Kære alle i DMKF
 
Bestyrelsense må som sidste år, desværre også i år se sig nødsaget til, at aflyse årets ordinære Generalforsamling grundet de nuværende Corona restriktioner. Der vil istedet jf. vedtægterne blive indkaldt til en Ekstraordinær Generalforsamling efter sommerferien, hvor det forhåbentlig vil være muligt, at afholde den i for foreningen passende rammer.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen