mere end 70 køretøjer, så vi har simpelthen ikke plads til flere.

  2010-05-05:
  Kurt Wehlast har fået hjemmeside: www.muttværkstedet.dk Billeder fra 4. maj-parade i København i Galleriet

  2010-05-02
  Regnskab for klub- og turkonti - klik her - Butikskonto-regnskab følger snarest

  2010-04-01:
  Nye manualer: Maintenance Manual for M151 (TM 9-2320-218-34) med Change 3 under Manualer - Tak til Mogens Christensen
  Flere nye links under Køretøjer og reservedele.

  2010-03-30:
  Ny mand i arrangementsudvalget: Kim Hansen - se bestyrelsessiden.
  Alle arrangementer skal i første omgang meldes til Arrangementsudvalgets medlemmer, som derefter giver web- og bladredaktøren besked.
  Ny foreningsfolder og nye plakater: - Når man nu skal på træf, kan man evt. printe de 6 plakater om DMKF og hænge dem op. Plakaterne kan downloades fra denne side, hvor man også bl.a. finder foreningsfolderen der netop er nyrevideret
  Nyt link: www.ww2tommies.dk
  - og hvis nogle af ansigterne virker bekendte, er det ikke helt forkert . .
  Motorhistorisk Samråd: Det skal også bemærkes, at Ole Willumsen er udtrådt af bestyrelsen for Motorhistorisk Samråd efter eget ønske, af personlige årsager uden forbindelse til samrådet.

  2010-03-23
  Nyt arrangement den 4. maj på Sydsjælland
  I går var Ivan Sahletz' FV433 Abbot ude at køre med direktøren for Teknisk Museum i Helsingør - http://www.helsingordagblad.dk/article/20100323/NETNYT/703239997

  2010-03-13:
  Der er nu for alvor åbnet for tilmeldinger til årets GHRVPK/DMKF-træf - se under september i arrangementskalenderen

  Der er også kommet en ny brochure fra FIVA og Motorhistorisk Samråd: "Vejledning i brugen af historiske køretøjer".

  Den indeholder en række anbefalinger til: Vedligeholdelse, Kendskab og forståelse for køretøjet, Udsyn/synlighed, Hensyn og forståelse, Deltagelse i træf og rallies.
  Det er i øvrigt vores medlem Leif Gr. Thomsen, som har lavet tegningerne i brochuren !
  Bemærk, at brochuren er lavet til brug i hele Europa. Det er din pligt som fører af køretøjet at sikre, at køretøjet er i orden, at gældende regler om køretøjets udstyr er overholdt og at færdselsreglerne i det aktuelle land følges.
  Foreningen har modtaget et antal eksemplarer og du kan som medlem få tilsendt et, ved at skrive til redaktøren af disse sider på dmkf@olew.dk - husk at angive navn og fuld adresse !
  Du kan naturligvis også bare læse den her på siden, ved at klikke på billedet ovenfor eller på siden Klubfolder m.m.

  2010-03-08
  Tyveri !
  Jeg har fået stjålet min bil. En Dodge Power Wagon fra 1968.
  Stelnummer 24 6906265-8 - det sidste 8 tal står dog ikke på bilen, men kun på registeringsattesten som er fra 1994. Jeg har skrevet til Skat og Politiet, men min bil står ikke i deres system, da det er lang tid siden den har haft plader på. Den var gjort synsklar og været til syn, men den havde nogle små fejl, så der er ikke plader på den.
  Den blev stjålet i starten af januar.
  Det viser sig nu efter 2 mdr. er der ikke nogen der kan finde den i systemet og derved kan man købe den i god tro selv om bilen er min og ikke er til salg.
  Jeg håber at I kan hjælpe mig.
  Med venlig hilsen
  Anders Bæk, København
  Tlf 26 82 68 24

  2010-02-24:
  Så er der kun 10 måneder til jul !
  Nå, vi skal jo lige ud og lege lidt i sommer, før julepynten skal frem igen.
  Der er f.eks. kommet datoer på årets GHRVPK/DMKF-træf, den 17-19. september se selv i kalenderen

  I forbindelse med Henrik Tellers M151-fødselsdagsartikel kom redaktøren vist til at love at bringe dels en linkliste, dels et gensyn med nogle relaterede artikler fra nr 44/2002.
  De er her:
  M-151 Links - nr 82 side 19.pdf
  M-151 - nr 44 2002 - div artikler.pdf

  2010-02-16:
  Masser af nye arrangementer i kalenderen.
  Bemærk især, at vi mangler køretøjer til en udstilling i Bella Center i marts !
  Nye annoncer under køb og salg

  2010-01-12:
  Nyt link: Toy Soldiers

  2010-01-11:
  Så er endnu et nummer af bladet på vej til tryk og vi kan roligt love, at det er noget helt særligt.
  Der er en fødselsdag der skal fejres og Henrik Teller har skrevet fødselsdagstalen i hans helt egen uforlignelige stil.
  Det er ikke DMKF's fødselsdag, selv om vi bliver 15 år den 31. januar.
  Næh nej, det er noget andet, - men det må I vente et par uger med at finde ud af.
  Der kommer indbetalingskort med bladet og vi håber naturligvis, at alle stadig syntes at det er pengene værd.

  2009-12-13:
  Video fra GHRVPK/DMKF-træffet i 2008 - kan ses her på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=nkHFVWazYcI
  Bedre sent end aldrig Peter - keep it coming !
  Når I nu er på YouTube, så søg lige på "DMKF" og se hvad der ellers ligger.
  - en lejlighed til at (gen)se denne: http://www.youtube.com/watch?v=mlCRGD3rXt8

  2009-12-07:
  Næste nummer af foreningsbladet er netop nu hos trykkeren og der bliver hele 20 sider at kigge på, når du bliver træt af flæskesteg og "højt fra træets grønne top".
  Nyt arrangement i kalenderen - allerede den 19. februar i Vordingborg !

  2009-12-01:
  Vi er ikke engang trådt ind i det nye år, men se blot i kalenderen, hvor mange arrangementer der allerede er !
  Nyt link: Allied-Reenacted - som vi mødte både i Silkeborg og til JDR-træf i 2009

  2009-11-29:
  Så er tilmeldingsblanketten til næste års War & Peace-tur klar.
  For de der endnu ikke ved, hvad det går ud på, så er det verdens største militærkøretøjs-træf med mere end 4000 deltagende køretøjer. - Se www.thewarandpeaceshow.com/
  Bemærk, at der kun er skriftlig tilmelding til dette arrrangement og tilmelding skal ske senest 31. december 2009.

  2009-11-28:
  OBS - Vigtig information om ændret behandling hos Skat ved import af køretøjer fra ikke EU-lande. - Klik her og se nyhedsbrev nr 7 fra Motorhistorisk Samråd
  Det er måske også værd at kigge på nyhedsbrev nr 6, der fortæller lidt om samrådets forestående arbejde og den nye bestyrelse.

  Så er 2010 kalenderen klar, den kan findes her, men vil også som vanligt blive trykt og udsendt sammen med foreningsbladet i december.

  2009-11-23:
  OBS ! - Nyt arrangement i Ringsted på lørdag ! - se i kalenderen


  2009-11-21
  Masser af flotte billeder fra JDR-Træf i Galleriet: - Bo Bergmann og Thomas Schröder - sidstnævnte omfatter også¨en masse videosekvenser !

  2009-11-20:
  Ny hjemmeside fra Søren & Marianne Dalberg-Pedersen - Og så er der endelig kommet hul igennem på min PC - så der er en masse nye køb- og salgannoncer !
  Arrangementskalenderen er også blevet revideret, omend de detaljerede oplysninger om næste års begivenheder først kommer senere
  Venlig hilsen - og undskyld den lange periode uden opdateringer på siden
  Ole Willumsen

  2009-11-11:
  Man bliver aldrig for gammel til at lege med biler, - de bliver bare større.
  Spørgsmålet er så om man bliver for gammel til at lege med dukkker.
  Kig på www.actionfigures.dk og døm selv.
  Vi så dem på Antik Våbemesse i Rødovre og var meget imponerede over detaljerigdommen. - Der er også en rasende flot MB-jeep i skala 1:6 (!) - eller hvad med en VW Kübelwagen ?

  2009-10-18:
  Nye manualer:
  Mønsterbemaling af hjulkøretøjer
  Dansk håndbog til M151A1
  TM 9-2320-218-34 - Teknisk håndbog til M151 kommer snart !
  Nye artikler:
  M151 - K&N filter modifikation - af Henrik Teller
  M35 Brændstofpumpe - af Christian Flamand
  GMC - Manifoldpakninger - af Christian Flamand
  Held i malersprøjten - af Bent Esbensen, Esbjerg Farve- & Lakfabrik

  Stumper til tyske 2. verdenskrigs-køretøjer: http://www.leharmilitaryvehicles.cz

  2009-10-01:
  Fin side om GMC og Chevrolet 2. verdenskrig: http://vehiclesofvictory.com/

  2009-09-27:
  Billeder fra JDR/DMKF-træffet i Holstebro - klik her

  2009-09-21 Slagelse Kulturnat 2009
  Dato: 25. september
  AFLYST!!! Styregruppen for Slagelse Kulturnat har meddelt, at de ikke kan indarbejde vores deltagelse i kulturnatten i år, - men at de sikkert vil vende tilbage til næste år.

  MEN kig nu alligevel i kalenderen - det kunne jo være, at der var noget andet du kan være med til :-)

  Kig også under Køb og Salg, hvor der søges og tilbydes mange rare sager - bl.a. en superflot CJ2A !

  2009-08-29
  Slagelse Kulturnat 2009
  Dato: 25. september
  GHRVPK og DMKF skal i samarbejde med Gardehusarregimentets Hesteskadron og Slagelse Turistråd deltage i Slagelse Kulturnat 2009, som finder sted i centrum fredag den 25. september 2009 - om aftenen.
  Der afholdes planlægningsmøde den 31. august - hvorefter detaljer om indhold og vores bidrag vil blive konkretiseret.
  Lige nu går ideen på:
  Fremvisning af ikke pansrede, historiske køretøjer - i stationær opstilling
  Transport af personel mellem to steder i Slagelse centrum - i historiske lastvogne
  Taxi kørsel i lette køretøjer (jeeps, GD etc.) - primært DMKF køretøjer
  Forhåndstilmelding ønskes snarest via dette LINK

  2009-08-27:
  Kig i Arrangementskalenderen, - der er nye oplysninger vedr. Arrrangementer på GHR og DANILOG den 19. sept, samt Kulturnatten i Kbh den 9. oktober !

  2009-08-22:
  JDR-træf - informationsfolder - klik her

  - og så har vi fået denne henvendelse:
  Jeg arbejder frivilligt på Militærhistorisk Samling Fyn i Odense og er også samler, har ikke noget køretøj desværre grundet ikke for mange penge. Men jeg er meget interesseret, hvis der er nogen som kan bruge mig vil jeg gerne hjælpe. Er pensionist men er faglært i bilbranchen pladesmed. Jeg kun godt tænke mig at være med i at renovere eller hjælpe med træf osv på fyn
  I er meget velkomme at kontakte mig hvis nof gen kan bruge mig: 22 80 82 12
  mvh Ernest - se også http://militaria-klub.homepage.dk/

  2009-08-13
  Nyt arrangement i Skive -19 september - Se arrangementskalenderen

  2009-08-10:
  Historie-online - EKSTRA!
  Historie-online drives af Dansk Historisk Fællesråd. Læs mere om fællesrådet på http://www.historie-online.dk/foren/index.htm.
  Prøveartikler:
  I denne uges historie-online omtalte vi, at der snart kommer et nyt magasin, som kommer til at hedde MILITÆRHISTORIE.
  Vi har netop fået mulighed for at tilbyde historie-onlines brugere et kig, og derfor kan man læse hele tre artikler inde på h-o, selvom magasinet først er på gaden i slutningen af måneden.
  Titlerne på de tre artikler er:
  - "9. april, det første kombinerede land-, sø- og luftangreb"
  - "Blitzkrigen - hemmeligheden bag de tyske sejre 1939-40" og
  - "SAS - Elitestyrke i særklasse"
  og I finder dem på http://www.historie-online.dk/milihist.htm
  God fornøjelse
  med smugkigget på det nye magasin!
  Charlotte S H Jensen

  2009-07-12:
  Nu også online tilmelding til JDR-træf i starten af september: http://www.jdrveteranpanser.dk/Tilmeldinger.html
  Se også arrangemeentkalenderen

  2009-06-18:
  Tilmeldingsskema JDR-træf: Word / PDF

  2009-06-11:
  I dag kom der endnu flere billeder fra Græsted Veterantræf, - denne gang fra Jens Modin.

  2009-06-06:
  Vi har med kort varsel modtaget en invitation til et virksomhedbesøg i Værløse, tirsdag den 9. juni - Klik her

  Billeder fra Græsted Veterantræf i Galleriet

  2009-05-23:
  Så er bestyrelsessiden opdateret.
  Der er desuden kommet en masse fine billeder i Galleriet, fra Workshop hos Kasper NIssen i påsken, samt "I major Fischers hjulspor" den 2. & 3. maj - alle indsendt af Sif & Keld Morgen - og mange tak for det :-)

  2009-05-21:
  Så har redaktøren igen fået orden på forbindelsen til hjemmeside og email (dmkf@olew.dk).
  Se arrangementskalenderen for nyt arrangement ved Dragør Fort på Grundlovsdag !
  Græsted Veterantræf: De der skrev adresse på tilmeldingsblanketten, vil i midten af næste uge modtage et brev med information. Her vil du kunne læse om en masse ting, som du sikkert ville spørge om: Hvordan skal jeg betale ?, Hvornår stiller vi køretøjerne op ? o.s.v.

  Efter generalforsamlingen den 16.maj består bestyrelsen nu af:
  • Christian Flamand - Formand
  • John Kristiansen - Næstformand
  • Svend-Erik Willendrup - Kasserer
  • Bo Bergmann
  • Peter Freisleben
  Billeder, kontaktinformation og lidt tekst om de nye betyrelsesmedlemmer, vil snarest blive indsat på bestyrelsessiden

  2009-05-07:
  VIGTIGT !
  Information om generalforsamlingen den 16. maj, - herunder detaljer om bestyrelseskandidater, valgprocedure og rekvirering af fuldmagtsblanket.
  Klik her

  2009-04-29:
  Generalforsamling - kandidater til bestyrelsesposten.
  Vi har lokket Bo Bergmann til at stille op - læs mere om Bo ved at klikke her
  Vi mangler teoretisk set endnu en kandidat, så du kan stadig nå det.
  Du kan ligeledes nå at indsende forslag til behandling på årets generalforsamling
  Kandidatur og forslag sendes til bestyrelsen inden den 2. maj !

