DMKF

Translate

login

Nyhedsbrev juni2019 originalitetskrav2

Reglerne for beskatning af veteranbiler er komplicerede og vanskelige at kontrollere. Derfor lægger skatteminister Karsten Lauritzen (V) og Dansk Folkeparti nu op til en forenkling, hvor det såkaldte originalitetskrav afskaffes.
 
Veteranbiler skal i dag fremstå som de gjorde, første gang de rullede ud over kantstenen for mindst 35 år siden. Ellers bortfalder de gunstige skattevilkår, der gælder for veteranbiler. Det kan imidlertid ofte være svært at afgøre, hvorvidt en bil reelt er ændret – især hvis der er tale om biler, der har mange år på vejene bag sig.
 
Derfor foreslår skatteminister Karsten Lauritzen sammen med MF Rene Christensen (DF) nu at forenkle reglerne. Forslaget indebærer, at veteranbiler kun skal leve op til et krav om, at de er over 35 år gamle, mens det såkaldte originalitetskrav afskaffes.
 
”Med de regler, jeg sammen med Dansk Folkeparti lægger op til, vil det blive nemmere og billigere for bilejerne at kunne nyde deres veteranbiler, ligesom det også bliver lettere at administrere reglerne for Motorstyrelsen. For mig er det en win-win-situation”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.
 
Dansk Folkepartis Rene Christensen glæder sig over, at danske veteranbilejere fremover kan se frem til mindre komplicerede regler. ”Det har længe været et ønske fra Dansk Folkeparti at forenkle reglerne for ejerne af veteranbiler. Som det er i dag, er reglerne for komplicerede.”
 
Motorhistorisk Samråd er meget glade for dette tiltag, der kommer efter et årelangt arbejde med at få ændret lovgivningen.
 
Forenede Danske Amerikanerbilklubber, brancheforeningen SKAD, Dansk Automobil Sports Union DASU, Danish Street Rod Association og FDM, har sammen med MhS arbejdet hårdt for denne ændring, der ikke blot kommer til gavn for vores medlemmer, men for alle ejere af hobbykøretøjer i Danmark.
 
Aftalen mellem Skatteministeren og Dansk Folkeparti blev præsenteret ved et møde på Sommers Automobile Museum i Nærum. Her fik organisationerne også overdraget et notat, med opfordring til at kommentere indholdet. Et arbejde vi nu er i fuld gang med.
 
Skatteministeren har således bedt om vores kommentarer til udspillet. Samtidig skal man huske, at det er embedsværkets fornemmeste opgave at give ministeren en oversigt over de konsekvenser der er ved at ændre lovgivningen, det være sig økonomiske, miljømæssige eller andre konsekvenser. Ministeriets embedsfolk giver også ministeren en løsning på at reducere de negative konsekvenser. I det her tilfælde har man indarbejdet en årlig kørselsbegrænsning for veterankøretøjerne på 4.000 km. I det løsningsforslag må man antage, at de sandsynligvis også har indarbejdet en vurdering af, hvad der skal til for at forslaget kan vinde flertal i Folketinget.
 
Sammen med de andre organisationer, sidder vi derfor lige nu og skriver på det svar Skatteministeren venter på. Der vil vi selvfølgelig gå i rette med de 4.000 km, og foreslå dem andre løsningsmodeller, det kan være flere årlige kilometer, eller måske skulle man bare holde fast i den begrænsning der er i ”lejlighedsvis kørsel”, som man bruger i forvejen, eller måske noget helt andet? Vi må se hvad det ender med, også i forhold til et Folketingsvalg.
Det eneste der er helt sikkert, er at i Motorhistorisk Samråd der lægger vi os ikke på den lade side. Der er fortsat meget arbejde i at få gennemført disse forslag. Men husk også: det er ikke kommet over natten, men er et resultat af flere års påvirkning af myndigheder, embedsfolk og politikere.
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd