Translate

Søg

Efter aftale med HOK kan medlemmer af foreningen, som ejer funktionsdygtigt radiomateriel, få tildelt kaldetal, som herefter kan benyttes til foreningens arrangementer - lokalt og i større sammenhæng.

Vi søger pt. efter en ny signalofficer. Når denne på plads, vil der på ny kunne oprettes nye kaldetal

Allerede tildelte kaldetal: 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 48, 51, 52, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 72, 77, 79, 85, 92, 93

Oversigt over godkendte brugere og kaldetal: klik her