  Tilmeldingfristen til Græsted Veterantræf er forlænget til den 5. maj. !
  Der er allerede tilmeldt 34 køretøjer og 55 deltagere !

  2009-04-12:
  HUSK - at sidste frist for tilmelding til "I Major Fishers hjulspor" og "Bunker by night" er i den kommende uge (15. april) - se arrangementskalenderen

  2009-04-09 - 2009-04-12:
  Nye manualer:
  Se hele listen med manualer du kan hente her på DMKFs hjemmeside

  2009-04-07
  Hvis ellers Postdanmark lever op til det de lover, har du fået bladet med posten i dag.

  - men du kan også kigge videre på siderne her:
  • Sæsonen er faktisk startet og der er nu nye muligheder for at forny din DMKF-garderobe ! Se blot i klubbutikken, hvor der er kommet flere nye varer - og endnu flere kommer snart til. Der er også gode tilbud på ældre varer, som udgår
  • Flere steder i arrangementskalenderen er der opdaterede oplysinger om træf m.m.
  • Køb-salg-bytte-siderne byder også på nye fristelser.
  2009-03-26:
  Tilmeldingsblanket til Græsted Veterantræf i Arrangementsoversigten
  Bemærk at vi i år har et nyt tiltag: Jerrycanudstilling - hvor mange forskellige jerrycans kan vi udstillle ?
  Bladet er sendt til tryk og skulle dermed meget gerne dukke op i begyndelsen af påsken. Bladet indholder i øvrigt indkaldelse til årets generealforsamling, der for første gang i foreningens historie afholdes på Fyn.

  2009-03-11:
  Et sikkert interessant foredrag i Odense den 19. marts -klik her

  2009-02-16:
  Nyt arrangement (Sønderjylland) i begyndelsen af juni

  2009-02-14:
  Detaljerede informationer om arrangementet i Odense den 19. til 21. juni

  2009-02-11:
  I dag kom der en manual for Magirus Deutz 178 med posten fra Keld Morgen. Den røg omgående igennem scanneren og kan nu findes under "Manualer" (stor overraskelse . . :-))
  Samme sted findes nu også den schweiziske "Technische Angaben über Militär-Motorfahrzeuge", der på mange måder svarer til den manual man i USA kalder TM 9-2800, som er en oversigt med de køretøjer, der er i tjeneste på udgivelsestidspunktet
  Den schweiziske version er dog noget mere detaljeret. Andre lande har lignende manualer, Sverige f.eks., men jeg har aldrig set en dansk - godt vi har Henrik Tellers hjemmeside
  Hvis du er interesseret i TM 9-2800 så kig på denne side hos Portrayal Press
  TM 9-2800 er også oftest med på CD'en, når man køber CD-manualer fra Military Media

  2009-02-08:
  Nye manualer til download
  Niels Ehmsen Larsen lånte os en engelsk army-manual til Land-Rover Serie III (en omfattende sag), samt dansk(CF) og amerikansk brugerhåndbog til Willys-Overland 473; - og redaktøren kiggede i reolen og fandt en CF-brugermanual til L-R serie II Station Wagon.

  2009-02-01:
  Nye arrangementer i marts - du kan allerede tilmelde dig nu - det gælder også turen "I majors Fischers hjulspor", i begyndelsen af maj- klik her
  Ny side om studenterkørsel. Dette er ikke en aktivitet som DMKF er direkte involveret i, så vi viderestiller til den portal, som Kim Hansen har oprettet for ganske nyligt. - God idé Kim !

  Flere nye manualer - VW jagtvogn, M38A1, Magirus Deutz 90, Bedford RL, Chevrolet C60X

  2009-01-18:
  HJÆLP !
  Vi kan desværre meddele at Fyns Militærhistoriske Samling havde indbrud på museet kl. 05.00 2. juledag, hvor der blev fjernet mange effekter. De fleste stjålne genstande har relation til 2.verdenskrig, har i blandt våben, attrapper og medaljer. Noget særligt smertefuldt er tabet af tre unikke medaljer for soldater, som faldt under kampene i Sønderjylland ved tyskernes angreb på Danmark 9.april 1940. De var en del af museets kerne historie, da de var til delt familierne til faldne soldater fra Fynske Livregiment.
  Den ene af gerningsmændene er pågrebet og dermed er nogen af effekterne genfundne, men der savnes stadig en del. Den ene af 9.april-medaljerne, 5 bajonetter, en pengepung fra en falden soldat fra 9.april og en papirkniv er blandt de fundne genstande.
  Liste over stjålne genstande
  Vi beder jer nu om at holde øjne og ører åbne, hvis i ser eller hører om cirkulation af eller om tilbud på disse genstande, på messer, Internet eller lignende steder. Listen over stjålne effekter kan også ses på www.hisam.dk under nyheder.
  Vi kan kontaktes på museets telefon 66 11 83 25 eller der kan ringes til Camilla og Peter Freisleben på telefon 66 17 85 28.
  Med venlig hilsen
  Camilla og Peter

