Translate

Søg

Kære medlemmer

På egne samt bestyrelsens vegne vil jeg hermed ønske alle medlemmer af DMKF en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.

Som traditionen jo byder på denne tid af året vil vi tage et afsluttende blik i bakspejlet, og se tilbage på året der gik, og samtidig benytte lejligheden til, at sige tak for et godt år samt en på mange måder god sæson. Et år som jo har budt på mange interessante træf og arrangementer over det ganske land, og som vi kan se tilbage på med en vis tilfredshed for vi har været langt omkring.

Ud over træf og arrangementer både herhjemme samt i udlandet har vores forening ad flere omgange været repræsenteret ved diverse organisatoriske møder, primært DHM (Danske Hærhistoriske Museer), og MhS (Motor historisk Samråd), hvor sidstnævnte på den nyligt afholdte generalforsamling har resulteret i en bestyrelsespost til vores egen Allan Snogdal - tillykke med det.

Vender vi blikke fremad igen, ja så tegner sæsonen 2018 igen til, at byde på mange spændende arrangementer både inden for egne rækker, og ude hos en mangfoldighed af associerede foreninger, klubber, og museer,- dette både inden og uden for landets grænser. Vi kan her passende tilføje at vi i bestyrelsen har besluttet, at vi i den kommende sæson vil lægge en del flere kræfter i oplysning samt repræsentation af foreningen ved diverse messer og begivenheder. En oplysnings virksomhed som forhåbentlig vil resultere i flere medlemmer, men overordnet set forsøge, at skabe et endnu bredere kendskab til DMKF som historisk formidler, samt mangfoldiggøre det faktum, at vi med vores medlemmers tekniske indsigt og knowhow, repræsenterer et ikke ubetydeligt velfunderet aktiv inde for bevarelsen af historiske køretøjer.

Skal vi afsluttende kikke lidt i krystalkuglen har vi for den kommende sæson lidt nyskabelser i støbeskeen, men med forlov vil vi gerne vente med mere udbredelse af dette til senere,- der er lige et par praktiske detaljer der mangler, at falde på plads inden vi tør åbne helt op for posen.

Til sidst vil vi igen ønske jer alle samt jeres familie en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.


Med venlige julehilsener fra din bestyrelse

Jesper Wilhelmsen/Formand
Allan Snogdal/Næstformand
Jens Fevejle/Kasserer
Dorte Stokking/Medlem
Henrik Plagborg/Medlem
Christian Flamand/Suppleant