  120109:
  Evaluering af Åbent Hus ved GHR 2008

  110109:
  Nye manualer på siden.
  Ved Bo Bergmanns venlige mellemkomst har vi fået alle manualerne til Daimler Ferret på hjemmesiden - se under "Manualer" (grande surprise :-))

  080109:
  Godt nytår til alle !
  De bånd som Klaus Brink Larsen havde meldt savnet, er heldigvis dukket op, så nu kan I godt holde op med at lede. "Søger og I skal finde" - og det gjaldt altså også her

  En anden slags efterlysning: Vores medlem Jørgen Kjær, som har skrevet talrige spændende bøger om biler, motorcykler og traktorer, er i gang med en bog om Folkevognsrugbrødet. Hvis du har billeder eller historier om VW type 2 så skynd dig at sende dem til jk@motorploven.dk - se også www.motorploven.dk/

  041208:
  Nyt arrrangement på Fyn i arrangementskalenderen (juni)

  031208:
  Så er tilmeldingsblanketten til War & Peace-turen klar i arrrangementskalenderen !

  261108:
  Vores medlem Kurt Wehlast har sendt os en ny liste med de pladedele til M151 som han fremstiller. Det er efter hånden blevet en omfattende affære. Klik her. - Listen kan også findes på siden med links til Køretøjer og reservedele

  251108: Med en måneds tid til jul, er det på tide at tænke på julekortene.
  Vi har lavet to nye, som du kan printe på tykt papir og sende til venner og familie.
  Klik bare her

  221108:
  Nye links på:
  Bog - Video m.m. - Køretøjer og reservedele - Andet tilbehør


  161108:
  Alle (!)håndbøgerne til Saurer 2DM/Berna 2VM under manualer

  111108:
  Reservedelskatalog til VW type 181 "Jagtvogn" under manualer

  101108:
  Ny side: "Love & regler"
  Foranlediget af en del uklarhed om de nye miljøzoner, er der kommet en side om forskellige regler, der er relevante i forbindelse med vores køretøjer.
  Flere kommer til med tiden og du er velkommen til at foreslå emner som bør beskrives.

  Importguiden er revideret.
  Nogle medlemmer kom for nyligt i klemme hos SKAT ved import af en lastbil fra Norge og det blev krævet at de benyttede en speditør til at få lavet papirerne. - og det var blevet ret kostbart, da der ikke var tid til at finde en speditør der ville gøre det for en rimelig pris.
  En opringning til SKAT i dag har klarlagt, at der ikke er belæg for sådant et krav, i hvert fald ikke når der er tale om privat import. Men det aktuelle toldsted har sikkert troet at der var tale om noget erhvervsmæssigt, hvilket jo er meget naturligt, når det handler om en lastbil.
  Når det er sagt, vil jeg stadig anbefale, at man lader en speditør klare papirerne, men at man på forhånd finder en der vil gøre det for et rimeligt beløb
  Ole Willumsen

  281008:
  Så er der kommet arrangementer i kalenderen for 2009. Nogle af dem kan man allerede tilmelde sig, andre mangler endnu nogle detaljer, før tilmeldingsblanketter m.v. er klar.
  Fæølles for dem alle er at det nok skal blive sjovt, spændende, hyggeligt og interessant, som sædvanlig.

  Der er også kommet flere spændende annoncer under Køb & Salg

  141008:
  Se Tøjhusmuseets Køretøjssamling. Fotograferet i 1992 da meget af den stod udendørs i København. Klik her.
  Beklager at nogle af billederne er lidt skæve; - dokumentscannerens fødemekaniske var bestemt ikke glad for den meget glatte overflade på orginalbillederne :-(

  051008:
  En "million" billeder fra arrangementerne i august og september.
  Bo Bergmann, Sif & Keld Morgen, Søren Nilson, Finn Nielsen og Erling Knutson har indsendt en MASSE fine billeder, så de der var med, kan genopleve fra en anden vinkel - og de der ikke var med, kan se hvad de gik glip af :-) - Der er tre små videoklip til sidst i Bo's billeder fra GHR Åbent hus-arrangementet
  Kig i Galleriet

  Vi har modtaget en invitation fra "Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste" til en tur til Polen. Der er enkelte ledige pladser - klik her

  Glem heller ikke at kigge i kalenderen, for selv om sæsonen næsten er slut, er der stadig masser af arrangementer her i oktober !

  090908:
  Se omtalen af vores arrangement med Fyns Militærhistoriske Samling på deres hjemmeside

  En efterlysning: Klaus Brink-Larsen har udlånt 3 bånd(MÆRKET 1 - 2 - 3 PÅ EN HVID RUND MÆRKAT PÅ RYGGEN), som han fik optaget af en bekendt i 1994 på 50 års dagen for invasionen. Det var optaget fra BBC's udsendelse på selve dagen. Problemet er at han ikke kan huske hvem der lånte dem og de må MEGET grne "komme hjem"
  klaus.brink-larsen@adr.dk

  En anden slags efterlysning: Vores medlem Jørgen Kjær, som har skrevet talrige spændende bøger om biler, motorcykler og traktorer, er i gang med en bog om Folkevognsrugbrødet. Hvis du har billeder eller historier om VW type 2 så skynd dig at sende dem til jk@motorploven.dk - se også www.motorploven.dk/
  Læs i næste nummer af bladet om en anden af Jørgens bøger - den om VW type 1 - "boblen" (www.motorploven.dk/bog24.htm)

  030908:
  Formanden (Christian Flamand, Kette Fladjern, Hr Fla-mand - kært barn har mange navne) har fået ny mailadresse: dmkf.formand@hotmail.com
  Brug venligst denne adresse for fremtiden, når det handler om noget med DMKF :-)

  En lovændring vedr anvendelse af løse prøvemærker (prøvenummerplader):
  Bekendtgørelse nr. 673 af 20.06.08:
  § 83 Stk. 2. SKAT kan dog tillade brug af prøvemærker til kørsel med:
  1) Køretøj, der er registret første gang for mere end 35 år siden, og som udelukkende skal anvendes af teknisk historiske grunde til lejlighedsvis kørsel. Køretøjet skal forinden være godkendt af en syns- eller omsynsvirksomhed i den pågældende ejers ejertid, uden at køretøjets nummerplader efterfølgende er inddraget på grund af mangler ved køretøjet. Det med at køretøjet skal være synet, har manglet i loven siden december 2007, men er kommet med igen i den revision der kom i juni 2008

  020908:

  Tina & Valle (se bestyrelsessiden) blev i dag forældre !
  Et stort tilllykke fra redaktøren af disse sider


  DMKF er en upolitisk forening og derfor vil vi ikke diskutere det betimelige i at vores soldater er der, hvor de nu er rundt om i verden, men vi syntes at vi godt kan opfordre til at støtte dette initiativ - klik på sløjfen


  Der har været nogle problemer med upload til siden, men nu er det OK og du kan se billeder fra træffet ved Fyns Militærhistoriske Samling (www.hisam.dk) i Galleriet, samt nye køb/salg/bytte-annoncer.

  170808:
  Sidste nyt om træffet på Fyn i næste weekend - klik her

  Flere har bemærket at tilmeldingsfristen til det store træf 19-21 SEP på Antvorskov er udløbet. Der kan stadig tilmeldes personer og hjulkøretøjer. Gå ikke glip af dette arrangement. http://www.ghrvpk.dk/ghrvpkghrtraef2008.asp

  Butiksbestyrer og bestyrelsesmedlem John "Blok" Kristiansen har skiftet både telefon og mailadresse: 25 10 60 23 / blok@willys-jeep.dk

  Nyt Link: Danske Dragonforeningers Sammenslutning
  Specielt vedrørende køretøjer skal jeg anbefale følgende. Gå ind på "om DDS" - her gå på "Regimentet" - her gå på "Materiel gennem tiden" (ses til højre på siden) (direkte link her). Her vil jeres I finde særdeles mange fotos af køretøjer, som I blot kan downloade. Vi har intet copyright. Se i øvrigt under de forskellige årgange - her er der særdeles mange fotos af køretøjer af enhver art.
  Venlig hilsen
  Teddy Børgesen
  major, pens.

  160808:
  Försäljning av utgallrade fordon
  Armémuseum säljer utgallrade, äldre militära fordon på auktion fredagen den 5 september kl 11.00 i Strängnäs. Mer information kommer senare i dagspress. Detaljupplysningar kan fås från den 11 augusti av försvarsantikvarie Bengt Andreason på tel 076-864 93 59.
  www.armemuseum.se

  120808:
  Venlige mennesker inviterede redaktøren med til Wings & Wheels i Belgien.
  Se billederne her
  Mange tak for en meget hyggelig tur til Svend-Erik Willendrup, Jesper Sørensen og Erling Pedersen

  290708:
  Så er det lige ved at være sidste udkald for tilmelding til flere arrangementer i både august og september. Skynd dig ind på Arrangementskalenderen og meld dig til !
  Jeg har kontaktet Storebæltsforbindelsen og de lover at alle får lov at komme hjem igen, når træffene er slut. Mod betaling ganske vist, men der er jo ikke ret meget i denne verden som er gratis. Nåh jo ! - Lillebæltsbroen er fortsat gratis at befærde. :-)
  Og frem for alt så får du en masse underholdning på disse træf, som faktisk ikke koster en eneste krone !

  - og Kim Hansen har fået ny hjemmesideadresse - og renoveret siden - og det er jo en god anledning til at besøge ham - klik her

  230708:
  Her på webredaktionen er det naturligvis også agurketid (vi kan i øvrigt godt lide tzatziki, som passer fint her i sommervarmen), - så vi må ty til de lette løsninger:
  1: Hvor stammer akronymet SNAFU (Situation Normal All F..ked Up) fra ? Det overraskende svar findes her: http://www.snafu.com/Snafu/SnafuStory.html
  2: Du har forhåbentlig bedre ting at tage dig til sådan en sommerdag end at surfe på internettet, men skulle det ikke være tilfældet, så er der til nogle timers surfing her: http://www.archives.gov/research/ww2/

  120708:
  hele 6 x historiske billeder, hvoraf nogle, med skam at melde, faldt ind ad brevsprækken for lidt over et år siden. Billederne er indsamlet af Brian Brodersen, fra seks gutter, som var i trøjen i '50'erne,, '60-erne og '70-erne. Der er utroligt mange spændende ting at kigge på, så klik straks her for at komme til siden med de historiske billeder
  Mange tak til Brian og de seks Jens'er for at sende os denne perlerække

  090708:
  Flere manualer i arkivet - bl.a ved Steen Thomsens og Steen Boye Poulsens venlige mellemkomst

  080708:
  Yamaha DT250 brugermanual
  For pinligt længe siden var der et medlem som efterlyste denne manual.
  Foreningens manualer befinder sig pt. på mit loft og var ret svært tilgængelige.
  Nu har jeg imidlertid fundet manualen og desuden investeret i en lynhurtig dokumentscanner, så nu er den der !
  Manualen har sluttet sig til de, som allerede findes på siden her
  Bemærk, at den dårlige kvalitet ikke skyldes scanningen, men at der var tale om en kopi.
  Flere vil følge, når jeg får gravet dem frem, for det var primært det jeg købte scanneren til.

  -og så lige et par videoer, hvis du ikke allerede har set de to links på vores forum:
  1 og 2
  Jo, det var virkeligt støvet i Græsted . .

  Vi skal også minde om, at selv om der ikke (i hvert fald ikke lige nu) er nogen juli-arrangementer i kalenderen, så er der masser i august og september, - og sidste tilmelding for nogle af dem nærmer sig med lynets fart, - så skynd dig at klikke her og se at få meldt dig til !

  160608:
  Et interssant link jeg lige faldt over: http://www.bornholmsmuseum.dk/nyudstilling.htm

  120608:
  En million nye billeder i galleriet !
  OK, måske en anelse overdrevet, men der er i hvertfald mange, - fra 3.&4. maj i Jylland "I Major Fischers hjulspor" og fra Dragondag i Holstebro.

  070608:
  Nyt om træffet på Fyn i august; - klik her
  Redaktørens "hemmelige" link-side er opdateret (schyyyh !)

  250508:
  Så er der kommet mere info om efterårets store arrangement hos Gardehusarregimentet på Antvorskov kaserne. Se i arrangementskalenderen under september.
  Bemærk, at tilmeldingsdeadline er 1. august - og den dato kommer jo hurtigere end man aner . . :-)

  210508:
  Nåh ja, hov ! - der gik lige ged i de billedarkiver jeg havde lagt op, men de er OK nu :-)
  Der er også kommet en fin vejledning i, hvordan man dirigerer køretøjer i dagslys. Med tanke på sommerens mange arrangementer, er det måske en god idé at lære det udenad.- Klik her
  Det kan endda være at vi laver en holdkonkurrence ud af det på et eller flere træf !

  190508:
  Niels Jørgen Madsen har sendt en stribe flotte billeder fra Græsted Veterantræf som nu kan ses i Galleriet.

  050508:
  I vores forum kan man læse om de meget vellykkede 4. maj-arrangementer og der er flere gode nyheder: De lader sig ikke slå ud så let på Fyn og nu har de arrangeret noget i stedet for Airport Action Days - se blot her !

  Regnskab 2007-2008:
  Græsted Veterantræf:
  Se hvem og hvad der foreløbigt er tilmeldt: Klik her
  Husk at tilmelde dig senest den 20. april !

  130408:
  For de af vores medlemmer som ikke vil rode med blyerstatning i små flasker, kan vi på opfordring fra Edmund Beyer Petersen nævne, at OK stadig har en del standere hvor de sælge 95 oktan med blyerstatning. Vi har via Beyer modtaget en god håndfuld lommebøger med liste over alle OK-tanke i DK og hvor man kan få 95 med blyerstatning. Du kan få tilsendt et eksemplar, så længe lager haves, ved at sende en mail til Ole Willumsen.
  Alternativt kan man købe blyerstatning i små flasker og selv dosere tilskuddet ved hver tankning. Blandt andet Shell og Castrol forhandler blyerstatning i denne form. Vi har i øvrigt en aftale med Vantage (Roar Eriksen) som forhandler Castrol-produkterne.
  Denne løsning er oftest den letteste, fordi man så kan tanke alle steder, men vi må jo også indrømme at OK ofte er billig . . .
  Diskussionen om hvorvidt din bil behøver benzin med blyerstatning, vil jeg ikke forvilde mig ud i.

  120408:
  Indkaldelsen til årets generalforsamling er sendt ud sammen med bladet i torsdags. Jf. Postdanmark skulle det betyde at den er ude hos medlemmerne fredag, men skulle du mod forventning ikke modtage kuverten senest mandag, så kontakt straks Tina Kronborg !
  Du kan også se indkaldelsen her (PDF)

  Mangler du dæk til din jeep eller Dodge ? - Nogle af vores medlemmer fandt dette danske firma: JFC-Trading

  OBS !
  Det er med meget stor beklagelse og en hel del skuffelse, at jeg har modtaget den triste meddelelse om, at Odense Airport Action Day er blevet aflyst.
  Desværre er der fra alle de forskellige udstilleres og medvirkendes side i dette store show, allerede lagt et stort arbejde i at få det op at køre og trække publikum til, og så er det jo trist, at vi slet ikke får lov at fuldføre det i denne omgang.
  Men heldigvis, er det forholdsvis sikkert, at dette traditionsrige show bliver til noget i år 2010. Jeg håber naturligvis, at alle Jer, der tilmeldte jer, er friske på at deltage der i stedet for.
  Hvis nogen af jer skulle have brug for uddybende forklaringer, er I naturligvis velkomne til at kontakte mig. Her følger den officielle udmelding fra Styregruppen.
  Håber vi ses til showet i 2010 (og forhåbentligt før da..)
  Mvh
  Peter Freisleben

  Airport Action Days arrangement gennemføres ikke som planlagt i 2008 - men først i 2010.
  Styregruppen for planlægningen af Airport Actions Days arrangementerne har besluttet at udskyde arrangementet fra 2008 til 2010 (2009 er ikke en mulighed da det ville konflikte med andre store luft shows i Danmark).
  Udskydelsen sker som en konsekvens af strukturelle ændringer i B1909, der løfter ca. 50% af planlægnings- og forberedelsesaktiviteterne. Disse ændringer har medført at centrale spillere i styregruppen udskiftes og dermed desværre også, at væsentlig viden for planlægningen går tabt. Styregruppen har et meget højt ambitionsniveau for det kommende arrangement og vurderer, at der er risiko for, at vi under de givne omstændigheder ikke kan nå dette niveau. Styregruppen har derfor valgt at tage konsekvensen og udskyde arrangementet til 2010. I planlægningen frem mod 2010 vil der blive taget forholdsregler for at selv tab af centrale nøglespillere ikke vil medføre tab af viden i et omfang, der kan påvirke arrangementets ambitionsniveau.
  Der har været meget stor opbakning til arrangementet fra såvel lufthavnen, de deltagende klubber, sponsorer, annoncører og ikke mindste de mange, der allerede havde givet tilsagn om at deltage. Det er således meget beklageligt at vi må udskyde arrangementet, men vi håber meget, at alle har lyst til at være med i 2010. Med venlig hilsen Jens P Sørvin.. Styregruppen for Airport Actions Days


  300308:
  Nyt museumslink: Zeppelin-museet i Tønder
  Bladet - er lige ved at være færdigt - jeg blev reddet i sidste øjeblik af Kim Fuglsang og Bent Larsen - ellers var det blevet en tynd kop te !
  Jeg beklager at det har taget så lang tid
  Redaktøren

  200308:
  Mangler du noget nyt canvas til din jeep m.m. ? - http://www.surplusjeep.com/Special/specials.htm

  1110308:
  Se Martin Nielsens nye hjemmeside !

  030208:
  Et par overraskelser fra Ole Drostrup i Galleriet her og her.
  Artikler og teknisk info er blevet samlet her og der er kommet et par nye ting med.

  300108:
  To nye forårsarrangementer

  290108:
  Billeder fra Möllerödsdagarne (se arrangementskalenderen) fra Bosse Carlsson

  Bosse har også sendt os en stribe billeder fra 4. maj paraden i København

  I søndags var et par medlemmer en tur i Holland og købte en bil til et tredie medlem.


  Se lige videoen på denne side: http://www.garageoverlord.ch/overview.html
  Der er også spændende ting til salg på disse sider


  OBS ! - Om to dage er det DMKFs 13 års fødselsdag - lad os håbe, at det ikke er en uregerlig teenager vi har fostret . . .


 • Opdateret d. 22.9.2017